Anda di halaman 1dari 3

12.1 Apakah Multimedia?

Multimedia merujuk kepada perisian atau aplikasi yang berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua atau lebih daripada dua media; iaitu teks, grafik, animasi, audio dan video. Mulitmedia yang berinteraktif ialah aplikasi multimedia yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui peranti input seperti papan kunci dan tetikus. Banyak multimedia yang berinteraktif membolehkan pengguna berinteraksi melalui aplikasi pada kadar sendiri dan memberi maklumbalas pada setiap peringkat. 12.2 Perisian, Perkakasan dan Aksesori Multimedia Perisian, Perkakasan, Aksesori Editor teks Fungsi Atribut/sifat Contoh Format Fail

Editor grafik

Menghasil, menformat, menyunting, menyimpan teks Menghasil,melukis, mengimbas, menyunting imej dan gambar

Mukataip, fon, saiz, warna

Microsoft Word, Notepad, Wordpad Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad, Freehand, Illustrator Gif animator, Autodesk Animator, Macromedia Director, Flash Sound recorder, Media Player, SoundForge, SoundEdit 16, CoolEdit, WaveStudio QuickTime, Adobe Premiere, videoShop, MediaStudio Pro HyperCard, ToolBook, Authorware, Macromedia Director, MediaForge Digun bersama Adobe Premier untuk menangkap, menyunting video

.doc, .txt

Kecerahan, saiz, warna, kontrast, resolusi

.bmp, .psd, .jpg, .gif, .tif, .wmf, .tga,

Editor animasi

Menghasilkan animasi

Pergerakan, saiz, warna, bentuk

.gif, .dir,

Editor audio

Menghasil, menyunting, merekod audio

Kekuatan, kelangsingan

.wav, .aif, .mid, .au, .mpg,

Editor Video

Menangkap, mendigitkan, menyunting video Menyunting, mengorganisasi, mengaturcara pelbagai media

.mov, .avi, .mpg,

Alat Pengarangan (Authoring Tool)

Kad Penangkap Video

Pengimbas (scanner) Kamera digital

Kad Suara

Menghubungkan kamera video dan VCR ke komputer. Menukar video dari bentuk analog ke bentuk digital Mengimbas dan menukar imej ke dalam bentuk digital Menangkap gambar dan simpan dalam bentuk digital Merakam, main balik, mengimpot,

.avi, .dvi, .mov, .mpg

.jpg, .gif, .tif,

.jpg, .asf

Pemaca CDROM/DVD

mengekspot audio, dan sebagai pendigit audio Merakam dan main balik audio dan video

12.3 Proses Pembangunan Multimedia Proses Menganalisis Masalah Mengenalpasti dan merancang penyelesaian Membangunkan papan cerita dan skrip Pengkodan Penerangan mengenalpasti dan memahami masalah menjalankan kajian ketersauran mengkaji sistem yang ada pada masa sekarang menentukan keperluan pengguna mencadangkan penyelesaiaan Satu papan cerita disusun atur mengikut urutan, skrin demi skrin Setiap skrin lakaran mengandungi skrip, imej, bar navigasi, audio, video dan lain-lain spesifikasi

Ujian dan Nyahpijatan Dokumentasi

Proses sebenar untuk menghasilkan/mengumpulkan bahanbahan multimedia Mencantumkan semua media dengan menggunakan perisian pengarangan menguji program yang telah siap membetulkan kesilapan dan memperbaiki program - menghasilkan dokumentasi yang sesuai dan lengkap termasuk panduan pengguna

Penggunaan Multimedia Dalam Masyarakat Aplikasi multimedia diguna dengan meluas dalam pelbagai bidang: a. perniagaan b. pendidikan dan latihan c. Perbankan d. penyebaran maklumat e. hiburan Persembahan melalui aplikasi multimedia adalah lebih menarik dan berkesan. Kegunaan multimedia dalam bidang perniagaan termasuk membuat persembahan, latihan kakitangan, pemasaran, mengiklankan hasil dan produk. Aplikasi multimedia juga menjadikan jual-beli melalui Internet lebih mudah. Kegunaan bahan multimedia dalam pendidikan dan latihan membolehkan latihan dan pembelajaran dijalankan secar interaktif, mengikut kadar dan minat pelajar. Pelbagai aplikasi simulasi membolehkan latihan dan penyelidikan yang bahaya dapat dijalankan dengan selamat tanpa melibatkan kos yang sangat tinggi. Dalam perbankan, aplikasi multimedia membolehkan transaksi dijalankan dengan cepat, dan mudah melalui mesin ATM atau secara talian melalui Internet. Kiosks maklumat kini ditempatkan di tempat awam seperti pusat membeli-belah, lapangan terbang, hotel untuk membolehkan orang ramai mencapai maklumat tentang perkhidmatan, produk, lokasi stempat, peta dan maklumat lain. Permainan komputer yang berciri multimedia dan interaktif menjadikan suatu permainan realistik dan menarik. Pengunaan multimedia dalam persekitaran Virtual Reality membolehkan seseorang mengalami suatu persekitaran secara maya. Dia dapat memasuki persekitaran tersebut untuk melihat dan mengalami sendiri persekitaran yang dikehendaki.
Rujukan 1. 2. 3. 4. Multimedia: Making it Work, 4th Edition, Tay Vaughan, Osborne McGraw-Hill, 1998 Director 6 and Lingo Authorized Macromedia Press, 1997 Adobe Photoshop 4.0: Classroom in a Book, Adobe Press, 1996 Discovering Computers 98, Shelly G.B.; Cashman T.J.; Waggoner G.A., Shelly Cashman Series,1998 viceregaloregon@myway.com