Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) - Fasa 6 (Teachers Human Build-Up – Phase 6) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,
emosi, rohani dan sosial.Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan,, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru

interaction with excellent teachers. administering post inventory test of self direct search. professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. The focus of the course is related to workshops. benchmarking visits.cemerlang. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. finding. interpretation of test. professional. . reflection. workshops theme. conflict inventory. This course aims to upgrade continuos self professionalism.

1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. emosi. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah   Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem. mental. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan. . rohani dan sosial.Tajuk 1. Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Berilmu.

 Inovasi pedagogi Guru Cemerlang  Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang  Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. 2. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. . kerjasama dan bertanggungjawab. Berilmu. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 7 Kerohanian dan akhlak keguruan   Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

New Jersey: Printice Hall. Education Malaysia Sdn. J. The EQ edge.L. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. J. Kemahiran berfikir dan belajar.Bhd: Petaling jaya. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Making vocational choices. . Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Bimbingan dan Kaunseling. Dato Haji (1993). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Rujukan Tambahan Mohd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. West Edie (1994). Holland. Inc. Simmon dan Pasch (1992). (1973). Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Panduan hidup seorang Islam. Mustafa Haji Daud (1994). Media Dakwah: Jakarta. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. Rashid Haji Mohamad (2000). Bahagian Pendidikan Guru (2000). Stein (2001). Hisham Altalib (1994). Budi bahasa dalam tamadun Islam.Jumlah 10 Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Pengurusan Islam. Etika Pelajar Pendidikan Guru. Mustapha Haji Daud (1995). Canada: Multi-Health Systems Inc. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Steven. Pearson Spart-Langer. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful