Anda di halaman 1dari 29

Anexa 20

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE


DIRECIA GENERAL ASISTEN SOCIAL
DIRECIA POLITICI ASISTEN SOCIAL

PROCEDURA OPERAIONAL PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR


PREVENTIV
COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Revizia 0

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale

1.1.
1.2.
1.3.

Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1.
Elaborat
Verificat
Aprobat

Numele i prenumele
2.
Violeta STOICESCU
Mihaela GRECU
Lcrmioara CORCHE

Funcia

Data

Semntura

3.
Consilier superior
Director
Director General

4.

5.

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1

Ediia sau, dup caz,


revizia n cadrul ediiei

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

1.

2.
-

3.
-

Ediia I
Revizia 1
Revizia 2
Ediia a II-a
Revizia 1

Data de la care se aplic


prevederile ediiei sau
reviziei ediiei
4.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuz
rii

Exemplar
nr.

3.1. aplicare

3.2. informare

Compartiment

Funcia

Nume i
prenume

Compartimentul
finantare i
monitorizare
drepturi prestaii
sociale

Consilier
supe
rior

Violeta
Stoicescu

Director

Mihaela Grecu

Compartimentul
finantare i
monitorizare
drepturi
prestaii
sociale

Data
primi
rii

Semntura

1. Scopul procedurii operaionale


Procedura identific i descrie paii ce trebuie urmai n organizarea i exercitarea controlului
financiar preventiv, n direcia general de asisten social, cu privire la utilizarea fondurilor
publice n domeniul prestaiilor sociale, precum i persoanele implicate n realizarea acestora.
Controlul financiar preventiv are drept scop verificarea sistematic i identificarea proiectelor de
operaiuni care nu respect condiiile de legalitate i regularitate i/sau dupa caz, de ncadrare n
limitele i destinaia creditelor bugetare sau de angajament i prin a cror efectuare s-ar prejudicia
fondurile publice.
Prin exercitarea controlului financiar preventiv n compartimentul de finantare i monitorizare
drepturi asistent social, ministerul respectiv compartimentul de finantare i monitorizare drepturi
asistent social are ca obiectiv utilizarea eficient a fondurilor alocate, protejarea acestora de
utilizarea inadecvat, conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne. Avnd n vedere
gestionarea bugetului mare alocat asistenei sociale i necesitatea utilizrii eficace i eficient a
fondurilor alocate, controlului financiar preventiv are o important deosebit n cadrul Direciei
Generale Asisten Social, n sensul n care asigurr verificarea de forma i de fond a proiectelor
de operaiuni necesare derulrii activitii, sprijin ordonatorul n luarea deciziilor. Elaborarea unei
3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

proceduri n acest sens are rolul de a facilita realizarea acestei activiti de ctre personele desemnate
s acorde viza de control financiar preventiv n direcie.
2. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Controlul financiar preventiv se oragnizeaz, de regul, n cadrul compartimentelor de
specialitate financiar-contabile, dar n raport cu natura operaiunilor se poate extinde i la nivelul
altor compartimente de specialitate cum este compartimentul de finantare i monitorizare drepturi de
asistent social, unde se aplic i monitorizeaza acte normative din care rezult operaiuni cu
impact financiar asupra fondurilor publice.
Fac obiectul controlului financiar preventiv n finantare i monitorizare drepturi de asistent
social, din Direcia General Asisten Social proiectele de operaiuni care vizeaz:
5.1 angajamente legale i credite bugetare sau credite de angajament, dup caz;
5.2 deschiderea i repartizarea de credite bugetare;
5.3 modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a creditelor
aprobate, inclusiv prin virri de credite;
n funcie de specificul entitii publice, conductorul acesteia poate decide exercitarea controlului
financiar preventiv i asupra altor tipuri de proiecte de operaiuni dect cele sus menionate.
Controlul financiar preventiv const n verificarea sistematic a proiectelor de operaiuni sus
menionate din punctul de vedere al:
a) legalitii i regularitii;
b) ncadrrii n limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dup caz, stabilite
potrivit legii.
Viza de control financiar preventiv propriu se exercit prin semntura persoanelor n drept,
competente n acest sens i prin aplicarea de ctre acestea a sigiliului personal.
n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operaiuni se
prezint nsoite de documentele justificative corespunztoare, certificate n privina realitii i
legalitii prin semntura conductorilor compartimentelor de specialitate care iniiaz operaiunea
respectiv.
Compartimentele i instituiile implicate n activitatea de control financiar preventiv sunt
compartimentul de finanare i monitorizare drepturi de asisten social, Agenia Naional pentru
Prestaii Sociale, Compartimentul juridic, Controlorul delegat al Ministerului Finanelor Publice.
Proiectele de operaiuni sunt nainatate n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv
de compartimentul finantare i monitorizare drepturi de asistent social, pentru modificarea
4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni ale clasificaiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin
virri de credite,

pentru deschiderea i repartizarea de credite bugetare la solicitarea Ageniei

Naionale pentru Prestaii Sociale pe baza actelor justificative, respectiv nota de fundamentare la
solicitarea deschiderii de credite, solicitrile ordonatorilor teriari, situaia creditelor bugetare
deschise anterior i neutilizate, bugetul aprobat etc.
In conformitate cu art. 14 (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si
completarile ulterioare In cazurile in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre
compartimentul de specialitate juridica, proiectul de operatiune va fi prezentat pentru control financiar
preventiv propriu cu viza sefului compartimentului juridic. Persoanele n drept sa exercite controlul
financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridica ori de cate ori
considera ca necesitatile o impun.
Dup acordarea vizei de control financiar preventiv, documentele sunt trasnsmise prin grija
persoanei care prezint documentele la viz s acorde c.f.p.p,. controlorului delegat al Ministerului de
Finane.
3. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
3.1 Legea 84/2003 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr.119/1999
privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
3.2 Legea 500/2002 privind finanele publice , cu modificrile i completrile ulterioare;
3.3 Ordinul ministrului finanelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea
angajamentelor bugetare i legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr.1792/2002 .
3.4 Ordinul ministrului finanelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu
modificrile i completrile ulterioare;
3.5 Ordinul ministrului finanelor publice nr.912/2004 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modificrile ulterioare;
3.6 Ordinul ministrului ecomomiei i finanelor nr. 2426/2008 pentru aprobarea procedurii
operaionale privind Organizarea i exercitarea controlului financiar preventiv
delegat, PO-25.01;
3.7 Ordinul ministrului ecomomiei i finanelor nr.998/2008 pentru aprobarea procedurii de
sistem Realizarea procedurilor formalizate pe activiti cu modificarile ulterioare.
5

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

3.8 Legea bugetului de stat, si anexa la buget aferenta entitaii publice.


7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
7.1 Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

1.

