Anda di halaman 1dari 43

B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara Labelkan komposisi udara menggunakan perkataan berikut:

nitrogen

oksigen

karbon dioksida

Gas Nadir

Gas-gas lain

B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran


1

Tandakan() sebab-sebab mengapakah udara adalah campuran? Gas-gas di dalamnya berpadu secara kimia. Setiap komponen dalam udara mudah dipisahkan secara fizikal.

B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera Gas Nitrogen Oksigen Karbon dioksida Gas Nadir Peratus kandungan gas (%) 78 21 0.03 0.97

B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara Tujuan : Menentukan peratus gas oksigen dalam udara

Bahan dan Radas

Radas : Balang gas, Alas balang gas, lilin, mancis, gelang getah Bahan : Air

. Prosedur

Rajah 5.2 1. 2. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2(a). Tandakan aras air pada balang gas dengan menggunakan pen penanda dakwat kekal. 3. Bahagikan ruang udara di dalam balang gas kepada lima bahagian dengan menandakan pada balang gas (Rajah 5.2(b)).

Rajah 5.3 4. 5. 6. Nyalakan lilin dan tutupkannya dengan balang gas (Rajah 5.3). Apabila lilin terpadam, perhatikan aras air di dalam balang gas. Buat kesimpulan tentang peratusan oksigen dalam udara.

Tatacara: 1.Radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.4 ditunjukkan 2. Perubahan permukaan luar bikar diperhatikan. Pemerhatian direkodkan. 3. Titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar diuji dengan menggunakan kertas kobalt klorida kontang. (Sehelai kertas kobalt klorida kontang dengan menggunakan forseps dan titisan cecair di permukaan luar bikar disentuh) 4. Perubahan warna yang berlaku pada kertas kobalt klorida kontang direkodkan. 5. Kesimpulan berdasarkan pemerhatian dibuat.

Perbincangan:
1.

Mengapakah lilin terpadam selepas suatu jangka masa? Semua oksigen dalam balang gas telah habis digunakan.
Apakah yang berlaku kepada aras air pada akhir eksperimen? Berikan sebab bagi perubahan tersebut.

2.

Aras air naik. Oksigen dalam balang gas telah habis


4

digunakan dalam pembakaran dan ruang udara digantikan dengan air.


3. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang peratusan oksigen dalam udara?

Peratusan oksigen dalam udara ialah kira-kira 20%

B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air Tujuan : :.

Bahan dan Radas Prosedur

Rajah 5.4 1. 2. anda. 3. kontang 4. kontang. 5. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Uji titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar dengan kertas kobalt klorida kontang. (Pegang sehelai kertas kobalt klorida bikar). dengan menggunakan forseps dan sentuh pada titisan cecair di Rekodkan perubahan warna yang berlaku pada kertas kobalt klorida menggunakan permukaan luar Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.4. Perhatikan perubahan permukaan luar bikar. Rekodkan pemerhatian

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . 5 . Perbincangan:
1.

Apakah warna titisan cecair yang terbentuk di permukaan luar bikar?

Tidak berwarna.
2. klorida Apakah perubahan warna yang diperhatikan apabila kertas kobalt kontang menyentuh titisan cecair di permukaan luar bikar?

Berubah dari biru kepada merah jambu.


3. 4. Apakah cecair itu? Wap air Dari manakah asalnya cecair tersebut? Dari udara.

B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Bahagian A Tujuan : Menunnjukkan udara mengandungi mikroorganisma : Radas : Dua set piring petri, Bahan : Agar-agar bernutrien, pita salofan Prosedur

Bahan dan Radas

Rajah 5.5 1. Anda dibekalkan dua set piring petri berisi agar-agar bernutrien yang telah disterilkan (Rajah 5.5). 2. dan Lakrikan satu set piring petri dengan melilit pita selofan mengelilinginya biarkan satu set lagi terdedah kepada udara.
7

3. keduaTatacara:

Selepas empat hari, periksa keadaan agar-agar bernutrien steril di dalam dua set piring petri. Rekodkan perubahan yang berlaku.

