Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. The focus of the course is related to workshops. workshops theme. interpretation of test.cemerlang. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interaction with excellent teachers. professionasme commitment reports and reflective evaluation. conflict inventory. finding. benchmarking visits. administering post inventory test of self direct search. . innovation. professional.

mental. .1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Berilmu. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. rohani dan sosial.Tajuk 1. emosi. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem. Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal.

Berilmu. 2. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. . Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. kerjasama dan bertanggungjawab. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan.

Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Canada: Multi-Health Systems Inc. West Edie (1994).L. Media Dakwah: Jakarta. Pengurusan Islam. New Jersey: Printice Hall. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Inc. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. J. J. Pearson Spart-Langer. Steven. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Selangor. Hisham Altalib (1994). Holland. Kemahiran berfikir dan belajar. Etika Pelajar Pendidikan Guru. Rujukan Tambahan Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Simmon dan Pasch (1992). Mustafa Haji Daud (1994). Stein (2001). Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dato Haji (1993). Bimbingan dan Kaunseling. Mustapha Haji Daud (1995).Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). . Making vocational choices. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. (1973). Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Rashid Haji Mohamad (2000).Bhd: Petaling jaya. The EQ edge. Education Malaysia Sdn. Panduan hidup seorang Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful