Membuat Corak dan Rekaan

Terancang • Lipatan dan Guntingan .

• cetakan .

Tidak Terancang • Tiupan .

.

Mengenal Kraf Tradisional .

Alat Permainan • Wau .

.

Tembikar .