Procedura
operaional

Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a


metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea
realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual (Ordinul
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern);

2.

Ediie a unei
proceduri
operaionale

Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri


operaionale, aprobat i difuzat (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului intern);

3.

Revizia n cadrul
unei ediii

Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea,


dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a
procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
(Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern);

4.

Angajament legal

Orice act cu efect juridic, din care rezult sau ar putea rezulta o
obligaie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

5.

Conformitate

Caracteristic unei operaiuni, a unor acte sau fapte administrative


produse n cadrul unei entiti publice de a corespunde politicii
asumate n mod expres n domeniul respectiv de ctre entitatea n
cauz sau de ctre o autoritate superioar acesteia, potrivit legii;

6.

Control financiar
preventiv

Activitatea prin care se verific legalitatea i regularitatea


operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a
patrimoniului public, nainte de aprobarea acestora;

7.

Control intern

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii publice,


inclusiv auditul intern, stabilite de conducerea entitii publice n
concordan cu obiectivele acesteia i cu reglementrile legale, n
vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic, eficient
i eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice,
metodele i procedurile;

8.

Controlor delegat

Funcionarul public al Ministerului Finanelor Publice, care exercit


atribuii de control financiar preventiv delegat, n mod independent;

9.

Credit de
angajament

Limit maxim a cheltuielilor ce pot fi angajate n timpul exerciiului


bugetar, n limitele aprobate;

10.

Credit bugetar

Sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se


pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru credit de
angajament angajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar
i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se
6

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Nr.
crt.

Termenul

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul


pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte
aciuni;

Entitate public

Autoritate public, instituie public, companie/societate naional,


regie autonom, societate comercial la care statul sau o unitate
administrativ-teritorial este acionar majoritar, cu personalitate
juridic, care utilizeaz/administreaz fonduri publice i/sau
patrimoniu public;

Instituie public

Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe


de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice,
instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea
acestora, indiferent de modul de finanare a acestora;

13.

Fonduri publice

Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul


asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul
trezoreriei statului, bugetele instituiilor publice autonome, bugetele
instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale,
dup caz, bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri
proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate
sau garantate de stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se
asigur din fonduri publice, bugetul fondurilor externe
nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de
autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne
contractate de autoritile administraiei publice locale, precum i din
bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetele
locale;

14.

Legalitate

Caracteristica unei operaiuni de a respecta toate prevederile legale


care ii sunt aplicabile , in vigoare la data aplicarii acesteia;

15.

Regularitate

Caracteristica unei operaiuni de a respecta sub toate aspectele


ansamblul preincipiilor i regulilor procedurale i metodologice care
sunt aplicabile categoriei de operaiuni din care face parte;

16.

Operatiune

Orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a


patrimoniului public , indiferent de natura acesteia;

17.

Proiect de
operaiune

Orice document prin care se urmareste efectuarea unei operaiuni , in


forma pregatit n vederea aprobrii sale de catre autoritatea
competenta , potrivit legii;

18.

Oportunitate

Caracteristica unei operaiuni de a servi n mod adecvat, n


circumstane date, realizrii unor obiective ale politicilor asumate;

19.

Ordonator de
credite

Persoan mputernicit prin lege sau prin delegare, potrivit legii, s


dispun i s aprobe operaiuni;

11.

12.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Nr.
crt.

20.

Termenul

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

Totalitatea drepturilor i obligaiilor statului, unitilor administrativteritoriale sau ale entitilor publice ale acestora, dobndite sau
asumate cu orice titlu. Drepturile i obligaiile statului i ale unitilor
Patrimoniu public
administrativ-teritoriale se refer att la bunurile din domeniul public,
ct i la cele din domeniul privat al statului i al unitatilor
administrativ teritoriale.

7.2 Abrevieri ale termenilor


Nr.
crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedur operaional

2.

DPAS

Direcia Politici Asisten Social

3.

MMFPS

Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale

4.

ANPS

Agenia Naional pentru Prestaii Sociale

5.

DGAS

Direcia General Asisten Social

6.

MFP

Ministerul Finanelor Publice

7.

CFPD

Control Financiar Preventiv Delegat

8.

CFPP

Control Financiar Preventiv Propriu

9.

CD

Controlor delegat

10.

Primire documente

11.

Verificare

12.

Ap/Rv

Aprobare/Refuz viz

13.

Ro

Registru operaiuni

14.

Restituire documente

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

8. Descrierea procedurii
8.1. Generaliti
Controlul financiar preventiv se exercit asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile
publice, potrivit art 23 din Legea 500/2002 privind finanele publice. n Direcia Generala Asisten
Social n cadrul careia se exercit funcia de ordonator principal de credite i se deruleaz operaiuni cu
fonduri publice numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfsoar activiti
de control financiar preventiv propriu, se face n conformitate cu art.9 alin 6 din OG nr.119/1999 privind
controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificarile i completrile ulterioare, de
ctre ministru, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, prin procedura prevzut de Ordinul
ministrului finanelor publice nr.522/2003.
Controlul financiar preventiv se exercit asupra operaiunilor din Cadrul general al proiectelor
de operaiuni supuse controlului financiar preventiv delegat Anexa nr. 8.1. la Procedura operaional
25.01. Capitolul A, Deschiderea, repartizarea i modificarea creditelor bugetare, aprobat prin Ordinul
ministrului ecomomiei i finanelor nr. 2426/2008.
Viza de control financiar preventiv se exercit prin semntura persoanei desemnate i prin
aplicarea sigiliului personal, care cuprinde urmtorele informaii; denumirea entitii publice, meniunea
vizat pentru control financiar preventiv ,numarul sigiliului, data acordarii vizei.
Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se nscriu n registrul privind
operaiunile prezente la viza de control financiar preventiv, al crei coninut este prezentat n anexa nr.3
la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlui financiar preventiv aprobate prin
Ordinul Nr.522/2003.
Termenul pentru pronunarea acordarea/refuzul vizei se stabileste prin decizia interna a entitii
publice in funcie de natura i complexitatea operaiunilor, de regul n termenul cel mai scurt permis de
durata efectiv a verificrilor necesare, astfel nct sa nu afecteze desfsurarea n bune condiii i n
termen a operaiunilor supuse vizei.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista i proveniena documentelor

Anexa 1 CADRUL GENERAL AL OPERA IUNILOR SUPUSE CONTROLULUI


FINANCIAR PREVENTIV
A - DESCHIDEREA, REPARTIZAREA I MODIFICAREA CREDITELOR BUGETAR
F-LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE N COLOANA a 2-a
DINCADRULGENERAL
Anexa 1a -LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)A CERERII PENTRU DESCHIDEREA
DE CREDITE BUGETARECOD. A.1.
Anexa 1b-LISTA DE VERIFICARE(CHECK-LIST)A DISPOZIIEI BUGETARE PENTRU
REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE COD. A.2.
Anexa1c-LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A VIRRII DE CREDITE BUGETARE
NTRE CAPITOLE ALE CLASIFICAIEI BUGETARE COD. A.3.

Anexa nr. 3 - Registrul privind proiectele de operaiuni prezentate viza de control financiar
preventiv

Anexa nr. 7 - Raport privind activitatea de control financiar preventiv

8.2.2.Coninutul i rolul documentelor


Formularele prezentate fac parte integrant din Ordinul Nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlui financiar preventiv .
Rolul cadrului general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv este acela de a
prezenta n mod clar cadrul legal al aprobarii operaiunilor, de a enumera documentele justificative
precum si modul n care sunt verificate acestea din punct de vedere al formei i coninutului.
Anexa nr. 1
CADRUL GENERAL
al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv
A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA I MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
______________________________________________________________________________

10

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|Nr. |
Documentul supus controlului financiar preventiv
|
|crt.|
|
|____|_________________________________________________________________________|
| 0 |
1
|
|____|_________________________________________________________________________|
|
|
Acte
|
Modul de efectuare a
|
|
Cadrul legal
|
justificative
|
controlului financiar
|
|
|
|
preventiv
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
|
2
|
3
|
4
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 1. Cererea pentru deschidere de credite bugetare
|
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de
|Se verific:
|
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare pentru |- ncadrarea creditelor
|
|- Ordonana Guvernului
|solicitarea
|bugetare solicitate n
|
|nr. 119/1999 (3)
|deschiderii de
|prevederile bugetului
|
|- Legile bugetare anuale |credite pe baz de
|ordonatorului principal de
|
|- Aprobri ale
|elemente de
|de credite, repartizate pe
|
|Guvernului privind
|legislaie specifice |trimestre i luni i detaliate|
|limitele lunare de
|fiecrui ordonator; |conform clasificaiei
|
|cheltuieli
|- solicitrile
|bugetare;
|
|- Normele Ministerului
|ordonatorilor:
|- dac sumele solicitate sunt |
|Finanelor Publice
|principali,
|stabilite i n funcie de
|
|privind deschiderile de |secundari i/sau
|creditele deschise
|
|credite bugetare
|teriari, dup caz, |neutilizate;
|
|
|pentru repartizarea |- dac cererea pentru
|
|
|de credite bugetare; |deschiderea de credite se
|
|
|- situaia
|ncadreaz n limitele de
|
|
|creditelor bugetare |cheltuieli aprobate de Guvern;|
|
|deschise anterior i |- existena justificrilor
|
|
|neutilizate.
|prin care ordonatorul
|
|
|
|probeaz c nu va nregistra |
|
|
|n sold sume neutilizate la
|
|
|
|finele perioadei pentru care |
|
|
|se solicit deschiderea de
|
|
|
|credite bugetare.
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 2. Dispoziia bugetar (ordinul de plat) pentru repartizarea creditelor
|
|
bugetare (alimentri) sau borderoul centralizator al acestor documente |
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- solicitrile
|Se verific:
|
|- Legea nr. 189/1998 (2) |ordonatorilor:
|- ncadrarea sumelor din
|
|- Ordonana Guvernului
|principali,
|dispoziiile bugetare n
|
|nr. 119/1999 (3)
|secundari i/sau
|creditele bugetare aprobate
|
|- Legile bugetare anuale |teriari, dup caz, |ordonatorilor; repartizate pe |
|- Normele Ministerului
|pentru repartizarea |pe trimestre i luni i
|
|Finanelor Publice
|de credite bugetare |detaliate conform
|
|privind deschiderile de |(alimentare de cont);|clasificaiei bugetare;
|
|credite bugetare
|- fundamentarea
|- dac sumele prevzute pentru|
|
|sumelor nscrise n |repartizare sunt cuprinse n |
|
|dispoziiile
|cererea de deschidere de
|
|
|bugetare de
|credite;
|
|
|repartizare pentru
|- existena justificrilor
|
|
|bugetul propriu i
|prin care ordonatorul
|
|
|bugetele
|probeaz c nu va nregistra |
|
|ordonatorilor
|n sold sume neutilizate la
|
|
|secundari, respectiv |finele perioadei pentru care |

