Anda di halaman 1dari 11

Rancangan pengajaran Tahun 4 Tarikh Masa Kelas Kehadiran Subjek Topik 7 Ogos 2012 7.30 - 8.

30 pagi (60 minit) 4 Syahbandar 20 / 20 Sains Isipadu (cecair)

Objektif Pembelajaran Murid memahami bagaimana mengukur isipadu cecair. 1d

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran , murid-murid dapat :

1. 2. 3.

Menyatakan konsep isipadu cecair dan definisinya dengan tepat Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit liter dan mililiter dengan tepat. Mengaplikasi teknik yang betul semasa mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat

4 Pengetahuan Sedia Ada Pelajar pernah mengukur isipadu cecair cuka dan air untuk tajuk mencampurkan bahan semasa tahun 3.

Kemahiran Proses Sains

1. Memerhati 2. Mengelas 3. Meramal 4. Berkomunikasi 5. Mengukur mengggunakan nombor 6. Membuat inferens 7. Mentafsir data 8. Mendefinisi secara operasi

Kemahiran Manipulatif Mengendalikan alat radas dengan betul. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul dan cermat. Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Penggabungjalinan Menghubungkait,membuat gambaran mental,menjana idea,membuat kesimpulan Bekerjasama,yakin pada diri sendiri,berfikir secara rasional,sistematik,jujur,bersyukur dengan ciptaan tuhan. Inter : Matematik Intra :Tajuk mencampurkan bahan tahun 3 Sumber P&P Cawan.gelas,botol,bikar,silinder penyukat,LCD,persembahan slide show,video,komputer riba, kad tugasan dan lembaran kerja.

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ULASAN/CATATAN

Orientasi (5 minit)

1. Isipadu cecair memenuhi

1. Guru menunjukkan 3 jenis bekas yang KPS : berbeza saiz iaitu gelas, cawan dan botol yang mengandungi paras cecair yang sama. Kemudian, guru menyoal 1. Memerhati 2. Meramal 3. Berkomunikasi

ruang yang diisi.

beberapa soalan kepada murid secara KBKK : lisan : 1. Membanding dan i. Apakah yang kamu dapat membezakan perhatikan berdasarkan ketiga 2. Membuat kesimpulan tiga bekas yang ditunjukkan ini? (cawan, gelas dan botol) ii. Adakah isipadu cecair di dalam ketiga tiga bekas ini sama? 1. Berfikir secara rasional Sumber P&P : 1. Cawan 2. Gelas 3. Botol Sikap dan nilai murni :

2. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari ini, iaitu isipadu cecair dan menulisnya di papan putih.

Pencetusan idea (10 minit)

1. Isipadu cecair menunjukkan berapa luas ruang yang dapat dipenuhi oleh cecair.

1. Guru menerangkan definasi isipadu cecair kepada murid murid secara lisan dan bertulis di papan hitam.

KPS : 1. Berkomunikasi 2. Mendefinisi secara operasi

KBKK : 2. Isipadu boleh disukat dengan pelbagai cara dengan menggunakan bekas dan alat khas. Ukuran piawai digunakan untuk mengukur isipadu cecair. 1. Berfikir secara rasional Sumber P&P : 1. Slaid power point. 2. Guru menerangkan konsep isipadu cecair: SSNM : 1. Menjana idea 2. Membuat gambaran mental

3. Unit piawai untuk mengukur isipadu ialah milimeter dan liter. Simbol bagi unit milimeter ialah ml Simbol untuk unit liter ialah l 3. Guru menyatakan unit piawai bagi isipadu cecair dalam sistem matrik.

Mililiter ml ialah unit yang digunakan untuk mengukur isipadu cecair yang lebih kecil.

Unit liter (l)ialah unit yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair yang lebih besar.

Penstrukturan idea (30 minit)

1. Penggunaan alat pengukuran yang sesuai untuk mengukur isipadu cecair. Silinder penyukat Bikar

1. Guru menunjukkan bikar dan silinder penyukat dan menyatakannya bahawa ia adalah alat yang piawai dalam mengukur isipadu cecair.

