Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

professional. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. finding. benchmarking visits. . professionasme commitment reports and reflective evaluation.cemerlang. conflict inventory. reflection. workshops theme. administering post inventory test of self direct search. innovation. The focus of the course is related to workshops. interaction with excellent teachers. This course aims to upgrade continuos self professionalism. interpretation of test.

beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. Berilmu. . Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. mental. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. rohani dan sosial. emosi. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem.Tajuk 1. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

2.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. kerjasama dan bertanggungjawab. Berilmu. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. . Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan.

Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Stein (2001). Hisham Altalib (1994). . Penerbit Fajar Bakti Sdn. Steven.Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Inc. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. (1973). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Media Dakwah: Jakarta. Panduan hidup seorang Islam. Rashid Haji Mohamad (2000).L. Holland. Kemahiran berfikir dan belajar. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Etika Pelajar Pendidikan Guru. West Edie (1994). Mustafa Haji Daud (1994). Rujukan Tambahan Mohd. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995).Bhd: Petaling jaya. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Bimbingan dan Kaunseling. J. Selangor. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. Pearson Spart-Langer. The EQ edge. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Dato Haji (1993). J. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Pengurusan Islam. Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Canada: Multi-Health Systems Inc. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Making vocational choices. Education Malaysia Sdn. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. New Jersey: Printice Hall.