11

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|
|teriari, de credite |se solicit repartizarea de
|
|
|sau, dup caz, n
|credite bugetare.
|
|
|ordinele de plat.
|
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 3. Documentul pentru modificarea repartizrii pe trimestre a creditelor
|
|
bugetare
|
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de
|Se verific:
|
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a
|- dac modificarea este n
|
|- Ordonana Guvernului
|propunerii pentru
|competena de aprobare a
|
|nr. 119/1999 (3)
|modificarea
|Ministerului Finanelor
|
|- Legile bugetare anuale |repartizrii
|Publice sau a ordonatorilor
|
|
|iniiale pe
|principali/secundari,
|
|
|trimestre a
|dup caz;
|
|
|creditelor.
|- dac sumele propuse se
|
|
|
|ncadreaz n prevederile
|
|
|
|bugetare;
|
|
|
|- concordana propunerii de
|
|
|
|modificare cu obligaiile ce |
|
|
|decurg din aciuni i sarcini |
|
|
|noi sau reprogramate
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 4. Documentul pentru efectuarea, ncepnd cu trimestrul al III-lea, a
|
|
virrilor de credite bugetare:
|
|
- de la un capitol la alt capitol al clasificaiei bugetare;
|
|
- ntre subdiviziuni ale clasificaiei bugetare n cadrul aceluiai
|
|
capitol, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor subordonate;|
|
- ntre programe.
|
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de
|Se verific:
|
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a
|- dac virarea de credite nu |
|- Ordonana Guvernului
|propunerii pentru
|contravine prevederilor Legii |
|nr. 119/1999 (3)
|efectuarea virrilor |finanelor publice, legilor
|
|- Legile bugetare anuale |de credite bugetare. |bugetare anuale sau legilor de|
|
|
|rectificare;
|
|
|
|- existena de justificri,
|
|
|
|detalieri i necesiti
|
|
|
|privind execuia pn la
|
|
|
|finele anului bugetar, a
|
|
|
|capitolului i/sau
|
|
|
|subdiviziunii clasificaiei
|
|
|
|bugetare de la care se
|
|
|
|disponibilizeaz, respectiv a |
|
|
|capitolului i/sau
|
|
|
|subdiviziunii clasificaiei
|
|
|
|bugetare la care se
|
|
|
|suplimenteaz prevederile
|
|
|
|bugetare.
|
|_________________________|_____________________|______________________________|
| 5. Dispoziia bugetar de retragere a creditelor bugetare sau borderoul
|
|
centralizator al acestora
|
|______________________________________________________________________________|
|- Legea nr. 500/2002 (1) |- nota de
|Se verific:
|
|- Legea nr. 189/1998 (2) |fundamentare a
|- existena creditelor
|
|- Ordonana Guvernului
|propunerii pentru
|bugetare deschise i
|
|nr. 119/1999 (3)
|retragerea
|neutilizate;
|
|- Legile bugetare anuale |creditelor bugetare. |- dac retragerea de credite |
|
|
|bugetare este temeinic
|

12

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|
|
|justificat;
|
|
|
|- ncadrarea operaiunii de
|
|
|
|retragere n termenul legal. |
|_________________________|_____________________|______________________________|

F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE N COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL


______________________________________________________________________________
|Nr. |
ACTUL NORMATIV
| Publicat n
|
|crt.|
| Monitorul
|
|
|
| Oficial al
|
|
|
| Romniei
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 0 |
1
|
2
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 1 | Legea nr. 500/2002 privind finanele publice
|597/13.VIII.2002|
|____|________________________________________________________|________________|
| 2 | Legea nr. 189/1998 privind finanele publice locale
|404/22.X.1998
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 3 | Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
|430/31.VIII.1999|
|
| intern i controlul financiar preventiv
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 4 | Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind |241/11.V.2001
|
|
| achiziiile publice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 5 | Legea nr. 133/1999 privind stimularea
|349/23.VII.1999 |
|
| ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i
|
|
|
| dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 6 | Ordonana Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile
|86/01.II.2002
|
|
| publice prin licitaii electronice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 7 | Ordonana Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul
|26/25.I.2000
|
|
| dobnzii legale pentru obligaii bneti
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 8 | Hotrrea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea
|78bis/25.II.1999|
|
| Clasificrii produselor i serviciilor asociate
|
|
|
| activitilor - CPSA
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 9 | Hotrrea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea
|268/24.V.2001
|
|
| Normelor de aplicare a
|
|
|
| Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind |
|
|
| achiziiile publice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 10 | Hotrrea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea
|101/28.II.2001 |
|
| Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 |
|
|
| privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru
|
|
|
| nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i
|
|
|
| mijlocii
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 11 | Hotrrea Guvernului nr. 182/2002 privind lista
|158/05.III.2002 |
|
| autoritilor contractante care au obligaia de a
|
|
|
| aplica prevederile Ordonanei Guvernului nr. 20/2002
|
|
|
| privind achiziiile publice prin licitaii electronice |
|
|____|________________________________________________________|________________|

13

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

| 12 | Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finanelor publice|336/25.VI.2001 |


|
| privind aprobarea structurii, coninutului i modului |
|
|
| de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea|
|
|
| i prezentarea ofertei pentru achiziia public de
|
|
|
| produse
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 13 | Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finanelor
|340/27.VI.2001 |
|
| publice i al ministrului lucrrilor publice,
|
|
|
| transporturilor i locuinei privind aprobarea
|
|
|
| structurii, coninutului i modului de utilizare a
|
|
|
| Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea|
|
|
| ofertei pentru achiziia public de servicii
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 14 | Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finanelor
|357/04.VII.2001 |
|
| publice i al ministrului lucrrilor publice,
|
|
|
| transporturilor i locuinei privind aprobarea
|
|
|
| structurii, coninutului i modului de utilizare a
|
|
|
| Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea|
|
|
| ofertei pentru achiziia public de lucrri
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 15 | Ordonana Guvernului nr. 51/1998 privind mbuntirea |296/13.VIII.1998|
|
| sistemului de finanare a programelor i proiectelor
|
|
|
| culturale
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 16 | Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
|448/24.XI.1998 |
|
| regimul juridic al acesteia
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 17 | Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
|459/30.XI.1998 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 18 | Legea nr. 4/1991 privind ncheierea i ratificarea
|5/12.I.1991
|
|
| tratatelor
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 19 | Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
|542/01.IX.2001 |
|
| unor normative de cheltuieli pentru autoritile i
|
|
|
| instituiile publice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 20 | Hotrrea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de
|176/29.VIII.1991|
|
| organizare n ar a aciunilor de protocol
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 21 | Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
|72/05.II.2003
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 22 | Hotrrea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea,|656/18.X.2001
|
|
| componena i funcionarea comisiei de autorizare a
|
|
|
| contractrii sau garantrii de mprumuturi externe de |
|
|
| ctre autoritile administraiei publice locale
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 23 | Decretul nr. 478/1954 privitor la donaiile fcute
|46/10.XII.1954 |
|
| statului
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 24 | Hotrrea Guvernului nr. 518/1995 privind unele
|154/19.VII.1995 |
|
| drepturi i obligaii ale personalului romn trimis n |
|
|
| strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu
|
|
|
| caracter temporar
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 25 | Hotrrea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul |276/29.V.2001
|
|
| spre/dinspre Romnia al unor persoane care folosesc ca |
|
|
| mijloc de transport avionul
|
|
|____|________________________________________________________|________________|