KPS: 1. Memerhatikan 2. Mengukur dan menggunakan nombor 3. Membuat inferens KM :

2. Kaedah yang betul menyukat air di dalam bikar. Meletakkan silinder penyukat di atas

2. Guru membuat demonstrasi mengukur isipadu cecair yang terdapat di dalam tiga bekas yang berbeza iaitu cawan, gelas dan botol yang mempunyai paras air yang sama dengan

1. Mengendalikan alat radas dengan betul. 2. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul dan cermat. KBKK :

permukaan yang rata. Ketika membuat bacaan pada silinder penyukat mata mesti berada pada arasyang sama dengan bahagian bawah miniskus (gambar rajah).

menuangkannya ke dalam silinder penyukat.

1. Menjanakan idea 2. Membanding dan membezakan SSNM :

3. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk mengukur isipadu cecair di dalam silinder penyukat . 1. Berkerjasama 2. Sistematik 3. Jujur Sumber P&P : 1. Kad tugasan 2. Silinder penyukat

4. Dalam kumpulan, guru meminta murid untuk mengambil bacaan isipadu cecair dan mengisi bacaan yang diperolehi di dalam kad tugasan yang disediakan.

5. Guru mengemukakan beberapa persoalan kepada murid: Jawapan di dalam kad tugasan dan ditulis di dalam slide powerpoint. Isipadu adalah tidak sama. Apakah nilai bacaan isipadu cecair yang kamu perolehi daripada tiga silinder penyukat tersebut. Adakah nilai bacaan isipadu cecair yang kamu telah porelehi daripada ketiga tiga silinder penyukat itu sama?

Cecair mengambil ruangan pada bekas. Isipadu cecair tidak semestinya di dalam bekas yang berbeza walaupun paras air yang diletakkan adalah sama.

6. Guru membuat kesimpulan kepada murid - murid bahawa bekas yang berlainan menunjukkan isipadu yang berlainan kerana cecair memenuhi ruang dan bacaan pada silinder penyukat perlu di baca dengan betul untuk mendapat jawapan yang tepat.

Bacaan dengan teknik yang betul akan menghasilkan bacaan yang tepat iaitu bacaan pada miniskus silinder penyukat tersebut.

Radas dicuci dengan berhati-hati dengan kaedah kaedah yang betul.

7. Guru menunjukkan cara membersihkan radas yang digunakan.

Aplikasi idea (10 minit)

1. Penyataan contoh contoh 1. Guru menyoal beberapa soalan aplikasi dalam kehidupan seharian yang menggunakan pengukuran isipadu cecair. Menyukat isipadu cecair minyak ketika membuat kek. Menyukat jumlah isipadu air untuk membancuh susu adik supaya susu yang dibancuh pada sukatan yang tepat. Kemudian, 3. Guru menayangkan video yang berkaitan pengukuran isipadu cecair kepada murid murid. 4. Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid murid berdasarkan video yang ditayangkan. 2. Guru memilih beberapa murid untuk menjawab soalan tersebut. kepada murid murid : Berikan contoh-contoh kehidupan seharian kita yang menggunakan pengukuran isipadu cecair?

KPS: 1. Membuat inferens SSNM : 1. Berani mencuba 2. Berkeyakinan 3. Berfikir secara rasional Sumber P&P : 1. Video

Apakah nilai isipadu cecair yang ditunjukkan dalam video tersebut.

Refleksi (5 minit)

Penutup kognitif

1. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan. 2. Guru menyoal murid :

KBKK : 1. Membuat kesimpulan SSNM : 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 3. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. 4. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Sumber P&P : 1. Lembaran kerja

Isipadu cecair menunjukkan berapa luas ruang yang dapat dipenuhi oleh cecair.

i.

Apakah maksud isipadu cecair?

Mililiter dan centimeter

ii.

Apakah unit piawai bagi isipadu cecair?

iii. Bikar dan silinder penyukat

Apakah alat yang piawai yang digunakan untuk mengukur isipadu .

Penutup sosial Peneguhan positif /negatif

3. Guru memuji sikap murid yang banyak memberikan kerjasama pada hari ini dan menegur beberapa kelemahan sikap murid pada hari ini.

Tindakan susulan Pembacaan dan rujukan tajuk selanjutnya

4. Guru menyuruh murid membaca tajuk pengukuran jisim.

Anda mungkin juga menyukai