RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tema Tajuk Aktiviti Teknik Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 4 Seroja : 6 Ogos 2012 : 1 jam (9.00 pagi- 10.00 pagi) : 30 Orang : Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman 3 Dimensi : Anyaman kotak : Menghasilkan anyaman berbentuk 3 dimensi yang mudah : Anyaman : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:i) Memahami konsep, meningkatkan kemahiran dan kreativiti dalam aktiviti menggambar anyaman melalui teknik anyaman berbentuk 3 dimensi.

ii) iii)

Menghasilkan anyaman mudah berbentuk 3 dimensi. Menemui kesan penggunaan bahan yang berlainan warna dan pelbagai jenis anyaman yang memberi kesan menarik.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:Aras 1 i. Menggunakan elemen Asas Seni Reka, bahan, dan proses yang sesuai dalam penghasilan kraf mudah. ii. Mengenali bahan sebenar dan proses penghasilan kraf tradisional serta eleman Asas Seni Reka.

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar Alat dan Bahan Buku

: Murid pernah melihat dan pernah menghasilkan anyaman mudah : Laptop dan LCD, Slide Power Point, Contoh Anyaman 3 Dimensi : Manila Kad, Kertas lukisan, pensel, pembaris, dan gam. : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 Panduan Khas dan Lembaran Aktiviti PSV Tahun 4

Nilai

: Kreativiti, kekemasan, ketelitian dan kesungguhan

Perkara Set Induksi 5 Minit

Isi Pengajaran Pengenalan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Guru menunjukkan tayangan video jenis-jenis kelarai dan produk 3 Dimensi. • Murid melihat dan memberi reaksi tentang isi kandungan video tersebut. • Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini.

Strategi, Catatan dan Ilustrasi TKP -Kontekstual KBKK - Mengenal pasti

BBM:Video TKP - Kecerdasan Verbal Linguistik - Kecerdasan Verbal Ruang KBKK - Menjana idea - Menghubungkait - Mensintesis Nilai -

Langkah 1 10 Minit

Permulaan Pelajaran Langkah kerja:

Guru menunjukkan contoh anyaman berbentuk abstrak kepada pelajar.

• • Panjang dan lebar anyaman kotak 5 cm X 5 cm •

Murid meneliti contoh abstrak yang dibuat oleh guru Guru menunjuk cara membuat anyaman berbentuk 3 D

• • Bahagikan manila kad bersaiz segi empat sama kepada 9 bahagian. • Pastikan setiap bahagian mempunyai saiz yang sama besar.

Murid mendengar dengan teliti dan tekun.

Kerajinan

BBM - Slide Power Point - objek konkrit

Gunting bahagian di bucu manila kad.

Setiap bahagian tersebut, buat satu garisan yang menghadap bahagian tengah.

Lebar garisan tersebut adalah bersaiz 1 cm.

Buat garisan panjang pada manila kad berwarna lain. Panjang garisan tersebut antara 20-22 cm.

Helaian kertas yang dipotong dimasukkan secara selang seli di bahagian pertama.

Dirikan bahagian kedua, dan melakukan proses yang sama.

Setelah siap ke empatempat bahagian di anyam

secara selang seli, lebihan kertas tersebut digam. • Lakukan proses melakukan anyaman helaian kertas yang seterusnya. • Setelah siap, lipatkan lebihan kertas ke dalam.

Langkah 2 35 minit

Perkembangan Pelajaran

Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan kepada murid.

Guru memberi arahan langkah kepada murid secara berperingkat.

TKP - Kecerdasan Verbal Linguistik - Kecerdasan Verbal Ruang KBKK - Membuat urutan - Menjana Idea

Murid mendengar arahan guru dan memulakan tugas

Guru memastikan semua murid boleh Nilai -kerjasama menyiapkan tugasan tersebut. Alat dan Bahan - Kad Manila, Pensel, Pembaris, Pisau

Langkah 3 5 minit

Kemuncak

Guru mengarahkan murid untuk melakukan sedikit kekemasan pada anyaman kotak itu, seperti gam lebihan kertas ke dalam dan gam

TKP -Kecerdasan Verbal Linguistik - Kecerdasan Verbal Ruang KBKK

bahagian hujung kertas itu.

- Membuat urutan Nilai -Membuat urutan TKP - Kecerdasan Verbal Linguistik - Kecerdasan Intrapersonal

Penutup 5 minit

Rumusan

Guru meminta murid meletakkan hasil karya di hadapan kelas.

Guru meminta beberapa orang murid

menceritakan pengalaman sepanjang KBKK - Menilai proses menyiapkan anyaman 3 dimensi itu. • Guru bertanya kepada murid berkaitan hasil pembelajaran pada hari ini.

Refleksi: