Anda di halaman 1dari 26
www. papercolLection. wordpress.com 7/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan Dan Keusahawanan Ogos 2012 1% jam A UT MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN TIGA TAHUN 2012 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHT GGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2, Jawab semua soalan. 3, Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 4, Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan schingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru. ‘Anda dibenarkan menggunakan kalkulator diprogramkan: tik yang tidak boleh Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak. 79/1 [Lihat sebelah] a www. papercolLection.wordpress.com 79/1 Rajah 1 menunjukkan carta organisasi bengkel. Guru Kemahiran Hidup i x i Penolong Formen Unita | | units | | unite || unito Rajah 1 1 Apakah tugas utama X? ‘A. Membuka dan menutup pintu dan tingkap bengkel B_ Mengumpul dan menyimpan baki bahan kerja dan projek C Memastikan setiap pelajar menjalankan tugas mengikut jadual D> Menyusun dan membersihkan mesin mudah alih dan alatan tangan 2. Apakah faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pelajar vemasa memilih reka bentuk projek ? A. Keuntungan yang akan diperolehi B_ Kegunaan produk kepada pengguna C_ Reka bentuk terkini dan memerlukan teknologi tinggi D_ Penggunaan bahan yang sesuai dengan kaedah pembinaan projek * Bahan plastik keras dan tahan lasak. + Boleh didapati dalam bentuk rod, kepingan dan tiub pelbagai warna, + Digunakan dalam pembuatan papan tande. 3° Namakan bahan tersebut ? A. Perspek B Aluminium C Mounting board D_ Polyvinyl chloride (PVC) 7/1 | [Lihat Sebelah ] www. papercoLlection.wordpress.com 79/1 Rajah 2 menunjukkan proses pembinaan projek. berus Rajah 2 4 Apakah proses yang dilakukan? Memotong Membuat kemasan Mengukur dan menanda ‘Memasang dan mencantum poa> Rajah 3. menunjukkan sambungan dua keping kayu di bahagian hujung. Rajah 3 5. Apakah tanggam itu? A. Tanggam L B Tanggam temu CC Tanggam parit D. Tanggam lekap 6 Antara berikut, padanan yang manakah benar ? Bahan kemasan Pelarut A ‘Syelek Turpentin B Lekar Thinner c Cat fieau Air D Tona kaye Spirit metil