1. Dua set piring petri berisi agar-agar bernutrien yang telah disterilkan telah disediakan. 2. Satu set piring petri dilakrikan dengan melilit pitan salofan mengelilinginya dan satu set lagi dibiarkan terdedah kepada udara. 3. Selepas empat hari, keadaan piring petri yang mengandungi agar-agar bernutrien diperiksa. Perubahan direkodkan.

Perbincangan:
1.

Bagaimanakah keadaan agar-agar bernutrien yang baru disterilkan?

Bebas dari koloni mikroorganisma.


2.

Selepas empat hari, agar-agar di dalam piring petri yang manakah mengandungi tompok- tompok putih? Apakah puncanya?

Piring petri yang terdedah kepada udara. Mikroorganisma dalam udara.


3. Nyatakan kesimpulan yang dapat anda buat berdasarkan aktiviti ini.

Udara mengandungi mikroorganisma.

Bahagian B Tujuan : :.

Bahan dan Radas Prosedur

Rajah 5.5
9

1. 2.

Sediakan dua set radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.5. Tutup salah satu sisip kaca dengan piring petri. Biarkan satu lagi sisip kaca

terdedah kepada udara. 3. 4. Letakkan kedua-dua set radas itu berdekatan dengan tingkap. Selepas seminggu, perhatikan permukaan melekit kedua-dua pita selofan

dengan menggunakan kanta pembesar. Rekodkan pemerhatian anda. Tatacara: 1 2 . 3 . 4 Perbincangan: 1. Pita selofan yang manakah kelihatan berhabuk? Pita selofon pada sisip kaca yang terdedah kepada udara. 2. Nyatakan kesimpulan berdasarkan aktiviti ini. Udara mengandungi habuk.

10

B4D11E1E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida serta ciri-cirinya melalui aktiviti A. Keterlarutan di dalam air Tujuan : :.

Bahan dan Radas

A. Keterlarutan di dalam air Prosedur 1. Isi sebuah bikar 500 ml dengan air.
11

2. buka

Telangkupkan tabung uji yang berisi gas oksigen ke dalam bikar. Kemudian,

penyumbat tabung uji dengan serta-merta.


3.

Rekodkan sebarang perubahan aras air di dalam tabung uji.

Rajah 5.8 4. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon

dioksida. 5. air berdasarkan pemerhatian anda. Buat kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 .
12

5 . Perbincangan: 1. Apakah yang menyebabkan aras air naik? Gas oksigen dan karbon dioksida larut dalam air. 2. Tabung uji yang manakah menunjukkan aras air naik lebih banyak? Tabung uji yang mengandungi karbon dioksida. 3. Gas yang manakah lebih larut di dalam air? Karbon dioksida.

13

B. Keterlarutan di dalani larutan natrium hidroksida 1. Ulang langkah di A dengan menggantikan air di dalam bikar dengan larutan natrium hidroksida.

Rajah 5.9 2. uji. 3. Ulang aktiviti ini dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon dioksida. 4. Buat kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam larutan natrium hidroksida berdasarkan pemerhatian anda. Rekodkan sebarang perubahan aras larutan natrium hidroksida di dalam tabung

Tatacara:

1. Langkah di A diulang dengan menggantikan air di dalam bikar dengan larutan natrium hidroksida. 2. Sebarang perubahan aras larutan natrium hidroksida direkodkan di dalam tabung uji. 3. Aktiviti ini diulang dengan menggunakan tabung uji berisi gas karbon dioksida.
14

4. Kesimpulan tentang keterlarutan gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam larutan natrium hidroksida dibuat berdasarkan pemerhatian.
Perbincangan: 1. Bagaimanakah perubahan aras larutan natrium hidroksida di dalam kedua-dua tabung uji?

Tabung uji yang mengandungi oksigen tiada perubahan yang diperhatikan, manakala aras air tabung uji yang mengandungi karbon dioksida menaik memenuhi tabung uji.
2. Gas yang manakah lebih larut di dalam larutan natrium hidroksida?

Karbon dioksida.

15

C. Kesan ke atas kayu uji berbara dan kayu uji menyala

Rajah 5.10
1.

Buka penyumbat tabung uji yang mengandungi gas oksigen. Dengan serta-

merta, masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uii tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.10(a). 2. 3. Rekodkan sebarang perubahan pada kayu uji berbara. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan tabung uji yang berisi gas karbon dioksida. 4. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan kayu uji menyala sebagai ganti kayu uji berbara (Rajah 5.10(b)).

Tatacara: 1. Penyumbat tabung uji yang mengandungi gas oksigen dibuka. Dengan serta-merta, sebatang kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung uji tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.10 (a). 2. Sebarang perubahan pada kayu uji berbara direkodkan.
16

3. Langkah 1 dan 2 diulang dengan menggunakan tabung uji yang berisi gas karbon dioksida. 4. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan kayu uji menyala sebagai ganti kayu uji menyala.
Perbincangan: 1. uji yang mengandungi gas oksigen dan karbon dioksida? Terangkan pemerhatian anda. Apakah yang diperhatikan apabila kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung

Kayu uji berbara menyala dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen, Kayu uji berbara terpadam dalam tabung uji yang mengandungi gas karbon dioksida.
2. Apakah yang berlaku apabila kayu uji menyala digunakan? Terangkan anda. pemerhatian

Kayu uji menyala, menyala dengan nyalaan yang lebih terang dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen, Kayu uji menyala terpadam dalam tabung uji yang mengandungi gas karbon dioksida.
3. Gas yang manakah membantu pembakaran?

Oksigen.

17

D. Kesan ke atas kertas litmus

Rajah 5. 11 1. 2. gas oksigen. 3. 4. Rekodkan sebarang perubahan warna yang berlaku. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan gas karbon dioksida. Basahkan satu jalur kertas litmus merah dan satu jalur kertas litmus biru. Masukkan kedua-dua jalur kertas litmus tersebut ke dalam tabung uji yang berisi

Tatacara:

1. Satu jalur kertas litmus merah dan satu jalur kertas litmus biru dibasahkan.

18

2. Kedua-dua jalur kertas litmus tersebut dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen. 3. Sebarang perubahan warna yang berlaku direkodkan. 4. Langkah 1 hingga 3 diulang dengan menggunakan gas karbon dioksida.
1 2 . 3 . 4 .

Perbincangan:
1.

Apakah yang diperhatikan apabila kertas litmus merah dan kertas

litmus biru lembap dimasukkan ke dalam gas oksigen? Tiada perubahan yang diperhatikan bagi kedua-dua kertas litmus.
19

2.

Apakah yang diperhatikan apabila kertas litmus merah dan kertas

litmus biru lembap dimasukkan ke dalam gas karbon dioksida? Kertas litmus merah tidak menunjukkan sebarang perubahan manakala kertas litmus biru bertukar menjadi merah 3. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? Oksigen bersifat neutral; karbon dioksida bersifat asid.

E.

Kesan ke atas air kapur

20

Rajah 5.12
1.

Penyumbat tabung uji yang berisi gas oksigen telah dibuka.

2.

Isikan sedikit air kapur ke dalam tabung uji itu dan

tutup semula dengan serta-merta. Sedikit air kapur telah diisikan ke dalam tabung uji itu dan ditutup semula dengan serta merta.
3.

Goncangkan tabung uji secara perlahan-lahan

beberapa kali. 4. 5. Perubahan pada air kapur direkodkan. Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan

gas karbon dioksida.

21

Tabung uji telah digongcangkan secara perlahan-lahan beberapa kali.

6.

Rekodkan sebarang perubahan pada air kapur.

Sebarang perubahan pada air kapur direkodkan.

7.

Ulang langkah 1 hingga 4 dengan

menggunakan gas karbon dioksida.


Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggunakan gas karbon dioksida.

22

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . 5 .

Perbincangan: 1. Apakah yang terjadi kepada air kapur di dalam tabung uji yang berisi (i) oksigen? (ii) karbon dioksida? 2.

Tiada perubahan Air kapur menjadi keruh.

Gas yang manakah mempunyai kesan ke atas air kapur?

Karbon dioksida.

23

F. Kesan ke alas penunjuk blkarbonat

Rajah 5.13
1.

Ulang langkah-langkah di E dengan menggunakan penunjuk bikarbonat sebagai ganti air kapur.

2.

Rekodkan pemerhatian anda.


24

Tatacara:

1. Langkah-langkah di E diulang dengan menggunakan penunjuk bikarbonat sebagai ganti air kapur. 2. Pemerhatian direkodkan.

Perbincangan: 1. 2. 3. Apakah warna asal penunjuk bikarbonat? Merah Di dalam tabung uji yang manakah penunjuk bikarbonat berubah warna? Tabung uji yang mengandungi karbon dioksida. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda? karbon dioksida bersifat asid. Latihan Minda: 1. Apakah warna bagi gas oksigen dan karbon dioksida?

Kedua-dua gas itu tidak berwarna.


2. Bolehkah ujian pengesahan bagi gas oksigen dan gas karbon dioksida dilakukan berdasarkan warnanya? Terangkan jawapan anda.

Tidak. Kerana kedua-dua gas adalah tidak berwarna.


3. Apakah pemerhatian yang membuktikan pernyataan ini?

Oksigen menyalakan kayu uji berbara.


4. Adakah pernyataan ini benar? Terangkan jawapan anda.

Benar. Karbon dioksida memadamkan kayu uji berbara dan juga kayu uji bernyala.
5. Nyatakan ujian pengesahan bagi gas berikut:
a)

Oksigen: Oksigen menyalakan kayu uji berbara


25

b)

Karbon dioksida: karbon dioksida mengeruhkan air kapur.

6. Apakah fungsi kertas litmus dalam ujian tersebut? Nyatakan cara pengesahannya.

Untuk menguji keasidan dan kealkalian gas. Keasidan gas dapat disahkan apabila warna kertas litmus biru menjadi merah manakala kealkalian gas dapat disahkan apabila warna kertas litmus merah menjadi biru
7. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat berdasarkan perubahan pada kertas litmus? Oksigen ialah gas yang bersifat neutral kerana gas ini tidak menukarkan warna kertas litmus merah dan biru. Karbon dioksida ialah gas yang bersifat asid kerana gas ini menukarkan warna kertas litmus biru menjadi merah. 8. Sifat apakah yang diuji oleh larutan penunjuk bikarbonat? Keasidan atau kealkalian.

9. Nyatakan dua pemerhatian yang menunjukkan bahawa karbon dioksida merupakan gas yang bersifat asid. i. Menukarkan kertas litmus biru lembap menjadi merah. ii. Menukarkan larutan penunjuk bikarbonat menjadi kuning.

26

B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen

Bahagian A: Tujuan: Menunjukkan bahawa kehidupan menggunakan oksigen semasa respirasi.


27

Pernyataan masalah : Adakah hidupan menggunakan oksigen semasa respirasi? Hipotesis: Hidupan menggunakan oksigen semasa respirasi. Pemboleh ubah:--> Pemboleh ubah dimanipulasikan: kehadiran hidupan Pemboleh ubah bergerak balas: kedudukan penunjuk (titisan cecair berwarna) di dalam tiub kapilari Pemboleh ubah dimalarkan: saiz tabung didih Bahan dan Radas : Bahan : kapas, larutan natrium hidroksida, lipas, biji benih kacang hijau, cecair berwarna Radas :tabung didih, penyumbat dengan tiub kapilari, forseps, kasa dawai, pen penanda dan penitis.

