Anda di halaman 1dari 2

PANDUAN PENGAJARAN KAWAD KAKI

Pergerakan asas kawad: 1. 2. 3. 4. 5. Sedia, senang diri dan rehatkan diri. Ke kanan lurus. Buka / tutup barisan. Kawad statik. Hentak kaki cepat/ perlahan.

Panduan Mengajar Kawad: 1. Doa masuk baris. "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbaris dalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". "Tiga Barisan Di hadapan Saya ......... Gerak"

2. Mukadimah Assalamualaikum/ selamat pagi skuad, hari ini saya akan mengajar anda berkawad. Dengar dan lihat baik-baik. Hukuman yang salah jangan diikut. Hukuman saya yang betul hendaklah dibuat dengan baik dan cergas. Faham tu skuad. 3. Pelajaran Kawad - Bahasa hukuman dan pertunjukkan penuh Pelajaran kawad anda hari ini ialah bergerak ke kanan. Bahasa hukumannya ialah bergerak ke kanan .... kanan pusing. Dengar dan lihat baik-baik, saya akan tunjukkan pergerakan yang penuh. (Peserta memberi bahasa hukuman dan menunjukkan pergerakan penuh) 4. Pelajaran Kawad - Bahasa hukuman dan pertunjukkan dengan nombor. Sekarang saya akan tunjukkan pergerakan dengan nombor. Dengar dan lihat baik-baik. Bergerak ke kanan dengan nombor........................kanan pusing..............satu, satu ( perbuatan ) skuad .................... dua, dua ( perbuatan ) .

shantypero/krs

PANDUAN PENGAJARAN KAWAD KAKI

Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu, dengan menetapkan keduadua lutut lurus, hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan, di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. Kedua-dua lutut lurus, badan tegak seperti kedudukan sedia . Keberatan badan di atas kaki kanan. Apabila mendapat hukuman skuad dua, angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. 5. Pelajaran Kawad Pergerakan kawad daripada anggota. Pergerakan dengan nombor. Sekarang saya akan memberi hukuman dan anda melakukan pergerakan. Komander : Bergerak ke kanan dengan nombor.....kanan pusing.....satu. Anggota : Satu ( berteriak dan laksanakan perbuatan ). Komander : Skuad .... dua. Anggota : Dua. Pergerakan penuh. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh, masa dan perbuatan daripada anggota. Jurulatih : Bergerak ke kanan, kanan....................pusing. Anggota :Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada peserta. 6. Membetulkan kesalahan anggota. Peserta perlu membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Cara membetulkan kesalahan ; i. ii. iii. Teguran secara lisan. Membetulkan kedudukan anggota (tangan, kaki, dll) dengan sentuhan). Menunjukkan pergerakan atau kedudukan anggota yang betul.

shantypero/krs

Anda mungkin juga menyukai