Anda di halaman 1dari 35

PERKARA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 04 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI DENGAR DAN SEBUT STANDARD KANDUNGAN :1.2.6 STANDARD PEMBELAJARAN :2.2.1

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menyebut dengan sebutan yang betul. 2. Membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. AKTIVITI : 1. murid mendengar frasa dan ayat tunggal. Kemudian mengujarkannya dengan sebutan yang betul dan tepat. 2. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 3.Latihan (I) Sebut, padankan perkataan dan tulis frasa. ayat (2) Susun perkataan menjadi ayat tunggal (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral, KBT: KB -Mengenal pasti BCB-Mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks MS 1 / BA MS 1 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am,ayat tunggal Kosa Kata: gulai, rambai REFLEKSI : Murid dapat dapat menyebut 5 sebutan frasa dengan betul

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0200 (1/2 JAM/1 WAKTU) MASA : 0320-0420 (1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 05 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.4

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 2 . Murid menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding dalam buku tulis. 3. Latihan (I) Membaca dan melengkapkan ayat. ayat penyata(BA MS 2) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB -Mengumpulkan dan mengelaskan BCB-Bacaan Intensif Media: Buku teks MS 2 / BA MS 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata:salai,selesai,limau,rambai,ceria REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0300 (1 1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 06 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.2.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.2

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca frasa dan ayat tunggal. 2. Membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. AKTIVITI : 1. Murid mendengar frasa dan ayat tunggal . Kemudian, murid mengujarkan dengan sebutan yang betul dan tepat. 2. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandugi 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 09 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA - MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.4

HARI : ISNIN

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. AKTIVITI : 1. Murid membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Murid menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding 3.Latihan (I) Baca dan lengkapkan ayat. (BA MS 2) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Mengumpul dan mengelaskan), BCB- Bacaan Intensif KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 3 / BA MS 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am - ikan Kosa Kata: salai, rambai,selesai,limau,ceria

REFLEKSI : Murid dapat menyenaraikan perkataan yang dipelajari.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 10 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA - MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.2.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.2

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca frasa dan ayat. 2. Mengenal pasti dan menyenaraikan perkataan dan frasa yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung dalam ayat. 3. Menulis perkataan tersebut dengan kemas dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca frasa dan ayat. 2. Murid Mengenal pasti dan menyenaraikan perkataan dan frasa yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung dalam ayat. 3. Murid perkataan tersebut dengan kemas dalam buku tulis. 4.Latihan (i) Menulis perkataan dan membina ayat dengan tulisan yang kemas. (BA MS 3) (ii) Tulis frasa dan bina ayat dengan tulisan yang kemas.(BA- MS 4) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang,kekeluargaan Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Mengumpulkan dan mengelaskan) BCB- Bacaan Intensif KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 4 / BA MS 3 & 4, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: surat khabar, kusyen REFLEKSI : Murid dapat menyenaraikan perkataan dan frasa yang menmgandungi digraph dan konsonan bergabung.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 11 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA KATA NAMA AM

HARI : RABU

STANDARD KANDUNGAN : 5.1.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.3.1

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca teks. 2. Mengenal pasti kata nama am hidup manusia 3. Membaca ayat penyata dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia. AKTIVITI : 1. Murid membaca teks. 2. Murid mengenal pasti kata nama am hidup manusia 3. Murid membaca ayat penyata dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia. 5.Latihan (I) Mengisi tempat kosong dengan kata nama am hidup manusia. (ii) Melengkapkan ayat dengan kata nama am hidup manusia.(BA MS 5) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kekeluargaan. Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjanakan idea , mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: menjinjing, mengangkat REFLEKSI : Murid dapat membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 12 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0300 (1 JAM/3 WAKTU)

TARIKH : 13 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 16 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : ISNIN

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 17 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 18 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 19 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 20 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 30 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : ISNIN

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 31 JANUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 01 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 02 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 03 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 07 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 08 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 09 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 10 FEBRUARI 2012


UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 13 FEBRUARI 2012


UNIT : 4 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : JAGALAH KEBERSIHAN- KATA KERJA TUNGGAL - Gotong -royong STANDARD KANDUNGAN : 5.1.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.1 OBJEKTIF : (Pd akhir p/p, murid-murid dapat ) 1. Melengkapkan ayat dengan kata kerja tunggal. 2. Membaca ayat yang telah dilengkapkan. 3. Membina ayat menggunakan kata kerja tunggal. AKTIVITI : 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata kerja tunggal. 2 .Murid membaca ayat yang telah dilengkapkan. 3. Murid membina ayat menggunakan kata kerja tunggal. 4.Latihan (i) Melengkapkan ayat berdasarkan gambar . (BA MS 25) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan kesihatan KBT: KB (Menjanakan idea) Konstekstual - menghubungkaitkan KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 23 / BA MS 25 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata kerja tunggal Kosa Kata:

HARI : ISNIN

REFLEKSI : Murid dapat melengkapkan 3 daripada 5 ayat berdasarkan gambar.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0200-0300 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 14 FEBRUARI 2012


UNIT : 4 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : JAGA KEBERSIHAN MARI BERNYANYI STANDARD KANDUNGAN : 4.1.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.4

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menyanyikan lagu mengikut irama lagu sambil melakukan aksi. 2. Mengenal pasti dan menulis perkataan dan frasa yang mengandungi dua suku kata atau lebih, digraph dan vokal berganding. AKTIVITI : 1. Murid menyanyikan lagu Can Mali Can mengikut irama lagu sambil melakukan aksi. 2. Murid mengenal pasti dan menulis perkataan dan frasa yang mengandungi dua suku kata atau lebih, digraph dan vokal berganding. 3. Murid menyatakan kebaikan menjaga kebersihan. 3.Latihan (i) Melengkapkan seni kata lagu . (BA MS 26) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,pendidikan kesihatan,Dunia Muzik KBT: KB (Menjanakan idea, menghubungkaitkan KP (kinestetik) - Muzik Media: Buku teks MS 2 / BA MS 24 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kosa Kata: bersukan, kesihatan, seimbang REFLEKSI : Murid dapat menghenal pasti dan menulis perkataan dan frasa yang mengandungi dua suku kata atau lebih, digraph dan vocal berganding.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 15 FEBRUARI 2012


UNIT : 5 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : KANTIN SAYA BERSIH STANDARD KANDUNGAN : 1.4.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.1

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Berbual tentang situasi menggunakan kata panggilan bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas secara bertatasusila. 2. Membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia. AKTIVITI : 1. Murid berbual tentang situasi menggunakan kata panggilan bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas secara bertatasusila. 2. Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia dalam buku tulis. 3. Latihan (I) Melengkapkan ayat. (BA MS 27) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana ideakan, mentafsir), KP- Verbal-linguistik KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 25 / BA MS 27 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata panggilan Kosa Kata: mak Long,pak Long, mak usu,pekerja,guru

REFLEKSI :

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 16 FEBRUARI 2012


UNIT : 5 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : KANTIN SAYA BERSIH MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.3.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 1.4.2

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca pelbagai jenis ayat. 2. Berbual menggunakan kata panggilan bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas.Perbualan berdasarkan gambar dan teks. AKTIVITI : 1. Murid membaca pelbagai jenis ayat. 2. Murid berbual menggunakan kata panggilan bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas.Perbualan berdasarkan gambar dan teks. 3. Latihan (I) Membaca dan melengkapkan ayat. (BA MS 28) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Mengenal pasti,menjanakan idea), KP- interpersonal Media: Buku teks MS 26 / BA MS 28 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata panggilan,ayat Tanya, ayat penyata Kosa Kata: mak Long,pak Long, mak usu,pekerja,guru REFLEKSI : Murid dapat menjawab soalan 3 daripada 5 soalan yang disediakan.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0230 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 17 FEBRUARI 2012


UNIT : 5 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : KANTIN SAYA BERSIH MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.2.7 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.2

