 Apakah gambar yang dapat kamu lihat?  Nyatakan peralatan untuk berkebun yang digunakan.

 Adakah kamu pernah mengalami situasi berkebun seperti dalam video sebelum ini?

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

OLEH : Dayang Rafidah Binti Abang Ihie

KANDUNGAN
ALATAN TANGAN
- nama alatan

- kegunaan

LANGKAH PENYEDIAAN

TAPAK TANAMAN

SET INDUKSI

CARTA ALIR

ALATAN & KEGUNAAN

LANGKAH PENYEDIAAN

PENUTUP

PENYEDIAAN TAPAK TANAMAN SAYURAN

ALATAN

LANGKAH PENYEDIAAN

SERAMPANG TANGAN : digunakan untuk merumput dan menggembur tanah PENCAKAR : digunakan untuk mengumpul rumpai yang telah dipotong dan meratakan batas

CANGKUL : digunakan untuk menggembur tanah atau membuat batas PONGKES : digunakan untuk mengangkut tanah dan sampah sarap SUDIP TANGAN : digunakan untuk mengubah anak benih

1) MEMBERSIHKAN TAPAK

1) Menebas 2) Menajak

2) MENGGEMBURKAN TANAH

3) Mengumpal rumpai 4) Membuang batu dan sisa akar

3) MEMBINA BATAS

Nama Alat : SERAMPANG TANGAN Kegunaan : MERUMPUT DAN MENGGEMBUR TANAH

Nama Alat : PENCAKAR Kegunaan : MENGUMPUL RUMPAI YANG TELAH DIPOTONG DAN MERATAKAN BATAS

Nama Alat : CANGKUL Kegunaan : MENGGEMBUR TANAH ATAU MEMBUAT BATAS

Nama Alat : P0NGKES Kegunaan : MENGANGKUT TANAH DAN SAMPAH SARAP

Nama Alat : SUDIP TANGAN Kegunaan : MENGUBAH ANAK BENIH

LANGKAH 1

Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan semasa membersihkan tapak.
i) Menebas ii) Menajak iii) Mengumpal rumpai iv) Membuang batu dan sisa akar

LANGKAH 2

i) Tanah digemburkan menggunakan cangkul.

ii) Kapur ditabur dan digaul ke dalam tanah(1-2minggu) untuk kurangkan keasidan tanah. Biar tanah terdedah selama 1minggu.

LANGKAH 3

i) Ukur saiz batas yang hendak dibina.

ii) Pacakkan kayu pancang di setiap penjuru batas yang telah diukur.

iii) Ikat tali pada kayu pancang

iv) Bina batas menggunakan cangkul

Bandingkan penanaman secara hidroponik dengan penanaman secara batas

PERBANDINGAN ANTARA DENGAN

PENANAMAN HIDROPONIK
Boleh dijalankan di kawasan yang sempit Tiada masalah rumpai Hasil tanaman lebih berkualiti Pemasangan dan penyediaan alatan mudah dan cepat Hasil pengeluaran tanaman cepat

PENANAMAN SECARA BATAS
Memerlukan kawasan yang luas Ada masalah rumpai dan serangga Tidak semua hasil tanaman berkualiti dan tidak rosak Pemasangan dan penyediaan alatan memerlukan masa yang lama Memerlukan masa yang lama untuk tanaman menjadi matang