Anda di halaman 1dari 3

Fasa Persediaan a.

Fasa persediaan

Pada fasa ini, latihan lebih terfokus kepada penyediaan tahap kecergasan fizikal atlet. Antara komponen kecergasan yang perlu diberi keutamaan pada fasa ini ialah Dayatahan kardiovaskular yang dapat dilatih melalui aktiviti yang melibat sistem tenaga aerobik seperti long slow distance, fartlek, speed play dan sebagainya. Dayatahan, kekuatan dan kuasa otot yang dapat dilatih melalui latihan bebanan, litar, jeda dan pliometrik sebagainya. Kepantasan yang mampu diperolehi melalui latihan jeda. Persediaan fasa-fasa latihan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang akan dijalankan. Kekurangan tumpuan pada fasafasa ini akan menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya, terutama pada fasa pertandingan. Fasa persediaan dibahagikan kepada dua sub-fasa iaitu : 1.1 1.2. Fasa Persediaan Umum Fasa Persediaan Khusus

Fasa Persediaan Umum Pada fasa ini, tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek dayatahan kardiovaskular, dayatahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan. Penekanan khusus juga harus diberikan meliputi aspek persediaan mental pemain agar bergerak ke arah pertandingan dan pencapaian matlamat. Pada fasa ini juga, beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan, kemahiran dan strategi taktikal. Pada persediaan umum ini juga isipadu latihan adalah tinggi iaini antara 85% hingga 100% manakala intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. Ianya bergantung kepada masa yang diperuntukan. Jangkamasa bagi fasa ini adalah di antara 6 hingga 14 minggu. Di antara kaedah-kaedah latihan ialah seperti latihan lari

jarak jauh perlahan (LSD), latihan fartlek, latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan. Latihan-latihan tersebut adalah bertujuan mengadaptasi sistem anatomical dan hipertropi otot. Pada peringkat ini Ujian Pra-Kecergasan juga diperlukan bagi menguji tahap kecergasan pemain. Fasa Persediaan Khusus Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan di dalam pemainan. permainan bolasepak. Isipadu latihan masih tinggi bagi Intensiti latihan Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%.

Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%.

boleh ditingkatkan sehingga 95%, ianya bergantung kepada masa yang diperuntukan, jangkamasa bagi fasa ini adalah bergantung kepada jangkamasa yang diperuntukkan, iaini antara 6 hingga 12 minggu. Bagi sukan yang berteraskan dayatahan seperti permainan bolasepak, kaedahkaedah latihan seperti latihan LSD, latihan fartlek, latihan jeda jarak jauh diteruskan. Di samping itu latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada aspek dayatahan otot perlu diaplikasikan.

PROGRAM LATIHAN DALAM SATU SESI. Fasa Persediaan Umum. Masa Latihan 2 Jam. LANGKAH i (10 minit) KEMAHIRAN a.Aktiviti memanaskan badan secara manipulasi alatan. b.Akiviti keregangan dan kelonggaran. AKTIVITI Kejar dalam kumpulan .tag & safe Regangan dari otot gastronemuis hingga ke stenoklediomastoid. Kelonggaran sendi.

ii (30 minit)

Dayatahan kardiovaskular Latihan stamina dan endurance a.(aerobic) Long Slow Distance, Speed Play. Latihan jedda. 60 meter run. Berpasangan atau berkumpulan. Bebanan. Litar Jeda Piliometrik. (tekan tubi bangun tubi variasi,lompat bangku piliometrik) Lompat Kuadron

b.Latihan anaerobik iii (60minit)

a.Daya Tahan,Kekuatan dan Kuasa Otot.

iv (15 minit)

Penutup: Koordinasi

(5 minit)

cooling down

Jogging,stretching and lossening.

Anda mungkin juga menyukai