Anda di halaman 1dari 8

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 1 of 8

PENERANGAN : 1.0 MAINTENANCE STRATEGIES Setiap peralatan yang dibeli perlu diselenggara. Sebarang keputusan yang dibuat semasa pembelian boleh dijadikan input kepada jenis penyenggaraan yang perlu dibuat. Penyenggaraan terbahagi kepada empat kategori atau pendekatan.

On - Failure Fix it when it fails. Breakdown Maintenance

Condition Based maintain based upon known condition. Predictive maintenance Monitoring maintenance

Maintenance Plan

Fixed Time Maintain based upon calendar or running time. Preventive Maintenance

Design Out Identify & design out root cause of failure.

RAJAH 01 : MAINTENANCE STRATEGIES / PLAN

Bagi setiap item dalam sesebuah kilang, adalah perlu bagi menyediakan jadual penyenggaraan, iaitu satu senarai lengkap semua tugasan penyenggaraan dan sela masa yang perlu dijalankan mengikut jadual. Tidak wujud satu cara sahaja dalam menjalankan perancangan penyenggaraan yang mana ianya boleh diaplikasi secara universal mengikut alat, persekitaran dan keperluan kerja. 2.0 BREAKDOWN MAINTENANCE - corrective, run to fail, run to breakdown, demand, crash Mesin akan berfungsi sehingga rosak dan diganti atau dibaiki. Ini adalah berbeza dengan penyenggaran kecemasan, yang mana ianya adalah penyenggaraan tidak dirancang. Breakdown maintenance adalah penyenggaraan dirancang dan alat ganti bagi komponen tersebut ada dalam simpanan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 2 of 8

2.1

Aplikasi Sesuai untuk keadaan dimana breakdown bukan satu masalah seperti: mesin tidak penting/bukan mesin utama mesin ada lebih dari sebuah. Bengkel kecil dimana tiada pengeluaran yang berterusan beroperasi.

2.2

Kelebihan membolehkan mesin berfungsi pada kitar hayat yang maksimum

2.3

Kekurangan kemungkinan kos downtime yang tinggi kos operasi tahunan yang tinggi kemungkinan komponen yang breakdown akan merosakkan komponen yang lain. Masa mungkin tidak sesuai. Memberi risiko terhadapa keselamatan operator.

3.0

PREVENTIVE MAINTENANCE Penyenggaraan dijalankan pada sela masa tertentu, atau mengikut kriteria yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengurangkan kemungkinan sesuatu item tidak memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Ciri-ciri yang ditetapkan:

re-manufacturing a component or discard a component or overhauling an assembly. At/before a specified age limit Regardless of its condition

Preset schedule card indicating 3.1 frequency of work to be done (eg. Every month) details of work to be done (eg. check belt, bearing) estimated time for work (eg. 4 hours) spares required (eg. Belt, bearing) labour required (eg. Operator, tradesman)

Andaian Mesin yang sama akan berfungsi dengan cara yang sama terhadap kegagalan dan kitar hayat yang boleh dirujuk dari rekod servis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 3 of 8

3.2

cadangan pembuat kitar hayat

Aplikasi untuk syarikat bersaiz sederhana Mesin tidak sama sepenuhnya Sekiranya operasi pengeluaran diberhentikan, kerugian adalah besar. Personel yang terlatih dan personel untuk memantau kerja cukup. Kos penyenggaraan tidak besar.

3.3

Kelebihan menurunkan kadar kegagalan semasa tempoh operasi. Meningkatkan jangka hayat mesin jika selalu di selenggara. Penyelenggaraan boleh dirancang dan dijalankan semasa pengeluaran dihentikan atau penukaran mata alat.

3.4

Kelemahan komponen lazim diganti sebelum kitar hayat maksimum. Kos tenaga kerja tinggi Kos spare parts tahunan tinggi Tidak boleh mengelakkan kegagalan secara keseluruhan.

4.0

PREDICTIVE MAINTENANCE Predictive Maintenance: merupakan penyenggaraan dimana pemeriksaan untuk keadaan komponen dibuat pada sela masa tertentu atau secara berterusan dan dibaiki, dilaras atau diganti jika perlu. Tujuan utama ialah menjangkakan bila sesebuah mesin atau mana-mana komponen akan gagal sebelum tiba masanya, agar kerja-kerja baikpulih boleh dirancang dengan gangguan pada operasi adalah minimum. 4.1 Ciri-ciri 4.2 Periksa keadaaan Ambil tindakan penyenggaraan jika keadaan komponen mencapai had yang ditetapkan Untuk menghalang kegagalan fungsi dan mengelakkan akibat dari kegagalan.

