Anda di halaman 1dari 5

Lampiran 4 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP-IPGM (Ambilan Jan 2011) SEMESTER: SATU Kod: MTE3102

Kuliah (1 jam) Lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik - Penyelesaian masalah dalam Matematik - Komunikasi dalam Matematik Tutorial (1 jam)

TAHUN: Kredit: 3(3+0)


Amali (jam) ISL (jam) Membaca dan membuat ringkasan mengenai tonggak P&P matematik untuk Penyelesaian masalah dalam Matematik

SATU

Kursus: Kurikulum Pendidikan Matematik


Minggu/ Tarikh 1 3-7 Jan Tajuk dan Kandungan 3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia Hasil Pembelajaran Pelajar dapat : Mengenalpasti perbezaan antara 5 tonggak Menerangkan kepentingan 5 tonggak dalam p&p matematik Menghubungkaitkan 4 tonggak matematik Pelajar dapat : Mengenalpasti perbezaan antara 5 tonggak Menerangkan kepentingan 5 tonggak dalam p&p matematik Menghubungkaitkan 4 tonggak matematik Pelajar dapat : Mengenalpasti perbezaan antara 5 tonggak Menerangkan kepentingan 5 tonggak dalam p&p matematik

Catatan / Refleksi Rujukan Pendahuluan : Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Introduction : Integrated Curriculum for Primary Schools Rujukan Pendahuluan : Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Introduction : Integrated Curriculum for Primary Schools Bahan Rujukan Pendahuluan : Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Introduction : Integrated Curriculum for Primary Schools

3. Kajian 2 Kurikulum 10-14 Jan Matematik Malaysia

Lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik - Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik - Aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Video micro teaching Mengenalpasti penerapan 5 tonggak dalam P&P matematik Bincangkan dan bentang

Membaca dan membuat ringkasan mengenai tonggak P&P matematik untuk Komunikasi dalam Matematik Penaakulan Matematik Membaca dan membuat ringkasan mengenai tonggak P&P matematik untuk Perkaitan Matematik Aplikasi teknologi dalam p&p Matematik

3 3. Kajian 17-21 Jan Kurikulum Matematik Malaysia

Februari 2008

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat : Memahami falsafah pendidikan matematik KBSR Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 1 hingga tahun 3 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun1 hingga tahun 3. (CNY 3-4/2) Pelajar dapat : Memahami falsafah pendidikan matematik KBSR Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 1 hingga tahun 3 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun1 hingga tahun 3.

Kuliah (1 jam) Falsafah Pendidikan Matematik KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Tutorial (1 jam)

Amali (jam)

ISL (jam) Membaca dan membuat ringkasan mengenai Falsafah Pendidikan Matematik KBSR

Catatan / Refleksi Bahan Rujukan Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan (Mok Soon Sang), ms 31-32

4 3. Kajian 24-28 Jan Kurikulum Matematik Malaysia

5 29 Jan 6 Feb 6 7-11 Feb

Cuti Pertengaha n semester 3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia

Falsafah Pendidikan Matematik KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Sasaran dan Objektif kurikulum matematik berhubung dengan Falsafah Pendidikan Matematik KBSR. Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun1 hingga tahun 3.

Membaca dan bincangkan spesifikasi kurikulum matematik tahun 1 hingga tahun 3, focus pada aspek falsafah pendidikan matematik KBSR.

Bahan Rujukan Pengajian Matematik untuk Diploma Perguruan (Mok Soon Sang) Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

7 3. Kajian 14-18 Feb Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat : Memahami falsafah pendidikan matematik KBSR Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 1 hingga tahun 3 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun1

Senaraikan tiga website yang berhubung dengan matematik KBSR Buat ringkasan. .

Internet

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran hingga tahun 3.

Kuliah (1 jam)

Tutorial (1 jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan / Refleksi

8 3. Kajian 21-25 Feb Kurikulum Matematik Malaysia

9 28 Feb4 Mac

3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 4 hingga tahun 6 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun 4 hingga tahun 6. Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 4 hingga tahun 6 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun4 hingga tahun 6. Membanding bezakan spesifikasi kurikulum dari tahun 4 hingga tahun 6 Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun4 hingga tahun 6.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Membaca dan bincangkan spesifikasi kurikulum matematik tahun 4 hingga tahun 6, fokus pada aspek falsafah pendidikan matematik KBSR. Membaca dan bincangkan spesifikasi kurikulum matematik tahun 4 hingga tahun 6, fokus pada aspek falsafah pendidikan matematik KBSR. Membentangkan ringkasan spesifikasi matematik dari tahun4 hingga tahun 6.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Huraian Sukatan) Integrated Curriculum for Primary Schools Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Huraian Sukatan) Integrated Curriculum for Primary Schools Internet

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

10 3. Kajian 7-11 Mac Kurikulum Matematik Malaysia

Senaraikan tiga website yang berhubung dengan matematik KBSR Buat ringkasan.

11 Cuti 12-20 Mac Pertengaha n semester 12 21 Mac 25 MAc 3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia Pelajar dapat : Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Membanding bezakan kandungan konsep organisasi kandungan matematik pendidikan konsep matematik pendidikan sekolah rendah dan rendah dan hubungannya kandungan konsep dengan pendidikan pra Menyediakan peta minda untuk membanding bezakan organisasi kandungan konsep matematik pendidikan rendah dan hubungannya dengan Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran sekolah

Kuliah (1 jam) matematik pendidikan pra sekolah rendah

Tutorial (1 jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan / Refleksi

pendidikan pra sekolah Sukatan pendidikan dengan menggunakan pra sekolah dalam peta minda matematik Menyediakan peta minda untuk membanding bezakan organisasi kandungan konsep matematik pendidikan rendah dan hubungannya dengan pendidikan pra sekolah dengan menggunakan peta minda. Membentangkan peta minda yang menunjukkan perkaitan dan hubungan antara organisasi kandungan metematik sekolah rendah dengan matematik pra sekolah. Menyediakan peta minda untuk membanding bezakan organisasi kandungan konsep matematik pendidikan rendah dan hubungannya dengan pendidikan pra sekolah dengan menggunakan peta minda. Menyediakan peta minda untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6 Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

13 28 Mac1 Apr

3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat :

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Membanding bezakan kandungan konsep organisasi kandungan matematik pendidikan konsep matematik pendidikan sekolah rendah dan rendah dan hubungannya kandungan konsep dengan pendidikan pra matematik pendidikan pra sekolah sekolah rendah

14 4-8 Apr

3. Kajian Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat : Membanding bezakan organisasi kandungan konsep matematik pendidikan rendah dan hubungannya dengan pendidikan pra sekolah

Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

15 3. Kajian 11-15 Apr Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat : Membuat banding beza untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Membentangkan ringkasan spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Spesifikasi

kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6 Kandungan kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6

Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 jam)

Tutorial (1 jam)

Amali (jam)

ISL (jam)

Catatan / Refleksi

16 3. Kajian 18-22 Apr Kurikulum Matematik Malaysia

Pelajar dapat :

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Membuat banding beza

untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Membentangkan ringkasan spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Pelajar dapat :

Spesifikasi

kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6 Kandungan kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6

Menyediakan peta minda untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6

Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools

17 3. Kajian 25-29 Apr Kurikulum Matematik Malaysia

Membentangkan

Membuat banding beza

untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Membentangkan ringkasan spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6.

ringkasan spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6.

Menyediakan peta minda untuk spesifikasi kurikulum matematik pendidikan rendah dari tahun 1 hingga tahun 6

Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Integrated Curriculum for Primary Schools