Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran dan Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran :

Sains / 2 Cerdik Teknologi dan Kehidupan Lestari / Asas Teknologi

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran :

2 waktu ( 60 minit ) 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.3 dan 5.1.4 Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : i. Membuat pemerhatian dan membaca manual yang diberikan. ii. Mengenalpasti komponen set binaan dari segi bentuk, warna, saiz dan bilangan yang diperlukan untuk membina model. iii. Memilih komponen berpandukan manual bergambar. iv. Memasang komponen set binaan dengan betul berpandukan manual bergambar. Aktiviti 1 I. Murid membuat pemerhatian terhadap a) contoh set binaan II. Murid membaca manual yang ditunjuk melalui slide powerpoint. (manual) III. Guru bersoaljawab dengan murid: Pernahkah kamu melihat helikopter /rumah/lori/kapal/perabot yang sebenar? Dimanakah kamu pernah melihat? Apakah kegunaan helikopter / rumah / lori / kapal / perabot? IV.

Aktiviti 2 I. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. II. Murid dibekalkan dengan satu set komponen binaan. III. Murid memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. IV. Murid mengenal pasti komponen set binaan dengan bimbingan guru. V. Murid memasang komponen set binaan static berpandukan manual. VI. Guru memberi bimbingan terhadap

kumpulan yang lemah.


EMK Kemahiran Saintifik: Memerhatikan Kemahiran Manipulatif Kemahiran berfikir: Mencirikan Kreativiti dan inovasi Powerpoint Lembaran Kerja 1. 15 daripada 20 orang murid berjaya untuk memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 2. 5 orang murid perlu dibantu oleh guru.

Bahan Bantu Belajar Penilaian Refleksi