Anda di halaman 1dari 37

INKUIRI-PENEMUAN

INKUIRI-PENEMUAN

INKUIRI-PENEMUAN

INKUIRI-PENEMUAN

IP
KBSB ICT

KPS

P&P
Pembelajaran Berfikrah

Generik

Guru A

Guru B

1. Guru memberi nota tentang proses pembentukan pelangi

1. Guru menyoal pelajar Jika anda ternampak pelangi, di manakah kedudukan matahari?
2. Pelajar melakukan aktiviti pembentukan pelangi.

2. Pelajar menyalin nota tentang proses pembentukan pelangi

3. Pelajar membuat kesimpulan bahawa jika pelangi kelihatan, maka matahari berada di belakang, kerana proses pembentukan pelangi melibatkan penyebaran cahaya.
3

INKUIRI - 1
Inkuiri adalah satu proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.
(Lee S.Shulman, 1968)

INKUIRI - 2
Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran, maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau.
(WnetSchool and Disney Learning Partnership, 2000)

INKUIRI - 3
Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada persoalan yang diutarakan. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti, membuat hipotesis, menterjemah dan membina teori. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen, refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan.
(Hebrank, 2000)

PENEMUAN - 1
Penemuan adalah proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian, pengelasan, pengukuran, meramal, menerangkan dan membuat inferens.
(Lee S.Shulman, 1968)

PENEMUAN- 2
Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian, pengelasan, pengukuran, meramal, menerangkan, membuat inferens dan sebagainya.
(Bruner,1960,1966)

PENEMUAN - 3
Penemuan berlaku bila individu menggunakan proses mental untuk membentuk konsep atau prinsip. Untuk membuat suatu penemuan, individu mesti melaksanakan proses mental seperti memerhati, mengelas, mengukur, meramal, memerihal, membuat inferens dan lainlain.
(Trowbridge, Bybee & Sund, 1981)

PEMBELAJARAN IP
CIRI-CIRI Guru memberi situasi yang boleh merangsang pelajar untuk menyoal, meneroka dan mengeksperimen Melibatkan pemerhatian, membuat hipotesis, menterjemah dan membina teori Bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria Melibatkan proses psikomotor, pemikiran kognitif dan afektif Jika seorang pelajar boleh memperolehi fakta, konsep, prinsip atau penyelesaian baru melalui inkuiri, pelajar itu telah melakukan penemuan
10

RASIONAL
Inkuiri Penemuan dalam KBSM Meningkatkan penghayatan IP adalah satu Pembelajaran Berfikrah Meningkatkan tahap IP pelajar Meningkatkan keberkesanan penggunaan IP S37 Menghasilkan pelajar yang mengamalkan IPS14 Perbezaan IP dengan Bukan IP S15

11

Aspek Penyoalan
S13

Tahap IP
Aspek Penyiasatan

S16

12

Peningkatan tahap pembelajaran IP


Pelajar Menyoal: Pelajar Guru Menyoal: Pelajar mencari Menyoal: Pelajar Guru jawapan Menyoal: Pelajar mencari tanpa mencari Pelajar jawapan bimbingan jawapan Guru mencari dengan tanpa Menyoal: jawapan bimbingan guru bimbingan guru Guru dengan memberi bimbingan guru jawapan guru
Back to S12 13

Ciri-ciri pelajar yang mengamalkan Inkuiri-Penemuan


Berminat dan bersedia untuk terlibat dalam proses penerokaan. Menganggap mereka sebagai ahli sains dalam pembelajaran sains. Merancang dan menjalankan penyiasatan Berkomunikasi dengan berbagai cara Dapat menyaran penerangan dan penyelesaian serta membina himpunan konsep Menimbulkan soalan-soalan Menggunakan pemerhatian Boleh mengkritik diri sendiri
Back to S11
14

BANDING BEZA IP DAN BUKAN IP

Bukan IP
Guru menyampaikan lebih TETAPI sedikit diraih Orientasi Guru

IP
Guru menyampaikan kurang TETAPI banyak diraih Orientasi Guru

Pelajar dianggap sebagai gudang ilmu. Berpusatkan mata pelajaran Guru ingin memberi semua. Lebih banyak ia menyampaikan lebih baik rasanya.

