LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR 36800 KG GAJAH PERAK DARUL RIDZUAN

”BEBASKAN DIRI DARI JENAYAH”

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

1.0 PENDAHULUAN Padazamansekarangmasalahsalahlakujenayahdikalanganremajaamatlahmembi mbangkan.Olehitu, Unit Hal EhwalMurid (HEM) di sekolah- sekolah Perak Tengah telahmerancangsatu program iaituKelabPencegahanJenayahberfokuskepadasalahlakudisiplinpelajar di sekolah. Program inibertujuansupayapelajar di daerah Perak Tengah sedartentangbahayasalahlaku yang melibatkanjenayahkepadamereka.Jenayah yang dimaksudkanialahjenayahringan yang bermuladaritingkahlakumembulisesamarakan.Masalahinibolehmenjadipuncake padatingkahlaku yang lebihagresifsepertimencuri, pergaduhan, buli, ragut, merokok, merempitdanmemerasugut.Kedudukansekolah yang berada di kawasanhitamdalamkeskesjenayahjugamerupakanfaktorpelajarmudahterdedahdengangejalajenayah.H al iniamatmembimbangkanpihaksekolahdanibubapa.Kerjasamadaripelbagaipihaks eperti polis, PIBG, AADK Daerah Perak Tengah dankomunitiberdekatanamatlahdiharapkanbagimembanteraskesjenayah yang melibatkanpelajarsekolah.Adalahdiharapkan program seumpamainidapatmemberipengetahuandankesedarankepadapelajartentangak ibatdaripadamelakukanjenayah.

2.0 RASIONAL Memberipendedahandanmeningkatkankesedaranmengenaibahayamelibatkandi ridalamperkara yang dikategorikansebagaimelakukanjenayahkepadapelajarmelaluiaktiviti-aktiviti yang dirancang di sekolah.

3.0 MATLAMAT Melahirkanpelajar yang bebasdaripadajenayahdanseterusnyadapatmelahirkanpelajar yang cemerlangdarisegijasmani, emosi, rohanidanintelek.

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

4.0 OBJEKTIF 4.1 Mempertingkatkankesedaranremaja di peringkatsekolahmengenaibahayabudayabuli kepadadirimereka, keluarga, masyarakatdannegara. 4.2 Membanterasgejalaawalpenglibatanpelajardalamkegiatanjenayah. 4.3 Melahirkangenerasimuda yang bakalmemimpinnegaradenganmemilikinilaiakhlakdankeperibadianmulia yang bebasdaripengaruhnegatif.

5.0 TEMA ‘BEBASKAN DIRI DARI JENAYAH’

6.0 SASARAN Pelajar-pelajarsekolahrendahdi Daerah Perak Tengah.

7.0 TEMPOH PELAKSANAAN TARKH HARI MASA TEMPAT : : : : 10 Mac 2012 SABTU 8.00 PAGI SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

8.0 PROGRAM PELAKSANAAN 8.1 Pelancaran di SK Dato’ Sagor 8.2 Ucapan Guru Besar 8.3 UcapanwakilJabatan Polis Daerah Perak Tengah 8.4 PerasmianKelabPencegahanJenayah Daerah:__________________________________________ 8.5 IkrarKelabPencegahanJenayah(SemuaAhli) 8.6 Pameran 8.6.1 JabatanPenjara ( Tapah ) 8.6.2 Jabatan Polis ( Perak Tengah ) 8.6.3 Jabatankesihatan (Perak Tengah) 8.6.4 AgensiAntidadah (Perak Tengah) 8.6.5 JabatanBomba Dan Penyelamat(Perak Tengah) 8.6.7 Edaranpampletsemasapelancaran.

