Anda di halaman 1dari 2

Jumlah Jumlah Pasangan Pasangan Elektron Ikatan Elektron (X) Bebas (E) 2 0 3 0 2 1 4 0 3 1 2 2 5 0 4 1 3 2 2 3 6 0 5 1 4 2

Rumus (AXnEm) AX2 AX3 AX2E AX4 AX3E AX2E2 AX5 AX4E AX3E2 AX2E3 AX6 AX5E AX4E2

Bentuk Molekul Linear Trigonal planar Bengkok Tetrahedron Piramida trigonal Planar bentuk V Bipiramida trigonal Bipiramida trigonal Planar bentuk T Linear Oktahedron Piramida sisiempat Sisiempat datar

Contoh CO2 BCl3 SO2 CH4 NH3 H2O PCl5 SF4 IF3 XeF2 SF6 IF5 XeF4

Nama

Linear Trigonal planar

Sudut Jumlah Jumlah Rumus Bentuk Molekul ikatan PEI PEB (AXnEm) (X) (E) 180 2 0 AX2 120 3 0 AX3

Contoh senyawa CO2 BF3

Planar huruf V

AX2E

SO2

Tetrahedral

AX4

CH4

Piramida trigonal

AX3E

NH3

Planar bentuk V

AX2E2

H2O

Bipiramida trigonal

AX5

PCl5

Bipiramida trigonal

AX4E

SF4

Planar bentuk T

AX3E2

ClF3

Linear

AX2E3

XeF2

Oktahedral 90

AX6

SF6

Piramida segiempat

AX5E

BrF5

Segiempat datar

AX4E2

XeF4