Anda di halaman 1dari 1

1. Sederhanakanlah operasi perkalian bentuk pangkat berikut.

a.
2 6
7 7 d.
2 7
3 2 x x

g.
8 4 2 4
2 5 10 a b ab a b
b.
4 15
x x e.
3 7 2
10 3 x x x h.
2 2 3 4
3 2 abc a b c
c.
16 15
y y y f.
2 2 5
2 4 m n m n

2. Sederhanakanlah operasi pembagian bentuk pangkat di bawah ini.
a.
6 4
2 : 2 d.
17
5
x
x
g.
5 3
2 2
m n
m n

j.
6 12
10
9
12
ab c
abc


b.
7
4
3
3
e.
5 2
8 : 2 k k h.
7 15
2 3
14
21
x y
x y

c.
15 4
: x x f.
7 2 4
4 : 2 : x x x i.
5 7 2
3 4
a b c
a b c


3. Nyatakan pernyataan berikut ke dalam pangkat positif.
a.
4
3

c.
7
a

e.
( )
2
m n

+ f.
6
1
4y


b.
2
8

d.
2
4y

d.
2
1
a

g.
( )
3
5
a b

+

4. Sederhanakanlah.
a.
2 3
(5 ) d.
2 4
(3 ) x g.
3 2 4 10 2
(2 ) 2( ) a b c ab
b.
8 3
( ) x e.
6 4 2 3
( ) x y z h.
3
7 4
3
x y
xy
| |
|
\ .

c.
3 4 2
( ) x y f.
2 3 6 4
(5 ) a b a b i.
8 11
2 3
6
(2 )
x y
x y


5. Sedehanakanlah, kemudian nyatakan dalam bentuk pangkat positif.
a.
2 3 2 2 3 2
(6 ) 2( ) m n m n

b.
2 3 7
1 2 6
9
21
m n p
m n p
6. Sederhanakanlah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar di bawah ini.
a. 6 4 6 + e. 12 2 27 + i. 6 2 4 2 10 2 +
b. 3 5 5 5 + f. 50 75 + j. 80 20 125 +
c. 10 7 7 g. 98 72 k. 2 3 4 5 20 12 + +
d.
12 2 20 2 h. 28 18 l. l. 3 96 72 2 216 +


7. Sederhanakanlah operasi perkalian dan pembagianbentuk akar di bawah ini.
a. 3 12 c. 2 5 3 2 e.
150
3

b. 6 10 d. 6 3 2 15 f.
8 6 2
4 3


8. Uraikanlah dan sederhanakanlah.
a.
( )
2 5 3 c.
( )( )
3 2 5 3 2 5 +
b.
( )( )
3 2 3 2 + d.
( )
2
5 2 +

9. Rasionalkan penyebut pecahan di bawah ini.
a.
4
3 5
c.
7 2
3
+
e.
1 3
4 2 3
+


b.
4
3
d.
9
5 2
f.
3 2 3
5 6 2
+10. Sederhanakanlah tiap bentuk di bawah ini.
a. 24 12 3 +
b.
11 6 2