Anda di halaman 1dari 1

1) PENGENALAN PAS pengenalan pndidikan alam sekitar termasuk sejarah perkembangan PAS stockholm 1972 laporan kabinet kerajaan

kerajaan malaysia 1079 malta 1991 pengisyitharan dekad ESD oleh PBB deklarasi montreal deklarasi langkawi

2) PENGENALAN KPD KOMPONEN PAS komponen semulajadi, buatan, sosiobudaya konsep ekologi, ekosistem, biodiversity

3. ISU ALAM SEKITAR jenis isu alam sekitar pertambahan penduduk, pelupusan flora dan fauna, penebangan hutan, penghapusan paya, peningkatan gurun, hakisan tanah pencemaran air, udara, bunyi, darat penipisan ozon pemanasan bumi pemendapan asid d muka bumi punca isu alam sekitar-pertambahan penduduk, penggunaan teknologi, bencana alam, potik peperangan, budaya etika, penguatkuasaan undang2 impak isu alam sekitar-kepupusan flora fauna, kualiti hidup menurun, degradasi alam dan sumber, pengaruh negatif politik dan hubungan antrabangsa