Aplikasi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 4 of 8

bagi sistem yang penting, kegagalan akan menyebabkan kos tinggi atau satu bencana kepada keselamatan dan persekitaran.

4.3

Teknik Pemantauan Keadaan pemeriksaan secara visual (mata kasar) pemantauan prestasi. Analisis perlinciran dan penilaian pencemaran. Analisis getaran

4.4

Kelebihan Gangguan yang minimum pada pengeluaran. Anggaran Kos penyelenggaran adalah separuh atau satu per tiga bagi dari kaedah berfungsi hingga gagal. Penyelenggaraan boleh di rancang dengan lebih tepat.

4.5

Kekurangan kos pemasangan awal yang tinggi. Satu hingga dua tahun lengkuk pembelajaran bagi terjemahan pengukuran. Personel mesti dilatih dengan khusus.

5.0

DESIGN OUT MAINTENANCE Design out maintenance: baikpulih rekabentuk dan pembangunan peralatan untuk mengelakkan pengulangan kegagalan hingga tidak perlu diselenggara. Penyelenggaraan hanya boleh menghasilkan fungsi yang telah ditetapkan. Jika tidak, ianya adalah item yang tidak perlu diselenggara. Bagi sistem yang tidak perlu diselenggara, ia perlu diubahsuai pada sistem rekabentuk untuk mengelakkan berlakunya kegagalan bagi: meningkatkan Mean time Between failure (MTBF) peningkatan keboleharapan. Mengurangkan Mean Time To Repair (MTTF) meningkatkan keboleh-senggaraan. Contoh: tukar spesifikasi, tambah item/komponen, tukar keseluruhan mesin, ubah kedudukan mesin, tukar proses atau prosedur.

Objektif utama empat strategi penyenggaraan ini adalah : Meminimumkan downtime bagi penyenggaraan dan keperluan khidmat sokongan. Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos kitar hayat. Meningkatkan jangka hayat sistem/mesin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 5 of 8

6.0

MAINTENANCE DECISION MAKING Perancangan yang ditentukan hendaklah di wujudkan oleh keperluan untuk beroperasi dalam keadaan yang optimum. Setiap industri, item, komponen dan peralatan perlu dirujuk dengan cara yang berlainan. Kaedah yang paling efektif bagi penyenggaraan akan berbeza mengikut keadaan item dan kepentingan proses pengeluaran. Dua prinsip utama dalam membuat keputusan ialah:

Ciri teknikal Bentuk kegagalan adalah berkaitan dengan hayat atau tidak berkaitan dengan jangka hayat alat. Jangka hayat semasa bagi peralatan adalah kritikal. Keperluan untuk penyelenggaraan. (bergantung pada kesan jika berlaku kegagalan) mengurangkan pelbagai kegagalan mengurangkan kesan bahaya pada keselamatan dan persekitaran.

Kos penyenggaraan adalah rendah berbanding kos selepas alat rosak atau strategi
lain. Kos bagi setiap strategi penyenggaraan yang digunakan boleh diringkaskan seperti berikut:

Kos Preventive Maintenance wujud pada kerja yang dilakukan bagi memastikan
sesuatu item berfungsi dengan baik bila diperlukan.

Kos Breakdown Maintenance wujud dalam membaikpulih item yang tidak boleh
diselenggara kepada tahap yang boleh diterima/berfungsi.

Kos Predictive Maintenance wujud semasa set-up sistem dan operasi untuk
pemantauan sistem. Kos penyelenggaraan tidak langsung wujud melalui kehilangan output dan kos pengeluaran berlebihan. 6.1 Preventative Maintenance a. Technical feasibility PM boleh dijalankan jika jangka hayat dikenalpasti semasa item menunjukkan peningkatan mendadak pada kebarangkalian untuk gagal.

b.

Worth Doing - Tugasan pencegahan ini perlu memenuhi criteria untuk di pertimbangkan: Bagi keadaan yang memberi kesan pada keselamatan atau persekitaran.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 6 of 8

Kos adalah kurang berbanding kos untuk breakdown atau lain-lain


strategi.

c. d.

Application - Kegagalan berkaitan jangka hayat, disebabkan kehausan, keletihan, pengoksidaan dan pengaratan. Frequency kekerapan penyengaraan pencegahan adalah sama atau kurang dari jangka hayat.