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menulis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dalam buku tulis. 2. Membaca frasa dalam ayat. AKTIVITI : 1. Murid menulis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dalam buku tulis. 2. Murid membaca frasa dalam ayat. 3. Latihan (I) Menulis teks. (BA MS 29) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Membuat urutan), KP- Kinestik Media: Buku teks MS 27 / BA MS 29 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kosa Kata: kantin REFLEKSI : Murid dapat menulis tulisan berangkai yang dipelajari.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0430-0530 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 20 FEBRUARI 2012


UNIT : 5 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : KANTIN SAYA BERSIH KATA ADJEKTIF STANDARD KANDUNGAN : 5.1.5 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.1 OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca teks dan mengenal pasti kata adjektif pancaindera. 2. Berbincang untuk membina ayat menggunakan kata adjektif pancaindera. 3. Menulis ayat dalam buku tulis.

HARI : ISNIN

AKTIVITI : 1. Membaca teks dan mengenal pasti kata adjektif pancaindera. 2. Berbincang untuk membina ayat menggunakan kata adjektif pancaindera. 3. Menulis ayat dalam buku tulis. 4. Latihan (I) Membina ayat berdasarkan gambar dan kata adjektif yang diberikan (BA MS 30) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menkonsepsikan, menjanakan idea), BCB Perbincangan KP - Interpersonal Media: Buku teks MS 28 / BA MS 30 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: licin REFLEKSI : Murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan yang diberikan.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0200-0300 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 21 FEBRUARI 2012


UNIT : 6 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT MARI BERBUAL STANDARD KANDUNGAN : 1.4.3 STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.3 OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca dialog yang telah ditetapkan. 2. Membina ayat menggunakan kata ganti nama diri prang ketiga dalam buku tulis.

HARI : SELASA

AKTIVITI : 1. Murid membaca dialog yang telah ditetapkan. 2. Murid membina ayat menggunakan kata ganti nama diri prang ketiga dalam buku tulis. 3. Latihan (I) Melengkapkan ayat. (BA MS 31) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menkonsepsikan, menjanakan idea), KP Verbal linguistik, Interpersonal Media: Buku teks MS 29 / BA MS 31 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganti nama diri orang ketiga Kosa Kata: ulam,sedap REFLEKSI : Murid dapat menjawab 4 daripada 7 soalan ayat dialog yang diberikan.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 22 FEBRUARI 2012


UNIT : 6 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.2..3 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.6

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca teks. 2. Mengenal pasti dan membaca ayat majmuk. 3. menulis ayat majmuk yang terdapat dalam teks dengan betul dan kemas dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca teks. 2. Murid mengenal pasti dan membaca ayat majmuk. 3. Murid menulis ayat majmuk yang terdapat dalam teks dengan betul dan kemas dalam buku tulis. 4. Latihan (I) Membaca ayat majmuk dan menulis ayat berdasarkan gambar (BA MS 32) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang,keprihatinan Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Mengenal pasti,membuat keputusan), BCB Bacaan Intensif Media: Buku teks MS 30 / BA MS 32 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kosa Kata: vitamin,berkhasiat,mencegah REFLEKSI :

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0300 (1 JAM/ 3 WAKTU)

TARIKH : 23 FEBRUARI 2012


UNIT : 6 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.3.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.5

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca dan melengkapkan teks. 2. Membina ayat menggunakan perkataan dan frasa yang diwarnakan dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca dan melengkapkan teks. 2. Murid membina ayat menggunakan perkataan dan frasa yang diwarnakan dalam buku tulis. 3. Latihan (I) Melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yang mengandungi kata adjektif. (BA MS 33) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Keprihatinan Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menjanakan idea,membuat keputusan), Konstekstual Menghubungkaitkan, BCB Mencatat maklumat Media: Buku teks MS 31 / BA MS 33 Sistem Bahasa: Tatabahasa:Kata adjektif Kosa Kata: pedas,masam,licin,kesat,panas,sejuk,cantik,hodoh,tumpul,tajam dsbnya. REFLEKSI : Murid boleh memberi contoh 3 perkataan adjektif.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0330-0500 (1 JAM/ 3 WAKTU)

