Anda di halaman 1dari 1

No 1. Pandangan tokoh serta implikasi teori mereka terhadap pnp (penting ni...............) No. 2..

kelas yang kondusif bagaimana yang baik apa faktor diambil kira.....

Cuba tinjau dan rujuk tajuk-tajuk ini : 1. Main dalam belajar (jenis dan implikasi main terhadap p & p) 2. Teori dan model pembelajaran : - behaviourisme - kognitivisme - humanisme - sosialisme - konstruktivisme 3. Motivasi (teori dan pelaksanaan) 4. Pembentukan suasana bilik darjah/pembelajaran yang kondusif

1. Main dan belajar (jenis-jenis main) 2. Implikasi main dalam pembelajaran 3. Peranan guru sebagai pendidik dalam melaksanakan konsep main dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4. Teori-teori pengajaran (behaviourisme, kognitivisme, sosialisme, konstruktivisme, humanisme) 5. Fahami konsep teori dan peranan guru dalam mengaplikasikannya ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.