Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SK Nama Juri : ..

BIL NAMA TEKNIK PERSEMBAHAN ( 20 M ) BAHASA DAN PERTUTURAN ( 20 M ) PENGHAYATAN CERITA ( 20 M ) INTERAKSI ( 15 M ) MESEJ / NILAI ( 05 M ) TEMPO PENCERITAAN ( 10 M ) KAWALAN SUARA ( 10 M ) JUMLAH ( 100 M )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Amanda Sara Dickson Juna Allas Madelline Sebastian Ugom Tracy ak Robert Ravenna Eliana Johan Nicholas Nyanggau Jonnes Magdelline Justin Nanti Mathius Ilan Nora Geloria Eka Severina Enchong