Anda di halaman 1dari 8

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

MATA KULIAH
: MATEMATIKA
KODE MATA KULIAH : UNM10.103
SKS
: 2 (1(1-1)

LATIHAN SOAL
LOGARITMA
Oleh
Syawaludin A. Harahap
Harahap,, MSc

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
JATINANGOR
2010

Soal - 1
log 3 = 0,477 dan log 2 = 0,301
Nilai log 18 = .
a. 1,552
b. 1,525
c. 1,255
d. 1,235

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
log 3 = 0,477 dan log 2 = 0,301
log 18 = log 9 x 2
= log 9 + log 2
= log 32 + log 2
= 2 (0,477) + 0,301
= 0,954 + 0,301
= 1,255
c. 1,255

Soal - 2
log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699
Nilai log 5 + log 8 + log 25 = .
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699
= log 5 + log 8 + log 25
= log 5 + log 23 + log 52
= log 5 + 3.log 2 + 2.log 5
= 0,699 + 3(0,301) + 2(0,699)
= 0,699 + 0,903 + 1,398
= 3,0
b. 3

Soal - 3
Diketahui log 4,72 = 0,674
Nilai dari log 4.720 = .
a. 1,674
b. 2,674
c. 3,674
d. 4,674

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
log 4,72 = 0,674
log 4.720 = log (4,72 x 1000)
= log 4,72 + log 1000
= log 4,72 + log 103
= 0,674 + 3
= 3,674

c. 3,674

Soal - 4
Diketahui log 3 = 0,477 dan
log 5 = 0,699. Nilai log 135 = .
a. 2,778
b. 2,732
c. 2,176
d. 2,130

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
log 3 = 0,477 dan log 5 = 0,699.
log 135 = log (27 x 5)
= log 27 + log 5
= log 33 + log 5
= 3(0,477) + 0,699
= 1,431 + 0,699
= 2,130
d. 2,130

Soal - 5
Diketahui log 3 = a dan log 2 = b.
Maka log 18 = .
a. 2a b
b. 2a + b
c. a + 2b
d. a 2b

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
Diketahui log 3 = a dan log 2 = b.
log 18 = log (9 x 2)
= log 9 + log 2
= log 32 + log 2
= 2.log 3 + log b
= 2(a) + b
= 2a + b
b. 2a + b

Soal - 6
Diketahui plog 27 = 3x
Maka plog 243 = .
a. 4x
b. 5x
c. 6x
d. 7x

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
plog

27 = 3x
33 = p3x
Maka:: x = 1 dan p = 3
Maka
plog 243 = 3log (3)5
= 5.3log 3
= 5.X
= 5x

b. 5x

Soal - 7
Diketahui log 2 = 0,301
Maka log 50 = .
a. 0,699
b. 1,301
c. 1,699
d. 2,301

Syawaludin A. Harahap

Matematika: Latihan Soal Logaritma

12/6/2011

Pembahasan
log 2 = 0,301
log 50 = log (100 : 2)
= log 100 log 2
= log 102 log 2
= 2 0,301
= 1,699

c. 1,699

Syawaludin A. Harahap

Anda mungkin juga menyukai