28

Rajah 5.15 Prosedur 1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.15. Letakkan ketiga-tiga tabung didih dalam keadaan mengufuk.
2.

Masukkan setitis cecair berwarna ke dalam setiap tiub kapilari dengan menggunakan penitis. Cecair berwarna ini berfungsi sebagai penunjuk.

3. 4. 5. 6. 7.

Tandakan kedudukan awal cecair berwarna ini dengan pen penanda. Simpan ketiga-tiga radas di dalam sebuah almari selama tiga jam. Selepas tiga jam, tandakan kedudukan akhir penunjuk. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Tulis laporan bagi eksperimen ini.

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .. 7

29

Perbincangan: 1. Apakah kegunaan larutan natrium hidroksida dalam eksperimen ini? Menyerap karbon dioksida yang dibebaskan oleh lipas. 2. Tabung didih yang manakah berubah kedudukan penunjuknya selepas tiga jam? Tabung didih yang mengandungi lipas. 3. Terangkan sebab kedudukan penunjuk berubah. Oksigen telah digunakan oleh lipas semasa respirasi. Tekanan udara dalam tabung didih adalah kurang daripada tekanan udara luar. 4. Apakah kegunaan tabung didih Z? Bertindak sebagai kawalan.

30

Bahagian B: Tujuan: Menunjukkan bahawa hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi Pernyataan masalah : Adakah hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Hipotesis: Hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.
Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasi : kehadiran hidupan Pemboleh ubah bergerak balas: perubahan warna penunjuk bikarbonat Pemboleh ubah dimalarkan: saiz tabung didih Bahan dan Radas Bahan : penunjuk bikarbonat, biji benih, lipas, kacang hijau bercambah Radas : tabung didih, penyumbat tabung didih, rak tabung didih, kasa dawai,
Prosedur
31

Rajah 5.16

1. 2. 3. 4. 5.

Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.16. Simpan radas di dalam almari selama tiga jam. Perhatikan sebarang perubahan warna penunjuk bikarbonat. Buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda. Tulis laporan bagi eksperimen ini.

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . 5 .

Perbincangan: 1. Apakah kegunaan penunjuk bikarbonat? Menunjukkan kehadiran karbon dioksida, yang merupakan sejenis gas berasid.
32

2.

Tabung didih yang manakah terdapat perubahan warna penunjuk bikarbonat? Tabung didih P Terangkan perubahan warna penunjuk bikarbonat di dalam tabung didih tersebut. Merah bertukar menjadi kuning.

3.

4. Apakah hipotesis anda diterima atau ditolak? Ya, hipotesis diterima. Hidupan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.
B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Tujuan : Menunjukkan perbandingan dan perbezaan

kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen.
Bahan dan Radas :

Radas : Balang gas,besen, jam randik, salur penghantar Bahan : Air suling, lilin Prosedur

33

1. Sediakan

dua balang gas yang masing-masing mengandungi udara sedutan (udara biasa) dan udara hembusan. 2.Gunakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a) untuk mengumpulkan udara hembusan sehingga memenuhi balang gas. 3 Tutup balang gas dengan penutup ketika balang gas masih di dalam air. 4 Dirikan sebatang lilin menyala di atas meja dan telangkupkan balang gas yang mengandungi udara hembusan seperti pada Rajah (b), dan mulakan jam randik. Hentikan jam randik apabila nyalaan lilin terpadam dan catatkan masa. 5 Ulang langkah di (4) dengan menggunakan balang gas yang berisi udara biasa.
Tatacara: 1 2 . 3 . 4 .
34

5 . Keputusan: Jenis udara Udara sedutan Udara hembusan Masa yang diambil(saat)

Perbincangan: 1. Namakan gas yang diperlukan untuk pembakaran lilin. Oksigen. 2. Kandungan oksigen dalam udara yang manakah adalah lebih tinggi,udara sedutan (udara biasa) atau udara hembusan? Udara sedutan. 3. Berapakah peratus oksigen dalam (a) udara sedutan? 21 %

(b) udara hembusan? 16 %

4. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda? Kandungan oksigen dalam udara sedutan lebih tinggi daripada udara hembusan.