14

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

| 26 | Hotrrea Guvernului nr. 189/2001 privind unele msuri |50/30.I.2001


|
|
| referitoare la efectuarea deplasrilor n strintate, |
|
|
| n interes de serviciu, de ctre demnitarii i
|
|
|
| asimilaii acestora din administraia public
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 27 | Ordonana de urgen a Guvernului nr. 144/2001 privind |725/14.XI.2001 |
|
| ndeplinirea de ctre cetenii romni, la ieirea din |
|
|
| ar, a condiiilor de intrare n statele membre ale
|
|
|
| Uniunii Europene i n alte state
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 28 | Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor
|600/08.XII.1999 |
|
| publici
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 29 | Hotrrea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile
|220/13.IX.1996 |
|
| bneti ale salariailor instituiilor publice i
|(republicare)
|
|
| regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada
|
|
|
| delegrii i detarii n alt localitate, precum i n|
|
|
| cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul |
|
|
| serviciului
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 30 | Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
|266/16.VII.1998 |
|
| salariilor de baz n sectorul bugetar i a
|
|
|
| indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de |
|
|
| demnitate public
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 31 | Ordonana de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind |138/31.III.2000 |
|
| sistemul de stabilire a salariilor de baz pentru
|
|
|
| personalul contractual din sectorul bugetar
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 32 | Ordonana Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea
|42/30.I.1998
|
|
| cabinetului demnitarului din administraia public
|
|
|
| central
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 33 | Ordonana Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de|94/02.II.2002
|
|
| parteneriat public-privat
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 34 | Hotrrea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea
|481/05.VII.2002 |
|
| normelor metodologice de aplicare a
|
|
|
| Ordonanei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele |
|
|
| de parteneriat public-privat
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 35 | Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de |139/02.VI.1994 |
|
| utilitate public
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 36 | Legea contabilitii (Legea nr. 82/1991)
|629/26.VIII.2002|
|
|
|(republicare)
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 37 | Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanelor
|37/23.I.2003
|
|
| publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind|
|
|
| angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
|
|
|
| cheltuielilor instituiilor publice, precum i
|
|
|
| organizarea, evidena i raportarea angajamentelor
|
|
|
| bugetare i legale
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 38 | Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bncii Naionale a |203/01.VI.1998 |
|
| Romniei
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 39 | Legea nr. 81/1999 privind datoria public
|215/17.V.1999
|

15

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|____|________________________________________________________|________________|
| 40 | Ordonana Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea
|241/29.VIII.1994|
|
| plii cotizaiilor la organismele internaionale
|
|
|
| interguvernamentale la care Romnia este parte
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 41 | Ordonana Guvernului nr. 22/2002 privind executarea
|81/01.II.2002
|
|
| obligaiilor de plat ale instituiilor publice,
|
|
|
| stabilite prin titluri executorii
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 42 | Hotrrea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea
|177/20.III.2003 |
|
| aciunilor i categoriilor de cheltuieli, criteriilor, |
|
|
| procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pli n|
|
|
| avans din fondurile publice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 43 | Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului |64/06.VII.1976 |
|
| operaiunilor de cas
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 44 | Ordonana Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
|435/03.VIII.2001|
|
| venit
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 45 | Ordonana de urgen a Guvernului nr. 150/2002 privind |838/20.XI.2002 |
|
| organizarea i funcionarea sistemului de asigurri
|
|
|
| sociale de sntate
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 46 | Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i |140/01.IV.2000 |
|
| alte drepturi de asigurri sociale
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 47 | Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru |103/06.II.2002 |
|
| omaj i stimularea ocuprii forei de munc
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 48 | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente |454/27.VI.2002 |
|
| de munc i boli profesionale
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 49 | Ordonana de urgen a Guvernului nr. 147/2002 pentru |821/13.XI.2002 |
|
| reglementarea unor probleme financiare i pentru
|
|
|
| modificarea unor acte normative
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 50 | Hotrrea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea
|140/06.IV.1999 |
|
| Normelor metodologice-cadru de aplicare a
|
|
|
| Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 51 | Ordonana Guvernului nr. 19/1995 privind unele msuri |188/18.VIII.1995|
|
| de perfecionare a regimului achiziiilor publice,
|
|
|
| precum i a regimului de valorificare a bunurilor
|
|
|
| scoase din funciune, aparinnd instituiilor publice |
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 52 | Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile |253/07.XI.1995 |
|
| de transmitere fr plat i de valorificare a
|
|
|
| bunurilor aparinnd instituiilor publice
|
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 53 | Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
|242/31.V.1999
|
|
| imobilizat n active corporale i necorporale
|(republicare)
|
|____|________________________________________________________|________________|
| 54 | Hotrrea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea
|4/08.I.1998
|
|
| Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 |
|
|
| privind amortizarea capitalului imobilizat n active
|
|
|
| corporale i necorporale, modificat i completat prin|
|
|
| Ordonana Guvernului nr. 54/1997
|
|

16

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|____|________________________________________________________|________________|
| 55 | Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
|129/25.V.1994
|
|____|________________________________________________________|________________|

ANEXA 1a) la normele metodologice


LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE
BUGETARE

COD A.1.
_____________________________________________________________________________
|Nr. |
Obiectivele verificrii
|
|crt. |
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.
| Existena actelor justificative
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.1. | - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.2. | - Solicitrile ordonatorilor secundari i/sau teriari, dup caz,
|
|
|
pentru repartizarea de credite bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.3. | - Situaia creditelor bugetare deschise anterior i neutilizate
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.4. | - Bugetul aprobat
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.
| Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,|
|
| dup caz, pentru:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.1. | - Actele justificative de la pct. 1
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.2. | - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.
| ncadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite n:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni i detaliate
|
|
|
conform clasificaiei bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.2. | - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.3. | - Nivelul prevzut n actul normativ de aprobare a aciunii (unde este |
|
|
cazul)
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.4. | - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.
| Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avnd n |
|
| vedere:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.1. | - Creditele deschise anterior i neutilizate
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.2. | - Ca ntreaga sum s fie utilizat pn la finele perioadei pentru
|
|
|
care se solicit deschiderea
|
|_____|________________________________________________________________________|
|5.
| Completarea corect a cererii pentru deschiderea de credite cu privire |
|
| la:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|5.1. | - Beneficiarul deschiderii de credite
|
|_____|________________________________________________________________________|
|5.2. | - Conturile de trezorerie
|
|_____|________________________________________________________________________|

