Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

interpretation of test. professionasme commitment reports and reflective evaluation. administering post inventory test of self direct search. . innovation. benchmarking visits. This course aims to upgrade continuos self professionalism. workshops theme. reflection. professional. The focus of the course is related to workshops. conflict inventory. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. finding. interaction with excellent teachers.cemerlang.

Berilmu. . Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. mental. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem. emosi. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. rohani dan sosial.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal.Tajuk 1.

kerjasama dan bertanggungjawab. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. 2.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. . Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Berilmu.

(1973). Bimbingan dan Kaunseling. Etika Pelajar Pendidikan Guru. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. J. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Dato Haji (1993). Stein (2001). Holland. Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Mustapha Haji Daud (1995). Human Resource Enterprise: Sri Kembangan.L. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Rujukan Tambahan Mohd. Pengurusan Islam. Rashid Haji Mohamad (2000). The EQ edge. Simmon dan Pasch (1992). . Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). J. Panduan hidup seorang Islam. Education Malaysia Sdn.Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Making vocational choices. Kemahiran berfikir dan belajar.Bhd: Petaling jaya. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. New Jersey: Printice Hall. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Inc. Canada: Multi-Health Systems Inc. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Budi bahasa dalam tamadun Islam. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Selangor. Steven. Media Dakwah: Jakarta. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Pearson Spart-Langer. Mustafa Haji Daud (1994). West Edie (1994). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam.