Anda di halaman 1dari 11

MAKALAH

TARI JAPIN RANTAUAN

KELOMPOK: 2 (DUA) JURUSAN: PENDIDIKAN SENI TARI(PAGI)

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)BANJARMASIN TAHUN 2009/2010

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta anugerahnya jualah, makalah ini dapat di susun guna memenuhi materi pelajaran Tari Kalimantan Selatan I. Kepada teman-teman dan dosen pembimbing diharapkan dapat memahami dan tujuan dibuatnya makalah ini agar dapat mengetahui dan memahami apa yang dikaji dan dibahas dalam makalah ini. Semoga isi dalam makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi,karena kekurangan adalah milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Banjarmasin, November 2009

Pen yusun

DAFTAR ISI
HALAMAM DEPAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI TIM PENYUSUN MACAM GERAK DAN PETUNJUKNYA RAGAM 1 RAGAM 2 RAGAM 3 RAGAM 4 RAGAM 5 RAGAM 6 SUSUNAN GERAK

TIM PENYUSUN
*SITI NORHASANAH (SITI)

*HAYATUN NAFISA (YAYA) *M.SYARIEF (ARIEF) *SITI HAPSAH (ACHA) *LISKA KAMALIDA (LISKA)

MACAM RAGAM DAN PETUNJUK GERAK

*Ragam 1 ( step 4 serong )

Posisi badan berdiri tegap ke depan Angkat kaki kanan kedepan hingga membentuk sikusiku 90 Letakkan tangan kanan lurus ke bawah di samping kanan membentuk siku-siku 35 dengan jari tangan mengarah kedepan dan telapak tangan ke bawah Letakkan tangan kiri ke atas membentuk siku-siku 35 dengan telapak tangan ke atas sejajar bahu dan jari tangan menyerong ke kiri Langkahkan kaki kanan kesamping kanan Ganti posisi tangan,tangan kanan ke atas dan tangan kiri kebawah dengan ketentuan seperti di atas Posisi badan serong kanan Kemudian langkahkan kaki kiri kebelakang kaki kanan dengan menekukkan kedua kaki seperti membentuk huruf O agar terlihat lebih indah Ganti lagi posisi tangan Posisi badan serong kiri Kemudian angkat kaki kiri dan lakukan kembali kesamping kiri seperti ketentuan di atas

*Ragam 2 (sisit) Angkat kaki kanan menyerong kekiri membentuk sikusiku 90 Ayunkan tangan kanan dan kaki kanan ke samping kiri dan angkat kaki kiri kebelakang membentuk 90 Letakkan lagi kaki kiri di bentuk semula

Kembali ke depan dan mengangkat kaki kiri agak sedikit lambungkan ke atas Lakukan kembali kesamping kanan dengan ketentuan seperti di atas

*Ragam 3 ( step 4 putar ) Angkat kaki kanan kedepan membentuk siku-siku 90 Tangan kiri letakkan di depan dada (kira-kira jaraknya1 jengkal) Tangan kanan letakkan di samping kanan seperti ketentuan sesudahnya Kedua tangan di kepalkan Posisi badan agak sedikit miring sesuai kaki yang di angkat Balik badan kebelakang dengan melangkahkan kaki kaki kanan kebelakang Kemudian langkahkan kaki kiri dan seterusnya hingga berputar dan sesuaikan posisi tangan sesuai keterangan di atas Lakukan lagi putaran ke kiri *Ragam 4 (Makjus) Posisi badan arah kedepan dan agak miring ke kanan Kedua tangan ke samping kanan Kaki kiri merapat pada kaki kanan dan di jingkitkan,kedua kaki di tekuk kan Serongkan kaki kekanan dan kekiri serta ayunkan kedua tangan deangan arah yang sama Kemudian letakkan kaki kanan di belakang kaki kiri dan tekukkan keduanya Letakkan tangan keduanya di pinggang dengan telapak tangan menghadap keluar Posisi badan miring kekanan

Langkahkan kaki kanan sambil ayunkan tangan kanan kesamping kanan pada saat itu pula anggkat sedikit kebelakang kaki kiri Letakakan kembali kaki kiri,balik badan dan letakkan kaki kanan kesamping kanan Lalu letak kan lagi kedua tangan di pinggang seperti ketentuan di atas Lakukan kembali berulang kali sesuai keterangan di atas

*Ragam 5 (langkah 5) Langkahkan kaki seperti melintasi angka 8 Langkah kedua kaki di tekukkan Posisi badan agak miring berdasarkan kaki yang di langkahkan Kedua tangan tangan disesuai kan dan di kepalkan

*Ragam 6 (goyang bahu) a)Goyang bahu posisi duduk Duduk berselimpuh dengan lutut kanan berdiri Tangan kanan letakkan di atas lutut kanan dan tangan kiri letakkan di atas paha kiri dengan arah jari tangan ke belakang Putarlah bahu secara melingkar Posisi badan tetap tetapi hentakkan badan sedikit mengiringi putaran bahu agar terlihan lebih indah b)Goyang bahu posisi berdiri Kaki kiri letakkan serong kiri bentuk seperti huruf T dan kaki kanan mengikuti Tekukakn kedua kaki Letakkan tangan di pinggang dan tangan kiri di atas paha Goyangkan bahu seperti ketentuan di atas

SUSUNAN GERAK

Step 4 serong (9X) Sisit (2X) Duduk Step 4 serong (9X) Sisit (2X) Duduk Step 4 putar (2X) Step 4 serong (2X) Duduk Step 4 putar (2X) Step 4 serong (2X) Sisit (4X) Makjus (5X) Sisit (4X) Duduk Makjus (5X) Sisit (4X)

**Ragam lanjutan versi B Step 4 serong (2X) Duduk Step 4 putar (2X) Step 4 serong (2X) Duduk

Step 4 putar (1X) Sisit (2X) Duduk

Langkah 5 duduk goyang bahu (2X) Duduk goyang bahu Setengah makjus (3X) Sisit (4X) Langkah 5 duduk goyang bahu Langkah 5 berdiri goyang bahu Maju 3 langkah Sisit (2X) Loncat (4X) sambil berputar Sisit (2X) ** VERSI B Maju 3 langkah Duduk goyang bahu Step 4 putar (1X) Berdiri goyang bahu Step 4 serong (3X) Sisit (2X) Duduk Step 4 putar (1X) Berdiri goyang bahu Maju 3 langkah Duduk goyang bahu Step 4 putar (3X) Sisit (2X) Duduk Langkah 5 Sisit (2X)

Langkah 5 Sisit (2X) Step 4 serong (3X) Sisit (2X) Duduk Maju 3 langkah Step 4 putar <kiri> (2X) Step 4 serong<kiri> (2X) Step 4 putar <kiri> (2X) Step 4 serong<kiri> (2X) Maju melambung (4X) Duduk Putar kebelakang melambung (3X) Duduk Putar kebelakang melambung (3X) Duduk Step 4 serong

***