Pandangan yang lebih menyeluruh tentang pelajar. Berpusatkan pelajar. Lebih berminat terhadap perkembangan kognitif dan kreatif. Mengajar untuk memperkembang kepelbagaian bakat dengan menolong pelajar mengembangkan konsep kendiri.
BACK TO S12

15

1. Pemerihalan

Aspek Penyiasatan

3 bentuk

2. Melihat Hubungan 3. Mengeksperimen

16

1. Pemerhatian 2. Menghipotesis Aspek Penyiasatan melalui 3. Merancang penyiasatan 4. Menterjemah dapatan dan membuat kesimpulan

5 proses

5. Berkomunikasi

17

5 PROSES DALAM ASPEK PENYIASATAN


1. Pemerhatian

2. Menghipotesis
3. Merancang penyiasatan 4. Menterjemah dapatan dan membuat kesimpulan 5. Berkomunikasi

K B S B / K P S

Inkuiri

Penemuan

( Pemerolehan / Penghayatan )

18

INKUIRI-PENEMUAN

PEMBELAJARAN BERFIKRAH
19

MODEL IP

Pemerhatian/ Penyoalan Ingin tahu / Merancang Memantau tindakan Memilih tindakan Memfokus penerokaan

Ramalan / Jangkaan Uji Hipotesis

PENEMUAN
Susun data / Hubungkait Membuat Hipotesis

Data /maklumat berkaitan

Data/Maklumatyang diperolehi diintegrasikan


20

21

AKTIVITI IP

1. Perhatikan gambar yang diberikan

22

AKTIVITI IP
2. Apakah persoalan yang timbul dalam pemikiran tuan/puan

23

AKTIVITI IP
3. Tuliskan persoalan-persoalan yang timbul di pemikiran anda di atas transperansi yang dibekalkan.

24

Persoalan tersebut mewujudkan : Sifat ingin tahu Membuat gambaran mental Metakognisi berlaku

25

AKTIVITI IP
4. Tuliskan jawapan untuk persoalan-persoalan yang timbul di pemikiran anda tadi

26

HASIL AKTIVITI
Membuat Inferens yang memfokus kepada
persoalan yang timbul dalam pemikiran daripada pemerhatian terhadap gambar yang diberi.

27

Jangkaan jawapan
Sisa kilang

Kumbahan domestik
Punca ikan mati Air yang tercemar Hujan asid

Kumbahan daripada kawasan pertanian

28

Jangkaan jawapan
Maklumat tambahan Rujukan

Pengalaman

Hipotesis dapat dibina


29

Menguji Hipotesis
Jika hipotesis itu benar
Penemuan telah diperolehi

Jika hipotesis itu tak benar


Rujuk kepada maklumat yang lain dan bina hipotesis yang baru untuk di uji

30

MODEL IP samb
Perihalkan

Hipotesis

Data / PENEMUAN maklumat berkaitan

Susun data / Hubungkait


31

MODEL IP samb
Maklumat diintegrasikan
Berhenti Semak semula Tambah kajian Dapatkan penemuan lain

32

AKTIVITI 3
Setiap kumpulan dibekalkan dengan : Bikar, corong turas, tabung uji, bekalan arus dan mentol (60W), pembaris panjang, kertas graf, jam randik, tumbuhan akuatik (Elodea.sp), 5% larutan bikarbanat dan air.

( Gunakan jadual yang dibekalkan untuk


menyediakan satu rancangan yang sesuai bagi setiap langkah dalam Model Pembelajaran IP untuk menentukan hubungan antara keamatan cahaya dengan kadar fotosintesis )
33

Jadual langkah-langkah pembelajaran Inkuiri-Penemuan


LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN IP

SOALAN-SOALAN INKUIRI

1. Pertanyaan

2. Meneroka / Merancang dalam pemikiran


3. Memantau tindakan melalui soalan dan penyoalan 4. Pilih tindakan

5. Fokus pertanyaan
6. Ramalan / Jangkaan 7. Data / Maklumat 8. Membuat hipotesis 9. Menguji hipotesis 10. Penemuan 11. Kesimpulan
34

Bengkel Dalam Kumpulan

35

STRATEGI KE ARAH PEMBELAJARAN INKUIRI PENEMUAN

Penyoalan Perbincangan Tunjukcara Eksperimen

Back to S11

36

Sekian, terima kasih


Kumpulan IP / KBSB / KPS Daripada Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

37