Anda di halaman 1dari 5

Aplikasi Teori Pelaziman Klasik Dalam Bilik Darjah

Menurut teori pelaziman klasik, cara pembelajaran yang sesuai diaplikasikan di dalam bilik darjah ialah menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim di mana gerak balas positif dapat dipupuk melalui pelaziman klasik. Contohnya adalah seperti berikut:

Sebelum pelaziman

Guru mengarahkan jam 12.30 Untuk beratur RTT bunyi lonceng RN/RT

pelajar beratur

GTT Tidak ada gerak balas

Semasa pelaziman

bunyi lonceng + Guru mengarahkan jam 12.30 untuk beratur RT/RN + RTT

pelajar beratur

GTT

(Diulang-ulang)

Selepas Pelaziman

bunyi lonceng RT

pelajar beratur GT

Pengulangan juga memainkan peranan di dalam teori ini dimana ianya boleh memperkukuhkan rangsangan dan gerak balas. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas semakin kukuh gerak balas yang terlazim. Contohnya, di
3

dalam bilik darjah,guru inginmengajar cara mengeja perkataan bola kepada pelajar, namun pelajar mestilah dapat menyebut perkataan tersebut terlebih dahulu apabila ditunjukkan sebiji bola kepada mereka. Pengulangan rangsangan terlazim dapat dilihat dalam proses pelaziman seperti di bawah ini,

Sebelum Pelaziman Bola RTT pelajar menyebut bola GTT

Perkataan bola RN/RT ]

Tidak ada gerak balas

Semasa Pelaziman Perkataan bola RN/RT (diulang-ulang)

+ +

bola RTT

pelajar menyebut bola GTT

Selepas Pelaziman Perkataan Bola RT

Pelajar menyebut bola GT

Dalam mengaplikasikan pelaziman klasik di dalam bilik darjah, generalisasi boleh berlaku semasa proses pembelajaran. Ini bermakna ransangan yang sama akan menghasilkan tindakbalas yang sama walaupun rangsangan yang menggerakkannya tidak serupa seratus peratus. Contohnya, Sebelum Pelaziman Guru memberikan arahan berdiri RTT Guru masuk kelas RN/RT Semasa Pelaziman Guru masuk kelas + Guru memberikan arahan berdiri Pelajar Berdiri
3

Pelajar Berdiri GTT Tiada Gerak Balas

RN/RT (Diulang-ulang)

RTT

GTT

Selepas Pelaziman Guru masuk Kelas RT Pelajar Berdiri GT

*Pelajar boleh mengeneralisasikan gerak balas yang sama terhadap suatu rangsangan walaupun rangsangan tersebut berbeza. Maksudnya di sini, pelajar akan berdiri setiap kali guru masuk kelas walaupun guru tersebut adalah guru lain.

Di dalam bilik darjah, diskriminasi terhadap suatu rangsangan juga boleh berlaku di mana pelajar boleh bergerak balas terhadap suatu rangsangan sahaja dan tidak kepada rangsangan yang lebih kurang sama. Contohnya, Sebelum Pelaziman Guru suka berjenaka RTT Guru sastera RN/RT Semasa Pelaziman Guru sastera RN/RT (diulang-ulang) + + guru suka berjenaka RTT Pelajar suka GTT Tiada gerak balas Pelajar suka GTT

Selepas Pelaziman Guru sastera RT Pelajar suka GT

* Pelajar boleh mendeskriminasikan rangsangan yang berbeza di mana ianya mengeluarkan gerak balas yang berbeza iaitu selepas pelaziman, pelajar akan suka bila guru matematik mengajar, namun apabila guru subjek lain masuk ke dalam kelas, pelajar tidak suka. Ini menunjukkan pelajar dapat mendeskriminasikan guru sastera dengan guru subjek lain.

Guru menghakis perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, apabila pelajar diarahkan ke hadapan dan seterusnya membaca, pelajar akan merasa takut. Maka guru cuba menghakis perasaan takut pelajar semasa membaca di hadapan dengan menggunakan proses penghapusan selepas pelaziman seperti di bawah ini, Sebelum Pelaziman Membentang RTT Pelajar ke hadapan RN/RT Semasa Pelaziman Pelajar ke hadapan RN/RT (Diulang-ulang) Selepas Pelaziman Pelajar ke hadapan RT Pelajar takut GTT Tiada gerak balas

+ +

Membentang RTT

Pelajar takut GTT

Pelajar takut GT

* Dalam proses penghapusan, guru menghakis persaan takut pelajar dengan menggunakan kaedah ambang iaitu rangsangan disampaikan secara peringkat-peringkat. Contohnya, pada permulaanya guru melatih pelajar untuk membentang dalam kumpulan kecil di tempat duduk kumpulan masing-masing. Kemudian guru mengarahkan pelajar untuk membentang dengan berdiri di tempat kumpulan masing-masing dan seterusnya barulah membentang di hadapan kelas. Dengan sendirinya akan menghapuskan perasaan takut pelajar ketika membentang di hadapan.

Guru menggunakan peneguhan sekunder untuk mengekalkan gerak balas terlazim. Ini adalah kerana dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Ini bermakna sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkah laku mungkin terhapus begitu sahaja. Contohnya, apabila guru berhenti memberi ganjaran, prestasi pelajar di bilik darjah merosot. Namun, prestasi pelajar dapat dinaikkan semula iaitu dengan mempelajari semula proses pelaziman di mana menurut teori Pavlov, ianya lebih dikenali sebagai konsep pembelajaran semula. Guru boleh memberikan inisiatif semula kepada pelajarnya seperti mempelbagaikan jenis hadiah, aktiviti, ABM dan sebagainya untuk menaikkan semula prestasi pelajar di bilik darjah. Sebelum Pelaziman Guru memberi hadiah RTT pelajar seronok GTT
3

Guru mengajar RN/RT Semasa Pelaziman Guru mengajar + guru memberi hadiah RN/RT + RTT (Diulang-ulang) Selepas Pelaziman Guru mengajar RT PROSES PENGHAPUSAN

Tiada gerak balas

Pelajar seronok GTT

Pelajar seronok GT

Semasa Pelaziman Guru mengajar RN/RT (Diluang-ulang)

guru memberi hadiah RTT

Pelajar seronok GTT

Selepas Pelaziman Guru mengajar RT Pelajar tidak seronok GT