35

Latihan Minda: Bandingkan peratus gas dalam udara sedutan dan udara hembusan dalam ruang yang disediakan. Udara sedutan Persamaan Udara Hembusan

36

Persamaan (%) Nitrogen Gas Nadir


78 0.97

Perbezaan(%) 21 0.03 kurang Oksigen Karbon dioksida Wap air 16 4 Lebih banyak

B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen

Bahagian A: Tujuan: . Pernyataan masalah : ..


37

Hipotesis: Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan: .. Pemboleh ubah bergerak balas: . Pemboleh ubah dimalarkan: Bahan dan Radas :.

Prosedur :

Rajah 5.18

1. 2.
3.

Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.18 . Nyalakan kedua-dua batang lilin. Telangkupkan balang gas untuk menutup lilin di besen Y itu. Biarkan lilin di

besen X terdedah kepada udara persekitaran. 4. Rekodkan perubahan yang diperhatikan dan buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian anda.
38

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . Perbincangan: 1. Lilin yang manakah akan menyala lebih lama? Mengapa? Lilin yang berada di besen X kerana mengandungi kandungan oksigen yang lebih tinggi. 2. Apakah gas yang digunakan dalam pembakaran lilin? Oksigen. 3. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? Oksigen diperlukan untuk pembakaran.

Bahagian B: Tujuan : :.

Bahan dan Radas Prosedur :

39

Rajah 5.20 1. 2. Isikan sedikit air kapur ke dalam sebuah balang gas. Nyalakan seketul arang di atas api penunu Bunsen seperti yang ditunjukj dalam Rajah 5.20(a). 3. kapur (Rajah 5.20(b)). 4. habis dibakar. 5. Uji titisan cecair yang terbentuk di permukaan dalam balang gas dengan Menggunakan kertas kobalt klorida kontang. 6. 7. Rekodkan pemerhatian anda. Ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan lilin sebagai ganti arang. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku ke atas air kapur apabila arang Pindahkan arang yang menyala ke dalam balang gas yang mengandungi ar

40

Tatacara: 1 2 . 3 . 4 . 5 . 6 7 Perbincangan: 1. Apakah kegunaan (a) air kapur dan (b) kertas kobalt klorida kontang dalam

aktiviti ini? (a) menguji kehadiran karbon dioksida (b) menyerap air 2. Kenal pasti gas yang terbebas apabila arang dan lilin menyala. Karbon dioksida 3. Adakah pembakaran arang dan lilin menghasilkan air? Pembakaran arang tidak menghasilkan air manakala pembakaran menghasilkan air. 4. Apakah bentuk tenaga yang terhasil dalam pembakaran arang dan lilin? Tenaga haba 5. Apakah hasil-hasil pembakaran (a) arang dan (b) lilin?
41

(a) karbon dioksida (b) karbon dioksida + air

B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : a) pencemaran udara b) contoh bahan cemar udara dan sumber c) kesan pencemaran udara d) langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal e) cara mengekalkan udara supaya bersih dan f) mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

Tajuk pembentangan: Pencemaran Udara Tujuan: Mengkaji pencemaran udara 1. Jalankan kajian ke beberapa kawasan di sekitar sekolah yang menhadapi masalah pencemaran udara. 2. Ambil gambar yang menunjukkan pencemaran udara.
42

(a) kilang dengan cerobong yang mengeluarkan asap. (b) Asap daripada ekzos kenderaan 3. Kumpulkan maklumat tentang a) contoh bahan cemar udara dan sumber b) kesan pencemaran udara c) langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal d) cara mengekalkan udara supaya bersih 4. Sediakan bahan pembentangan mengenai hasil kajian yang telah dijalankan dalam bentuk microsoft powerpoint. 5. Anda diberikan tempoh masa dua minggu untuk menyiapkan tugasan ini.

43