Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 5 Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema / Tajuk Fokus Utama

: : : : : : : Bahasa Melayu 5 Azam 34 orang 03.09.2012 8.15 9.15 pagi Alam sekitar Membaca: 6.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Fokus Sampingan : Menulis: 8.4 Aras 1 (ii) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

1) Menyenaraikan peribahasa yang terdapat dalam dialog dan maksudnya. 2) Menyatakan 3 daripada 4 isi utama dan menghuraikannya dengan ayat gramatis. Pengisian Kurikulum : Kemahiran berfikir Nilai Murni : Membuat analogi Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Mentafsir - Merumus

Kerjasama, kerajinan dan semangat kemasyarakatan.

Tatabahasa Bahan Bantu Belajar

: :

Peribahasa Petikan dialog, kad peribahasa/maksud, kertas mahjong

Langkah

Akiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Murid diminta membuat sumbang saran tentang gambar yang ditunjukkan. Murid bersoal jawab tentang kempen kebersihan yang dijalankan.

Catatan Gambar tentang kemepn kebersihan (slaid power point , 1) Nilai kerjasama, semangat kemasyarakatan

Set Induksi (5 minit)

Langkah 1 (10 minit)

Murid berpasangan dipilih secara rawak. Murid diminta membaca dialog dan memahaminya bersama rakan-rakan lain.

Petikan dialog (slaid power point , 2) Nilai kerajinan

Langkah 2 (10 minit)

Murid diminta menyenaraikan peribahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam dialog. Murid diedarkan kad jawapan dan diminta memadankan maksud peribahasa dan simpulan bahasa yang telah disenaraikan. Murid membaca semula peribahasa dan simpulan yang telah dipadankan dengan betul.

Senarai peribahasa dan simpulan bahasa serta maksud (slaid power point , 3 10) Nilai kerjasama KB menjana idea, membuat analogi

Langkah 3 (15 minit)

KB menjana idea, mengenal pasti idea utama dan idea Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dan sokongan, mentafsir diminta mencatat isi utama dalam borang garfik pada kertas mahjong yang diberikan. Nilai kerajinan Murid dibimbing menyenaraikan isi utama yang terdapat dalam dialog. Isi utama (slaid power point 11 14 )

Langkah 4 (15 minit)

Murid diminta menulis ayat huraian kepada isi utama dan huraian yang telah dicatat dalam kertas mahjong. Murid diberikan petunjuk (ayat) untuk menghuraikan ayat yang telah disenaraikan.

Nilai kerajinan dan kerjasama KB menjana idea (slaid power point 15)

Penutup (5minit)

Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni. Murid melafazkan pantun berkait yang bertajuk Pantun Sayangi Alam.

Penerapan nilai murni. (slaid power point 16)

Anda mungkin juga menyukai