17

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|5.3. | - Suma pentru care se cere deschiderea de credite


|
|_____|________________________________________________________________________|
|5.4. | - Corespondena dintre suma solicitat i detalierea de pe verso-ul
|
|
|
formularului
|
|_____|________________________________________________________________________|
|5.5. | - Celelalte rubrici prevzute de formular
|
|_____|________________________________________________________________________|

ANEXA 1b)*)
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A DISPOZIIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA
CREDITELOR BUGETARE
COD. A.2.
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Obiectivele verificrii
|
|crt. |
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.
| Existena actelor justificative
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.1. | - Solicitarea ordonatorului secundar sau teriar, dup caz
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.2. | - Fundamentarea repartizrii de credite pentru bugetul propriu, n
|
|
|
cazul ordonatorului principal
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.3. | - Cererea de deschidere de credite
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.4. | - Bugetul aprobat
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.
| Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,|
|
| dup caz, pentru:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.1. | - Actele justificative de la pct. 1
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.2. | - Dispoziia bugetar pentru repartizarea creditelor bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.
| ncadrarea sumei prevzute pentru repartizare, n:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.1. | - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni i
|
|
|
defalcate conform clasificaiei bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.2. | - Cererea de deschidere de credite
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.3. | - Nivelul dispoziiei bugetare de retragere (cnd este cazul)
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.4. | - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.
| Completarea corect a dispoziiei bugetare pentru repartizarea
|
|
| creditelor bugetare cu privire la:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.1. | - Beneficiarul creditelor repartizate
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.2. | - Conturile de trezorerie
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.3. | - Suma repartizat
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.4. | - Corespondena dintre suma repartizat i detalierea de pe verso-ul
|

18

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|
|
formularului
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.5. | - Celelalte rubrici prevzute de formular
|
|_____|________________________________________________________________________|

ANEXA 1c)
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A VIRRII DE CREDITE BUGETARE NTRE CAPITOLE
ALE CLASIFICAIEI BUGETARE
COD A.4.
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Obiectivele verificrii
|
|crt. |
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.
| Existena actelor justificative
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.1. | - Nota de fundamentare privind efectuarea virrilor de credite bugetare|
|
|
ntre capitole ale clasificaiei bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|1.2. | - Bugetul aprobat
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.
| Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,|
|
| dup caz, pentru:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.1. | - Actele justificative de la pct. 1
|
|_____|________________________________________________________________________|
|2.2. | - Documentul privind virrile de credite bugetare ntre capitole ale
|
|
|
clasificaiei bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.
| ncadrarea sumelor prevzute a se vira ntre capitole n:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni i detaliate
|
|
|
conform clasificaiei bugetare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|3.2. | - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.
| Propunerea de virare s:
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.1. | - Nu contravin Legii privind finanele publice, legilor bugetare
|
|
|
anuale sau actelor normative de rectificare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.2. | - Fie n concordan cu obligaiile ce decurg din aciuni i sarcini
|
|
|
noi sau reprogramate
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.3. | - Asigure respectarea angajamentelor anterioare
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.4. | - S fie susinut de justificri, detalieri i necesiti privind
|
|
|
execuia pn la finele anului bugetar la capitolele respective
|
|_____|________________________________________________________________________|
|4.5. | - Fie efectuat dup nceperea trimestrului al III-lea
|
|_____|________________________________________________________________________|

19

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

NOT:
n cazul n care se prezint la viz documente privind virarea de credite bugetare ntre subdiviziuni
ale clasificaiei bugetare n cadrul aceluiai capitol, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor
subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare ntre programe, prezenta list de
verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunztor documentelor respective.
Anexele 3 si 7 au rolul de atine evidenta proiectelor de operaiuni atat ca numar cat si a sumelor
utilizate in activitatea compartimentului.
Anexa nr. 3
Denumirea entitii publice
REGISTRUL
privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
C - Coninutul operaiunilor nscrise n documente
E - Compartimentul emitent
O - Observaii
______________________________________________________________________________
|N | Denumirea |C|E|
Data
| Valoarea
|
Valoarea |
Data
|O |
|r.|documentului| | |prezentrii |operaiunilor|operaiunilor| restituirii | |
| | Nr./data | | | la viz a | pentru care | pentru care |
actelor
| |
|c | emiterii | | |documentului| s-a acordat | s-a refuzat |justificative/| |
|r |
| | |
|
viza
|
viza
| semntura
| |
|t.|
| | |
|
|
|
| |
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________|__|
| 0|
1
|2|3|
4
|
5
|
6
|
7
| 8|
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________|__|
| |
| | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
|
|
| |
| |
| | |
|
|
|
| |
|__|____________|_|_|____________|_____________|_____________|______________

20

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

ANEXA 7*)
________________________________________
(Denumirea entitii publice raportoare)
RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul
____/anul ____
Cap. I - Operaiuni supuse vizei de control financiar preventiv
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
N - Numr operaiuni
V - Valoare (mil. lei)

