Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

conflict inventory. interaction with excellent teachers. administering post inventory test of self direct search. This course aims to upgrade continuos self professionalism. professional.cemerlang. interpretation of test. workshops theme. benchmarking visits. innovation. professionasme commitment reports and reflective evaluation. finding. reflection. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. . The focus of the course is related to workshops.

Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. mental. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. . Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. emosi. Berilmu.Tajuk 1. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. rohani dan sosial.

 Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. kerjasama dan bertanggungjawab. Berilmu. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. 2. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. . Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Kemahiran berfikir dan belajar. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Mustafa Haji Daud (1994).Bhd: Petaling jaya. Dato Haji (1993). Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. The EQ edge. J. Stein (2001). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Making vocational choices. Etika Pelajar Pendidikan Guru. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Pearson Spart-Langer. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Media Dakwah: Jakarta. Hisham Altalib (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Holland. Selangor. New Jersey: Printice Hall. Pengurusan Islam.L. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Inc. Panduan hidup seorang Islam. Simmon dan Pasch (1992).Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling. West Edie (1994). Rujukan Tambahan Mohd. Education Malaysia Sdn. Canada: Multi-Health Systems Inc. Bahagian Pendidikan Guru (2000). J. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Mustapha Haji Daud (1995). Rashid Haji Mohamad (2000). Steven. (1973). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful