Anda di halaman 1dari 3

SEJARAH BAB 9 SOALAN STRUKTUR

1) Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah a) Tiga bandar yang jadi pusat perdagangan antarabangsa Itali i) Venice ii) Milan iii) Florence b) Sebab zaman Renaissance mula di Itali i) Kedudukan Itali adalah strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean ii) Kerana Itali menjadi pusat perdagangan antarabangsa iii) Muncul bandar-bandar terkenal dari Itali c) Dua idea Nicollo Machiavelli dalam karyanya, `The Prince i) Menyarankan raja harus mempunyai kuasa mutlak ii) Raja harus ditakuti dan bukan disayangi d) Kesan ekonomi Zaman Renaissance i) Sistem perdagangan antarabangsa berkembang luas ii) Kemajuan dalam bidang matematik 2) Reformation di Eropah Barat abad ke-16 a) Maksud Reformation i) Melaksanakan perubahan / pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru b) Faktor kemunculan Gerakan Reformation i) Mengkritik pihak gereja yang meningkatkan usaha pembangunan keduniaan ii) Kepincangan rasuah dan penyelewengan yang dilakukan pihak gereja. iii) Penguasa gereja mengamalkan gaya hidup yang tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.

c) Idea Martin Luther dalam gerakan Reformation i) Menentang amalan penjualan indulgences ii) Menentang amalan rasuah atau penyelewengan institusi gereja

d) Kesan gerakan Reformation di Eropah i) Muncul dua mazhab ii) Kemunculan monarki baru iii) Wujudnya kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan e) Bukti gereja dicabar secara terbuka(reformation) i) Monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan paus di Rom ii) Raja Henry vIII memutuskan hubungan dengan gereja katolik Roman di Rom 3) a) Tiga kuasa Eropah terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan i) portugal ii) belanda iii) sepanyol b) dua pemerintah portugis dan sepanyol yang main peranan dalam penerokaan dan penjelajahan i) ratu Isabella ii) putera Henry c) sebab perjanjian Tordesillas 1494 i) persaingan kuasa antara portugal dan sepanyol untuk mendapatkan tanah jajahan ii) menetapkan kawasan pengaruh antara kuasa portugal dan sepanyol d) faktor penjelajahan dan penerokaan kuasa Eropah i) mereka ingin mendapatkan barangan seperti emas, sutera dan rempah dari timur ii) sepanyol dan portugal ingin menyebarkan agama kristian e) Nilai murni daripada masa lampau i) kepentingan meneroka ilmu 4) a) sistem pemilikan tanah Britain sebelum revolusi pertanian ii) sistem pemilikan tanah persindirian iii) sistem pemilikan tanah awam

b) Sebab tuan tanah desak parlimen Britain sebelum revolusi pertanian i) harga gandum makin tinggi ii) hasil pertanian perlu dipertingkatkan akibat pertambahan penduduk c) kandungan akta hilang 1833 i) majikan memastikan keselamatan pekerja kilang kanak-kanak yang layak bekerja had masa kurang 9 jam

d) ciptaan baru revolusi pertanian i) Spinning Jenny ii) Water Frame iii) Enjin Berkuasa wap Newcomen e) Kepentingan pertanian dan perindustrian negara i) Sumber makanan rakyat