______________________________________________________________________________
|Nr. |
Operaiuni cu efect
|Corespondena| Total
|din care:|
din
|
|crt.|
financiar asupra
|operaiunilor|operaiuni|_________| acestea: |
|
| fondurilor publice sau a |din col. 1 cu| supuse |Refuzate |___________|
|
|
patrimoniului public
|documentele | vizei de |la viz |Neefectuate|
|
|
|supuse
| control |
|ca urmare a|
|
|
|controlului | financiar|
| refuzului |
|
|
|financiar
| preventiv|
| de viz |
|
|
|nscrise n |__________|_________|___________|
|
|
|col. 1 din
| N | V | N | V |
N | V |
|
|
|Anexa nr. 1 -|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Cadrul
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|general
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 0 |
1
|
2
| 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|
|Total (rd. 1 + rd. 2 +
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 +
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rd. 6 + rd. 7):
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 1. |Deschideri, repartizri, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentri, retrageri i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|modificri ale creditelor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|bugetare - total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(1.1. + 1.2 + 1.3 + 1.4), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|din care:
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.1.|Deschideri de credite
|
A1
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.2.|Repartizri de credite/
|
A2
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentri de conturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.3.|Virri de credite bugetare|
A4
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|1.4.|Alte operaiuni
|
A3;A5
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 2. |Angajamente legale - total|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|2.5 + 2.6 + 2.7),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|din care:
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|

21

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

|2.1.|Acte administrative din


| B14;B15;
|
|
|
|
|
|
|
|
|care rezult obligaii de | B16;B17
|
|
|
|
|
|
|
|
|plat
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.2.|Contracte de prestri
|
B1;B2
|
|
|
|
|
|
|
|
|servicii, furnizri de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bunuri, execuii de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|lucrri
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.3.|Contracte/acorduri de
|
B3
|
|
|
|
|
|
|
|
|finanare sau cofinanare |
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.4.|Contracte/acorduri de
| B4;B10;B21 |
|
|
|
|
|
|
|
|mprumut; prospecte de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|emisiune
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.5.|Contracte/acorduri de
|
B5;B6;
|
|
|
|
|
|
|
|
|garantare
| B7;B8;B9
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.6.|Contracte de nchiriere, |
B12;B18; |
|
|
|
|
|
|
|
|concesionare, participare,|
B19;B20
|
|
|
|
|
|
|
|
|parteneriat etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|2.7.|Alte acte juridice din
|
B11;B13 |
|
|
|
|
|
|
|
|care rezult obligaii de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|plat
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 3. |Ordonanri de avansuri
|
C10;C13 |
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 4. |Ordonanri de pli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|total (4.1 + 4.2 + 4.3 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|din care:
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.1.|Drepturi de personal i
|
C14
|
|
|
|
|
|
|
|
|obligaii fiscale aferente|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.2.|Pensii, ajutoare, rente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|viagere i alte asemenea |
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.3.|Servicii prestate, bunuri | C1;C9;C11 |
|
|
|
|
|
|
|
|livrate, lucrri executate|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.4.|Rambursri, dobnzi,
|
C2;C3
|
|
|
|
|
|
|
|
|comisioane i alte costuri|
|
|
|
|
|
|
|
|
|aferente mprumuturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.5.|Subvenii, transferuri,
|
C5
|
|
|
|
|
|
|
|
|prime, alte forme de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|sprijin
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.6.|Finanri/cofinanri
|
C12
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
|4.7.| Alte obligaii
| C4;C6;C7;C8 |
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 5. |Operaiuni financiare/de |
E8;E9
|
|
|
|
|
|
|
|
|plasament
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|

22

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

| 6. |Operaiuni privind
| D1;D2;D3; |
|
|
|
|
|
|
|
|activele (vnzri,
|
D4;E1
|
|
|
|
|
|
|
|
|nchirieri, concesionri, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|gajri, transferuri de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bunuri etc.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
| 7. |Alte operaiuni
| E2;E3;E4; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E5;E6;E7
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________________|_____________|_____|____|_____|___|______|____|
Cap. II - Sinteza motivaiilor pe care s-au ntemeiat refuzurile de viz
______________________________________________________________________________
|Nr. | Coninutul
|Valoarea |
Motivaiile pe care s-au ntemeiat
|
|crt.| operaiunii
|refuzat |
refuzurile de viz
|
|
| refuzate la viz |la viz |___________________________________________|
|
|
|(mii lei)|Nerespectarea|Nendeplinirea |Nencadrarea |
|
|
|
|prevederilor |condiiilor
|n limitele |
|
|
|
|legale
|de regularitate|i destinaia|
|
|
|
|
|
|creditelor
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
|
| TOTAL
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| 1.|
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| 2.|
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| . |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| . |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| . |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| . |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| . |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|
| n |
|
|
|
|
|
|____|___________________|_________|_____________|_______________|_____________|

Conductorul entitii publice


Precizri:
1. Pentru operaiunile exprimate n valut, echivalentul n lei se stabilete utilizndu-se cursul de
schimb prevzut n documentele aduse la viz. Dac n documentele respective nu este o astfel de
prevedere, se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Naional a Romniei, valabil n ziua
acordrii/refuzului vizei de control financiar preventiv.
2. Capitolul I se completeaz pe baza datelor nscrise n "Registrul operaiunilor prezentate la viza de
control financiar preventiv".
Gruparea altor operaiuni prezentate la viz dect cele cuprinse n cadrul general se va face dup
coninutul acestora (coloana 1), procedndu-se n mod similar cu gruparea operaiunilor din Cadrul
general (coloana 2).
3. Capitolul II se completeaz astfel:
23

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

- coloanele 1 - 5, pe baza datelor din refuzurile de viz emise de persoanele desemnate cu exercitarea
controlului financiar preventiv;
- n coloana 3 vor fi menionate actele normative ale cror prevederi nu au fost respectate n proiectul
de operaiune;
- coloanele 4 i 5, prin nscrierea semnului "X" n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile de
regularitate sau/i nu se ncadreaz n limitele i destinaia creditelor bugetare.
8.2.3.Circuitul documentelor
Persoana care exercit cfp
- Analizeaz i verific sistematic proiectele de operaiuni specifice domeniului prestaiilor sociale si documentele
justificative initiate de compartimentul finantare i monitorizare drepturi asisten social;
- Efectueaz verificarea formal cu privire la completarea documentelor n concordan cu coninutul acestora
,existena semnturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate,existena documentelor
justificative.
-Verificarea de fond reprezint verificarea operaiunilor din punct de vedere al legalitii, regularitii i ncadrarea
n limitele i destinaia creditelor bugetarei/sau de angajament.
- Dup ndeplinirea condiiilor se acord viza, prin aplicarea sigiliului i a semnturii pe exemplarul documentului
care se arhiveaz la compartimentul emitent. ncazul n care nu se indeplinesc condiiile de acordare a vizei
documentele sunt returnate emitentului , precizndu-se n scris motivele restituirii.
- nregistrarea documentelor pentru care se acordare/refuz viza se nregistreaz n Registrul privind operaiunile
prezentate la viz.
- Documentele vizate i actele justificative sunt restituite , sub semntur, compartimentului de specialitate emitent,
n vederea continuarii circuitului acestora.
la viz.
-verifica existenta semnturilor Identific domeniile i prevederile legale cu cele mai multe solicitri de clarificri
(scrise, telefonice) din partea persoanelor fizice sau juridice;
- Elaboreaz materiale scrise cu cele mai frecvente ntrebri i cu rspunsurile la acestea, pe domenii distincte;
- Transmite
materialele elaborate
ctre
conducerea direciei;
Director DPAS/Director
General
DGAS
- Cu excepia refuzului de vizca urmare a depirii creditelor bugetare i/sau de angajament, operaiunile refuzate
la viz se pot efectua pe propria rspundere a ordonatorului de credite prin decizie intern;