6.2

Predictive Maintenance Penyenggaraan berdasarkan keadaan adalah bergantung pada fakta dimana kebanyakkan kegagalan alat wujud pada jangka masa tertentu, jika bukti dapat dikesan bahawa proses kegagalan sedang berlaku, sesuatu tindakan dapat diambil bagi mengelakkan kegagalan dan/atau mengelakkan akibat dari kegagalan tersebut.

Points where failure starts to occur (not necessarily related to age)

Points where we can find out that it is failing. (*potential failure*) Points where its has failed (functional failure)

P-F Intervals

P
Operating Condition 100% Satisfactory

Condition

Condition

F
TIME

F
TIME

Rajah 02 : P-F Curve and P-F Intervals

Rajah menunjukkan P (Potential failure) - titik dalam proses kegagalan dimana ianya adalah mungkin untuk mengesan kegagalan akan berlaku atau sedang berlaku. F (Functional failure) titik dalam proses kegagalan dimana sistem telah gagal. P-F interval (tempoh amaran, atau masa mendahulu) selang masa antara kewujudan potensi untuk gagal dan akan menyusut kepada kegagalan fungsi. P-F interval yang lebih panjang membolehkan Kekerapan pemeriksaan yang rendah Lebih masa untuk menyelaras

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 7 of 8

Lebih mudah untuk merancang Lebih terkawal.

a. Technical Feasibility Predictive maintenance boleh dilakukan jika mampu mengenalpasti keadaan yang menunjukkan potensi untuk berlaku kegagalan P-F interval adalah seragam/tetap. Lebih pratikal untuk mengawasi item pada selang masa yang lebih rendah berbanding selang masa P-F. P-F interval yang panjang adalah amat baik untuk predictive maintenance.

b. Application tidak sesuai untuk kegagalan yang berkaitan dengan jangka hayat.
Sistem yang kompleks dengan pelbagai mod kegagalan. Elektronik, hidraulik, pneumatik, rolling bearing.

c. Frequency bagi keadaan tugasan mesti kurang dari selang masa P-F. d. Worth doing Tugasan penyenggaraan jangkaan perlu memenuhi kriteria berikut:
Kegagalan akan memberi kesan pada keselamatan dan persekitaran Jika kegagalan tidak melibatkan keselamatan, tugasan tersebut mesti kos-efektif secara operasi. Iaitu kos melakukan penyenggaraan adalah lebih rendah dari kos tidak melakukannya. Bagi bukan operasi, ianya bukan kos efektif.

6.3

Breakdown Maintenance

a. Technical feasibility boleh diaplikasi pada mana-mana sistem. b. Worth doing kos dan down time rendah, tidak melibatkan kesan pada
keselamatan dan persekitaran dan kos efektif. 6.4 Design Out Maintenance a. technical feasibility boleh digunakan pada mana-mana sistem, lazimnya pada sistem yang tidak perlu diselenggara iaitu walau sistem tersebut diselenggara dengan baik ia tidak mampu memenuhi fungsi yang dikehendaki. b. Worth doing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007

Kod Kertas

H-100-4 / MODUL 08 / KP 07.04

Page 8 of 8

- kesan pada keselamatan dan persekitaran penting atau untuk keberkesanan kos.

Input tertentu boleh digunakan untuk membuat keputusan mengenai kaedah yang akan digunakan, tempoh masa antara pemeriksaan dan baikpulih seperti:

a. Rekod operasi akan menunjukkan kadar penyusutan fungsi yang sebenar dan keboleharapan
pada setiap masa. Bagi peralatan baru, pertimbangan perlu dibuat dengan merujuk kepada:b. Saranan Pengeluar tidak semua pengeluar menghasilkan jadual penyenggaraan bagi peralatan mereka. Walaubagaimanapun sekiranya ada, ianya amat berguna. c. Hasil dari pemeriksaan secara berkala, akan memberi petunjuk yang berguna bagi kadar penyusutan. d. Kepentingan item, kesan kegagalan pada operasi pengeluaran, keselamatan dll. Faktor ini akan memberi implikasi kos.

7.0

Bila perlu diselenggara? Dari mula aset mula didaftar, jadual kerja yang perlu dilakukan pada setiap item dan kekerapan untuk melakukan kerja tersebut, satu program penyenggaraan boleh disediakan. Program ini akan memperuntukkan setiap tugasan penyenggaraan yang terperinci hingga kepada jangka masa yang specific. Tiga objektif utama yang boleh dicapai dalam membangunkan program ini ialah: o o o Penggunaan sumber yang paling cekap bagi manusia dan peralatan. Kecekapan ko-ordinasi dengan pengeluaran. Alat ganti yang ekonomi tapi mencukupi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 08 Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari 2007