Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

cemerlang. reflection. interaction with excellent teachers. workshops theme. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretation of test. . professional. The focus of the course is related to workshops. benchmarking visits. innovation. conflict inventory. This course aims to upgrade continuos self professionalism. finding. administering post inventory test of self direct search.

Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. emosi. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. mental. . organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem.Tajuk 1. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan. Berilmu. Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. rohani dan sosial.

Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. .Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. 2. Berilmu. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. kerjasama dan bertanggungjawab.

Bimbingan dan Kaunseling. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. West Edie (1994). Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Holland. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Pearson Spart-Langer. Education Malaysia Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn. J. Dato Haji (1993). Simmon dan Pasch (1992).Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Mustafa Haji Daud (1994). . Stein (2001). Rujukan Tambahan Mohd. (1973). Canada: Multi-Health Systems Inc. Rashid Haji Mohamad (2000). Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Making vocational choices. Inc. Kemahiran berfikir dan belajar. Panduan hidup seorang Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. The EQ edge.Bhd: Petaling jaya. Media Dakwah: Jakarta. Mustapha Haji Daud (1995). New Jersey: Printice Hall. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Hisham Altalib (1994). J. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Steven. Selangor. Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Pengurusan Islam. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Utusan Publications: Kuala Lumpur.L. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful