Anda di halaman 1dari 6

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

1. 2. 3. 4.

Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar; Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan; Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar; dan Mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar; dan

Mengekalkan Warisan Berharga Dalam Hutan Kita


Hutan : khazanah alam dan warisan semula jadi yang

tidak ternilai Pembukaan / Penerokaan Hutan : membawa kesan buruk Perlu langkah pemeliharaan dan pemuliharaan Melalui agensi kerajaan : Jab. Perhutanan, FRIM dan PERHILITAN Pelbagai langkah telah, sedang dan akan diambil oleh pihak berwajib berkenaan

Langkah-langkah Langkah-langkah Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

1. 2. 3.

4.

5.

Penghutanan Semula Mewartakan Hutan Simpan Taman Negara dan Hidupan Liar Menghadkan pengeluaran lesen pembalakan dan memburu binatang Penebangan terpilih

6. Menguatkuasakan undang-undang 7. Kempen kesedaran 8. Rawatan silvikultur 9. Penyelididkan untuk menghasilkan baka pokok bermutu

Taburan Taman Negara

LATIHAN
NAMAKAN CONTOH TAMAN NEGARA DI MALAYSIA