TARIKH : 24 FEBRUARI 2012


UNIT : 6 TEMA : SIHAT DAN CERDAS TAJUK : MAKANAN BERSIH DAN BERKHASIAT MARI BERCERITA STANDARD KANDUNGAN : 4.2.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.2

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca cerita. 2. Melakonkan cerita. 3. Membina ayat berdasarkan perkataan yang dicetak dengan warna biru dalam buku tulis. 4. Menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. AKTIVITI : 1. Murid membaca cerita. 2. Murid melakonkan cerita. 3. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang dicetak dengan warna biru dalam buku tulis. 4.Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. 5. Latihan (I) Melengkapkan cerita. (BA MS 34) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Keprihatinan Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menjanakan idea), KP Interpersonal, verbal-linguistik Media: Buku teks MS 32 / BA MS 34 Sistem Bahasa: Tatabahasa: REFLEKSI : Murid boleh menceritakan mengikut kefahaman masing-masing secara mudah.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 27 FEBRUARI 2012


UNIT : 7 TEMA : 2 - SIHAT DAN CERDAS TAJUK : BERSENAM MENYIHATKAN BADAN MARI BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN : 1.4.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.5.2 OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menaakul dan menyatakan permintaan berdasarkan gambar. 2. Menulis ayat permintaan dalam buku tulis. 3. Melakonkan permintaan berdasarkan alat permainan lain. AKTIVITI : 1. Murid menaakul dan menyatakan permintaan berdasarkan gambar. 2. Murid menulis ayat permintaan dalam buku tulis. 3. Murid melakonkan permintaan berdasarkan alat permainan lain. 4. Latihan (I) Menulis ayat. (BA MS 35) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Keprihatinan,Pendidikan Jasmani Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menjanakan idea), KP Interpersonal Media: Buku teks MS 33 / BA MS 35 Sistem Bahasa: Tatabahasa:

HARI : ISNIN

REFLEKSI : Murid boleh menulis 2 daripada 4 ayat dialogyang disediakan berpandukan jawapan yang diberikan.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0200-0300 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 28 FEBRUARI 2012


UNIT : 7 TEMA : 2 - SIHAT DAN CERDAS TAJUK : BERSENAM MENYIHATKAN BADAN MARI BACA. STANDARD KANDUNGAN : 2.4.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 1.4.1

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menyatakan idea utama dan idea sampingan dalam teks dengan tepat.Kemudian, murid menulisnya dalam buku tulis. 2. Murid berbual tentang faedah bersenam menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. AKTIVITI : 1. Murid menyatakan idea utama dan idea sampingan dalam teks dengan tepat.Kemudian, murid menulisnya dalam buku tulis. 2. Murid berbual tentang faedah bersenam menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Latihan (i) Melengkapkan ayat. (Ms 36) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Keprihatinan,Pendidikan Jasmani Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menjanakan idea), KP Interpersonal Media: Buku teks MS 34 / BA MS 36 Sistem Bahasa: Tatabahasa: ayat tunggal dan ayat majmuk REFLEKSI : Murid boleh memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang dipelajari.

PERKARA
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 29 FEBRUARI 2012


UNIT : 7 TEMA : 2 - SIHAT DAN CERDAS TAJUK : BERSENAM MENYIHATKAN BADAN MARI TULIS. STANDARD KANDUNGAN : 3.3.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Meneliti gambar dan membaca teks. 2. Membina ayat berdasarkan maklumat pada stesen 3 dan stesen 4 dalam buku tulis. 3. Mencari maksud perkataan yang berwarna. AKTIVITI : 1. Murid meneliti gambar dan membaca teks. 2. Murid membina ayat berdasarkan maklumat pada stesen 3 dan stesen 4 dalam buku tulis. 3. Murid mencari maksud perkataan yang berwarna. 4. Latihan (i) Membina ayat. (BA 37) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Pendidikan Jasmani Ilmu: Pendidikan Moral,Pendidikan Kesihatan, KBT: KB (Menjanakan idea,menyusun maklumat), Konstruktivisme - menghubungkaitkan Media: Buku teks MS 35 / BA MS 37 Sistem Bahasa: Tatabahasa: REFLEKSI : Murid boleh memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang dipelajari.