Figura 1. Procesul de realizare a activitii de control financiar preventiv

24

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Diagrama de proces pentru realizarea procedurii

Descrierea procesului:
B. Exercitarea controlului financiar preventiv delegat
Proiecte de operaiuni
Documente justificative

INTRR
I

IESIRI

Verificarea formal control financiar preventiv

DA
Se restituie
ordonatorului

Exist
elemente care
nu
sunt
ndeplinite

NU
Se nregistreaz n Registrul privind proiectele
de operaiunie prezentate la viz i se continu
verificarea

Verificarea de fond controlorul financiar

DA

Emite intenia de
refuz de viz

Exist elemente ale


nclcre a legalitii,
regularitii,
ncadrrii n limitele
i destinaia
creditelor bugetare

NU

Acord viz

25

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale
Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistic: Registrul privind proiectele de
operaiuni prezentate la viz, birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare
personale, acces la baze de date, reea, imprimant, posibiliti de stocare a informaiilor etc.

8.3.2. Resurse umane


Resursele

umane

sunt

reprezentate

de

compartimentul/compartimentele

i/sau

persoana/persoanele din cadrul entitii publice care sunt implicate, prin atribuiile/sarcinile de serviciu,
n realizarea activitii procedurate. Resursa uman are un rol determinant n activitatea de iniiere i
elaborare a proiectelor de acte normative n domeniul prestaiilor sociale.
8.3.3. Resurse financiare
Resursele financiare se refer la prevederea n buget a sumelor necesare cheltuielilor de
funcionare (achiziionarea materialelor consumabile necesare desfurrii activitii, acoperirea
contravalorii serviciilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat n
activitatea respectiv, precum i a utilitilor necesare desfurrii activitii n bune condiii).
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
Planificarea aciunilor necesare realizrii activitii procedurate const n desemnarea persoanei
care exercit activitatea de control financiar preventiv, a responsabilitilor acestoreia, a termenelor de
realizare, a riscurilor identificate i a msurilor de limitare a efectului acestora, elemente aflate ntr-o
succesiune logic i cronologic i prezentate n circuitul documentelor.
Planificarea aciunilor necesare realizrii activitii se regaseste n Cadrul general al proiectelor
de operaiuni supuse vizei de control financiar preventiv, anexa 1 la Ordinul nr.522/2002 , n listele de
verificare , acestea fiind un ghid n exercitarea controlului financiar preventiv de ctre persoanele
desemnate, aceste persoane avnd totodat i obligaia de a formula propuneri de perfecionare a listelor
respective. n funcie de propunerile primite, de modificrile legislative sau de alte condiii aprute,
26

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

conductorii entitilor publice aprob modificri ale listelor de verificare, asigurnd astfel o dezvoltare
progresiv a acestora.
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii
Aceast etap const n punerea n aplicare a aciunilor i operaiunilor necesare realizrii
activitii procedurate, conform planificrii descrise n subcapitolul anterior.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii
Evaluarea activitii persoanei desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu se face
de ctre conductorul entitii publice, cu acordul MFP,anual.
Valorificarea rezultatelor activitii de control financiar preventiv propriu se realizeaz prin
mbuntirea i eficientizarea aplicrii prevederilor legale din domeniu, prin supravegherea execuiei
bugetare n condiii de echilibru i de prudenialitate, prin exercitarea controlului financiar preventive
asupra proiectelor de operaiuni privind deschiderile de credite, repartizarii i retragerii de credite ,
virrii de credite ntre subdiviziunile clasificaiei bugetare i ntre programe, modificrii repartizrii pe
trimestre a creditelor bugetare.
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr.

Compartimentul (postul) /

II

III

IV

VI

crt.

aciunea (operaiunea)
0

V
Ac/R
Ro
I

I -angajai ai compartimentului finantare i monitorizare drepturi asisten social


27

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

II persoana desemnat s exercite controlorul financiar preventiv potrivit ordinului de numire al


ministrului
III persoana desemnat s exercite controlorul financiar preventiv
IV persoana desemnat s exercite controlorul financiar preventiv
V controlor si persoanele din compartimentul finantare

a inaintare documente realizate de compartimentul finantare i monitorizare drepturi asisten


social asupra crora este obligatorie viza
b aciunile de verificare a proiectelor de operaiuni conform legislaiei n vigoarea
c aciunea de acordare /refuz viza
d inregistrarea documentelor in Registru potrivit normelor metodologice si planului de operaiuni
f aciunea - restituire documente compartimentului emitent

10. Anexe, nregistrri, arhivri

Nr.

Denumirea

anex anexei

Elaborator

Aprob

Numr de Difuzare
exemplare

Arhivare

Alte
elemente

1.
2.
3.

11. Cuprins

28

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I


PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA POLITICI ASISTEN


SOCIAL

Numrul

Procedura operaional privind


activitatea de control financiar
preventiv

COD : P.O.-DPAS-03

Ediia I
Nr. de ex.
Revizia 0
Nr. de ex.
Pagina
din
Exemplar nr. 1

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,


dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

2.

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

3.

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

4.

Scopul procedurii operaionale

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

6.

Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

7.

Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional

8.

Descrierea procedurii operaionale

9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

10.

Anexe, nregistrri, arhivri

11.

Cuprins

29