Bentuk Muka Bumi Negara Kita

Bentuk Muka Bumi Malaysia

Tanah Tinggi

Pinggir Laut

Lembangan sungai Tanah Pamah

KAWASAN TANAH TINGGI

• Terletak di bahagian tengah Semenanjung Malaysia, pedalaman Sabah dan Sarawak.
SEMENANJUNG SABAH & SARAWAK

Banjaran Titiwangsa Banjaran Bintang
Contoh Kawasan: Tanah Tinggi Cameron Tanah Tinggi Genting

Banjaran Crocker
Contoh Kawasan: Gunung Kinabalu

Adakah kamu ingin tinggal di tanah tinggi? Mengapa?

KAWASAN TANAH PAMAH

• Merupakan kawasan tanah rendah kurang daripada 180 meter dari aras laut. • Lazimnya menjadi kawasan petempatan manusia.
Contoh Kawasan: Dataran Kedah – Perlis Dataran Kerian, Perak

KAWASAN PINGGIR LAUT

• Merupakan kawasan tanah rata yang menghadap ke laut. • Mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti tanjung, teluk, pantai dan pulau.
Contoh Kawasan:

Pantai Bukit Keluang Pulau Perhentian Teluk Cempedak, Pahang. Tanjung Bidara, Melaka.

PANTAI
TELUK

TANJUNG PULAU

Adakah kamu tinggal di kawasan pinggir laut? Kamu suka tinggal di sini?

KAWASAN LEMBANGAN SUNGAI

• Merupakan kawasan RENDAH, RATA, dan disaliri SUNGAI. • Kawasan aliran air semulajadi yang berasal dari kawasan tanah tinggi ke laut atau tasik.
Contoh Kawasan:

Lembangan Rajang, Sarawak. Delta Kelantan

individu

Arahan: Lihat gambarajah berikut. Gunting perkataan di bawah dan labelkan di dalam kotak kawasan muka bumi yang telah kamu pelajari sebentar tadi.

Apakah kesannya jika kita tidak memelihara alam sekitar yang pelbagai ini?