9.0 TENTATIF PROGRAM

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

10.0 PIHAK TERLIBAT 10.1 Anjuranbersama:

10.1.1 PPD Perak Tengah 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 KelabPencegahanJenayah SK Dato’ Sagor KelabBimbingan Dan Kaunseling KelabPendidikanPencegahanDadah KelabPendidikanKeselamatanJalanraya JK KebajikanKanak-Kanak Daerah Perak Tengah

10.1.7 PIBG SK Dato’ Sagor

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

11.0

JAWATANKUASA INDUK PENASIHAT: EN. ABDUL MUTTALIB BIN OMAR PTT, PJK (GURU BESAR SK DATO’ SAGOR) PENGERUSI: EN. YAL KHATTAB BIN ABD GHANI (PENOLONG KANAN HEM) TIMBALAN PENGERUSI 1: EN NORAINI BIN ABDUL SAMAT (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) TIMBALAN PENGERUSI 2: EN. ZAINAL ANUAR BIN HJ ABDUL RASHID (PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM) PENYELARAS KELAB: TN. HAJI SABREE BIN AHMAD (KETUA GURU PENASIHAT KPJ) SETIAUSAHA: EN. MUHAMAD SYAWAL BI RADZALI PENOLONG SETIAUSAHA EN. MOHD HAZRIL BIN ABU HASSAN ASHAARI BENDAHARI: PN. KHAIRIYAH BINTI MOHAMED NAZRI AHLI JAWATANKUASA: AhliKelabPencegahanJenayahSekolah AhliKelabPencegahanDadahSekolah AhliKelabBimbingan Dan Kaunseling AhliKelabPendidikanKeselamatanJalanraya

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

12.0JAWATANKUASAPELAKSANA

PENDAFTARAN
Pn. RosmarayaBinti Ibrahim Foziah Binti Sham BUKU PROGRAM / ATURCARA MAJLIS Cik Zatul Itri Binti Kamaruzzaman PENYAMBUT TETAMU JEMPUTAN/ TETAMU VIP EN. ABDUL MUTTALIB BIN OMAR PTT, PJK (GURU BESAR SK DATO’ SAGOR) EN. YAL KHATTAB BIN ABD GHANI (PENOLONG KANAN HEM) EN NORAINI BIN ABDUL SAMAT (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) EN. ZAINAL ANUAR BIN HJ ABDUL RASHID (PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM)

PUBLISITI/HEBAHAN Tuan Haji Sabree Bin Ahmad

HADIAH / CENDERAMATA Pn. Nori Binti Nan Pn. Nordiah Binti Abd Razak Cik Ainul Zawani Binti Zakaria PENGACARA MAJLIS Pn. Juzaidah Binti Zainal Abidin

SIARAYA / ELEKTRIKAL EN. MOHD HAZRIL BIN ABU HASSAN ASHAARI FOTOGRAFI pkg kg.gajah

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK. MAKANAN & MINUMAN MURID Pn. FauziahBinti Abu Bakar 12.14 MAKANAN & MINUMAMAN VIP Pn. Hjh. Zaleha Binti Arshad 12.15 PERBARISAN En. Nor Bin Talep En. Mazlan Bin Mohamed Nadzri En. Muhamad Syawal Bin Radzali En. Mohd Feerdaus Bin Awang

12.16 BANTUAN KECEMASAN PESERTA En. Zainuddin Bin Badiuzzaman 12.17 PERSIAPAN TEMPAT PERASMIAN

En. Mohd Hanif Bin Baharin
12.18 PERSIAPAN TEMPAT AKTIVITI En.Rohizam Bin Jaafar

LAPORAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH 2012 SEK. KEB. DATO’ SAGOR, 36800 KG. GAJAH, PERAK.

12.0 ANGGARAN KOS PELAKSANAAN 12.1

12.2 MakanandanMinuman V.I.P 12.3Cenderamatapenceramah 12.4Hadiahpertandingan 12.5Dokumentasi 12.6Lain-lain

MakandanminumJemputansekolah-sekolah

RM RM RM RM RM

RM

Jumlah

RM

Disediakanoleh,

....................................... (TN. HAJI SABREE BIN AHMAD) GURU PENYELARAS KPJS SK DATO’ SAGOR Disemakoleh ,

........................................ (EN. YAL KHATTAB BIN ABD GHANI) PENOLONG KANAN HEM SK DATO’ SAGOR

Disahkanoleh, .............................................. (EN. ABDUL MUTTALIB BIN OMAR PTT, PJK) GURU BESAR SK DATO’ SAGOR