Anda di halaman 1dari 9

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH BIDANG: Teknologi TAHUN: 5 STANDARD KANDUNGAN: Murid dibimbing untuk; 1.2 Memahami kestabilan sesuatu objek.

STANDARD PEMBELAJARAN: Murid berupaya untuk; 1.2.1 OBJEKTIF: Mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan kepada kestabilan objek.

1. Murid dapat menerangkan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. 2. Murid dapat memberi contoh melalui lakaran bagi setiap faktor yang mempengaruhi kestabilan objek.

MASA: 60 minit FASA-FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

1 Persediaan Pemerhatian dan Analisis Mengenal pasti masalah Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau 1.2.2 Pemerhatian menyeluruh 1.2.3 Penggunaan BBM yang sesuai.

Guru menunjukkan sebuah kerusi yang tinggi serta mempunyai tapak yang kecil. Seterusnya guru bersoal jawab dengan murid. (Lampiran 1)

- Apakah yang boleh diperhatikan dalam gambar tersebut?

- Adakah kamu suka duduk di kerusi itu ?

- Mengapa? Guru mengemukakan soalan berasaskan masalah.

(Catatan: Masalahnya ialah kerusi yang tinggi dan bertapak kecil tidak stabil)

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

2 Imaginasi Mencari penyelesaian Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna.

Guru bersoal jawab dengan murid.

- Bagaimanakah kerusi yang sesuai untuk kita gunakan?

- Adakah anda pasti?

*PETA BUIH Guru meminta kumpulan merancang cara penyelesaian untuk menjadikan kerusi tersebut lebih stabil.

- Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesatabilan kerusi itu?

2.1.4 Mencari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

- Bagaimana anda boleh mengubahsuai keadaan kerusi tersebut agar lebih stabil?

Guru meminta setiap kumpulan membuat lakaran mereka. (Lembaran 1)

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

3 Perkembangan Menilai penyelesaian masalah Indikator Amalan 3.1.3 Menokok tambah idea. 3.1.2 Mengubah suai idea. 3.1.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

Guru meminta wakil kumpulan mempamerkan lakaran mereka di hadapan kelas.

- Bolehkah kerusi menjadi lebih stabil mengikut lakaran yang dibina?

- Bolehkah lakaran ini diperbaiki? Guru meminta wakil kumpulan menerangkan tentang lakaran mereka.

3.2.3 Membuat wajaran dengan betul.

Guru meminta setiap kumpulan membuat penambahan atau pengurangan pada lakaran mereka dari perbentangan dan perbincangan dengan guru. (Lembaran 2)

Guru menyuruh kumpulan melabel setiap bahan dalam lakaran mereka.

4 Tindakan Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat Indikator amalan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. 3

Guru meminta kumpulan datang semula ke hadapan untuk menunjukkan hasil lakaran yang telah dibaiki. (Lembaran 2)

- Adakah lakaran anda sama dengan kumpulan lain?

- Mengapa?

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai lakaran baru mereka.

- Apa yang anda fikirkan apabila anda lakukan akvitivi mengikut lakaran yang anda bina?

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

4.2.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan.

Guru mengedarkan Lembaran 3 sebagai kerja rumah.

* Catatan - Aktiviti membuat model (Projek) akan dijalankan pada pengajaran dan pembelajaran akan datang.* Pentaksiran Murid berupaya menyelesaikan masalah.

KPS: memerhati membuat inferens berkomunikasi

Nilai dan sikap murni

- Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

- Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam

- Bekerjasama Refleksi

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

Lampiran 1

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

Lembaran 1

Hari: ..........................................

Tarikh: ...........................

LAKARAN KUMPULAN KAMI

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

Lembaran 2 Nama: ........................................................... Hari: .............................................. Kelas: ................................ Tarikh: ..............................

Arahan: Lukiskan hasil lakaran kumpulan kamu yang telah dibetulkan.

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

Lembaran 3 Nama: ........................................................... Hari: .............................................. Kelas: ................................ Tarikh: ..............................

Arahan: Jawab soalan-soalan berikut yang berdasarkan kemahiran proses Sains.

Eksperimen 1

Eksperimen 2

Empat gabus disediakan di atas dua keping papan seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas. Kemudian papan itu satu demi satu dicondongkan perlahan-lahan sehingga gabus itu tumbang.

1. Dalam Eksperimen 1, gabus yang manakah tumbang terlebih dahulu? Mengapa? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2. Dalam Eksperimen 2, gabus yang manakah tumbang terlebih dahulu? Mengapa? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

3. Namakan gabus yang boleh dikatakan stabil. 8

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH/KESTABILAN OBJEK/TAHUN5

201 2

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________