Anda di halaman 1dari 2

Ujian Kecergasan Fizikal

Sk Penampang, Penampang, Sabah.

Nama Murid :_________________________________


Kelas

:_________________________________

Umur

:_________________________________

Nama Penyelaras :
Nama Penguji:
Nama Pencatat :
1. Ujian Komposisi Tubuh Badan (Kesihatan)
Berat (Kg)

Tinggi (m)

Skor

Tarikh Lahir :_________________________________


2. Ujian Dirian Bangau (Perlakuan Motor)

Jantina : P / L

Perkara

Berpenyakit : Ya / Tidak
*Jika Ya sila nyatakan: ____________________
Nama Ibu / Bapa

:___________________________

Masa (s)

Skor

Percubaan 1
Percubaan 2

No Telefon Ibu bapa : __________________________


Alamat Tempat Tinggal :________________________
3. Ujian Lompat Jauh Berdiri (Perlakuan Motor)
Perkara

Tandatangan Murid

Percubaa 1
Percubaan 2
(
Tarikh:

Jarak (cm)

Skor

4. Ujian Larian Ulang Alik (Kesihatan)

5. Ujian Menggelecek Bola Keranjang

Catatan Terbaik : Level _________________________


Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Level 18
Level 19
Level 20
Level 21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

13
13
13
13
13
13
13
13
13

14
14
14
14
14
14

15
15
15 16
15 16

Bil

Perkara

01.

Percubaan 1

02.

Percubaan 2

Masa

Skor