Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tarikh Hari Masa Masa (Minit) Tahun / Kelas Bilangan Bidang Tajuk / Tema Hasil Pembelajaran Aras 1

: 29 MAC 2012 : KHAMIS : 10.30 11.30 pagi : 60 Minit : 4 Bestari : 46 Orang : Membentuk dan Membuat Binaan : Terendak Lampu :

i. Menghasilkan objek 3D mudah dengan menggunakan elemen asas seni reka seperti bentuk dan ruang.

Aras 2

i. Mengaplikasi konsep, struktur, dan imbangan dalam membentuk dan membuat binaan yang berfungsi.

Aras 3

i. Menghasilkan binaan 3D yang lebih kompleks dengan mengutamakan kemahiran seperti memotong, mencantum, dan mengikat.

Objektif

: :

Pada akhir pembelajaran murid dapat

1. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membentuk 3D. 2. Mempertingkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan. 3. Menghias karya dengan pelbagai corak mengikut kreativiti murid.

Pengetahuan Sedia Ada Murid -

Mengetahui apa itu terendak lampu dan fungsinya.

Penerapan nilai murni Kerjasama , displin.

Alat dan Bahan Persediaan Murid Warna Air Bekas Warna Jumlah 1 1 Persediaan Guru Warna air Kad Manila Bekas Warna Corak Geometri Jumlah 2 48 keping (saiz A4) 1

Langkah-langkah P & P Perkara Set Induksi (5 minit)

: Catatan BBM : Gambar terendak lampu.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru bertanyakan murid jika murid tahu akan terendak lampu. 2. Guru menunjukkan gambar terendak lampu kepada murid. 3. Guru mula mengaitkan soalan yang ditanyakan dengan tajuk yang akan diajar. 4. Guru menunjukkan contoh karya yang telah siap kepada murid.

Nilai Murni : Kerjasama dan disiplin.

Strategi P&P : Intrapersonal Pendekatan Tematik Visual

Perkembangan (45 Minit)

1. Guru mengarahkan murid-murid mengeluarkan alat dan bahan yang telah dipesan. 2. Guru mula menunjukkan demonstrasi kepada murid

BBM : Karya catan yang telah siap.

Media :

bagaimana hendak menghasilkan Warna air terendak lampu. 3. Guru menolong murid dalam Pensil Berus Warna

menjana idea dan kreativiti murid. Bekas Warna 4. Guru memantau segala aktiviti yang dijalankan bersama dengan murid dengan mementingkan keselamatan serta disiplin murid. 5. Guru sentiasa memperingatkan murid supaya berhati-hati semasa menjalankan aktiviti. 6. Apabila murid selesai menyiapkan tugasan yang diberikan, murid diberi peluang untuk memastikan kebersihan bilik darjah. Penutup (10 minit) 1. Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut. 2. Guru meminta murid-murid menghantar hasil karya masingmasing untuk disemak. Nilai murni: Kerjasama BBM : Terendak lampu masing-masing.

Refleksi

Catatan Pensyarah Pembimbing / Guru Pembimbing :