BORANG MAKLUMAT MURID

ARAHAN: Sila isi SEMUA maklumat dengan menggunakan HURUF BESAR. * Tandakan ( √ ) pada yang berkenaan. Sila sertakan salinan Sijil Lahir, Kad Pengenalan murid, Kad Pengenalan ibu, bapa/penjaga, isteri penjaga, Sijil Kematian ibubapa, Kad OKU (jika berkenaan).

MAKLUMAT PELAJAR
Nama penuh No. Sijil Lahir Tarikh Lahir
(hari)

Darjah / Tingkatan No.K/P /
(bln)

No. Daftar Sekolah Tempat Lahir Umur pada 1 Januari Jantina Murid SAR * Status Anak Yatim Tahun Lelaki Ya Ya Bulan Perempuan Tidak Tidak Ibu Bapa

/
(tahun)

Kaum ( Nyatakan agama : _________________________ )

Agama Warganegara No. Telefon (R) Alamat Asrama Alamat Rumah

Islam Ya _

Bukan Islam

Bukan (Nyatakan negara asal : ___________________________ ) (H/P) _

Jika Yatim, tandakan kematian Tinggal di Rumah Asrama Km /
(hari)

Jarak Rumah ke Sekolah Tarikh Masuk Sekolah

/
(bln) (tahun)

Nama Sekolah Terakhir Orang Kurang Upaya (OKU) Ya Tidak Jika Ya, nyatakan No. OKU Kategori OKU

MAKLUMAT BAPA / PENJAGA
Nama Penuh No. KP (Baru) Kaum Warganegara Pekerjaan No. Telefon (P) Nama Majikan Alamat Majikan Ya Agama Bukan (Negara asal : ________________________ ) Pendapatan RM (HP) Nama Penuh No. KP (Baru) Kaum Warganegara Pekerjaan No. Telefon (P) Nama Majikan Alamat Majikan

MAKLUMAT IBU / ISTERI PENJAGA

Agama Ya Bukan (Negara asal : ________________________ ) Pendapatan RM (HP)

Poskod Negeri No. Cukai Pendapatan

Bandar

Poskod Negeri _ ( ) No. Cukai Pendapatan

Bandar

_

(

)

MAKLUMAT AKADEMIK / PERKHIDMATAN
PEPERIKSAAN Penggal Pertama UPSR PMR SPM % Penggal Kedua % Unit Berunifrom Jawatan Persatuan / Kelab Jawatan Sukan / Permainan Jawatan Rumah Sukan Jawatan

MAKLUMAT KOKURIKULUM

Ahli Biasa

AJK (Jawatan: ____________________ )

GAGAL / LULUS ( 7A / 6A / 5A / 4A / 3A / 2A / 1A )** GAGAL / LULUS ( 10A / 9A / 8A / 7A / 6A / 5A / 4A / 3A / 2A / 1A )** GAGAL / LULUS ( 10A / 9A / 8A / 7A / 6A / 5A / 4A / 3A / 2A / 1A )** SUMBANGAN PERKHIDMATAN

Ahli Biasa

AJK (Jawatan: ____________________ )

Ahli Biasa

AJK (Jawatan: ____________________ )

Khidmat 1 Khidmat 2
(Contoh: Pengawas/Pengawas Pusat Sumber/Ketua Tingkatan/Pen. Ketua Tingkatan)

Ahli Biasa

AJK (Jawatan: ____________________ )

MAKLUMAT TANGGUNGAN IBUBAPA/PENJAGA
Catatan: Anak yang telah bekerja atau berumahtangga tidak lagi ditanggung oleh ibubapa/penjaga Nama Tanggungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *Hubungan dengan ibubapa/penjaga - contoh: Anak / Anak angkat /Anak saudara / Anak yatim / Adik / Cucu / Lain-lain. Bil.isi keluarga orang Bil. tanggungan yang masih belajar orang Bil. Tanggungan yang tinggal di asrama orang No KP / Sijil Lahir Umur Tahun / Tingkatan *Hubungan Nama Sekolah / Institusi Nilai Bantuan Setahun (RM)

MAKLUMAT BANTUAN YANG DITERIMA
Rekod Bantuan Kementerian Pelajaran Malaysia JENIS BANTUAN Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Program Susu Sekolah (PSS) Skim Baucar Tuisyen (SBT) Bantuan Persekolahan (KWAPM) Bantuan Am (KWAPM) Kemudahan Asrama Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP Biasiswa Kelas Persediaan Universiti Bantuan Murid Pendidikan Khas Biasiswa Sukan Lain-lain Rekod Bantuan Agensi Lain JENIS BANTUAN Tandakan ( PRA D1
) pada yang berkenaan.

Tandakan ( PRA D1

) pada yang berkenaan.

D2

D3

D4

D5

D6

PER

T1

T2

T3

T4

T5

T6R

T6A

D2

D3

D4

D5

D6

PER

T1

T2

T3

T4

T5

T6R

T6A

* cth : Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat Selangor, Baitulmal, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)

Bil. Adik-beradik yang menerima SPBT

orang

Bil. Adik beradik yang menerima RMT

orang

PERAKUAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya mengaku segala butiran yang diberikan adalah benar dan saya boleh dikenakan tindakan undang-undang jila didapati memalsukan maklumat yang dinyatakan di atas. ……………………………………………….. (Tandatangan ibubapa / penjaga) Nama No. KP Tarikh : : :

PENGESAHAN MAJIKAN / PIHAK BERKENAAN*
Saya mengesahkan meklumat-maklumat mengenai jumlah pendapatan dan bilangan tanggungan yang dinyatakan adalah benar. …………………………………………………… (Tandatangan majikan / pihak berkenaan) Nama No. KP Jawatan Tarikh : : : :

*Pengesahan hendaklah dilakukan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan dan Profesional) / Pengerusi JKKK / Penyelia Pembangunan Mukim / Penghulu / Ketua Kampung dan yang setaraf dengannya berdasarkan Penyata Gaji / Pengakuan Pendapatan yang disertakan bersama.