Anda di halaman 1dari 2

Pendekatan Heuristik 1. Membentuk masalah yang setara 2. Mengubahusuai masalah 3. Memilih notasi berkesan 4. Meneroka simetri 5.

Membahagikan kepada kes tertentu 6. Menggunakan situasi yang bercanggah 7. Menyemak persamaan 8. Mempertimbangkan kes ekstrim 9. Membuat Generalisasi Mslh rutin (blh dslesaik dgn kaedah aritmetik), mslh x rutin (xbleh) Strategi Pylesaian Mslh 1. Teka & Uji 2. Murus mklmt dlm carta, jadual, graf 3. Mcari pola 4. Mmudahkan mslh 5. Simulasi/melakonkn 6. Mlukis gmbr rajah 7. Bkerja scra songsang Panjang Unit piawai ela, batu, inci (unit imperial), meter kilometer (unit metrik) Unit x piawai hasta, jengkal, depa, genggam, kaki, buku, pen, lidi, klip kertas dll. Berat Jisim ialah ukuran jumlah jirim dalam suatu objek manakala berat ialah tindakan graviti ke atas . Unit piawai paun, auns (imperial), gram, kg (metrik) X piawai kekacang, bj getah, klip kertas, paku tkn dll. Cecair Unit piawai gelen, pint, kuart (imperial), ml, liter (metrik) Pengiraan Metal/congak - proses mendapatkan jawapan tepat dengan hanya berfikir tanpa menggunakan pensil, kertas, kalkulator atau sebarang bantuan alat mengira. Teknik pgiraan mental 1. Prosedur Untuk Menggunakan Teknik Membilang Secara Menaik Dan Membilang Menurun 2. Prosedur untuk menggunakan Teknik Memilih Nombor Compatible Pengetahuan guru -pengiraan nmbor scra asas, pgiraan wang, masa, isipadu, ukuran, perspektif 2&3 dimensi, mbt anggrn, mmhmi pchan & ppuluhan Bahan manipulatif fizikal e.g lidi, cotton buds dll - blh dpgg, drsa, dcuba - cuba shingga bjya - sng dkaitk dgn knsep - sntiasa blh dguna pkai - kmunikasi lbh jlas - kwln kls yg baik - pnilaian mdh dan jls - jmat kos - jmat msa ikt keadaan - kreatif Bahan manipulatif maya (alat/bhn y lbh konkrit mlbatkan pnggunaan tangan dngn cekap bdsrkan objeck y blh disentuh & dlihat) e.g. komputer & kalkulator - mklum bls srta merta - mnarik phatian (visual, grafik) - lbih terpinci - mdh dambl ksmpatan mlyari lain - jmt masa - pnyedian mudah dn cpat - bgntung kuasa elektrik/bateri - xtrhad penerokaan - pngalaman y plbgi - slaras dgn pndktan semasa Pnggunaan kalkluator & komputer sesuai bntu murid myemak jwpn mpcptk pyelesaian mslh tingkat kcnderungan mcuba soalan y lbh mcbar mggalakk pnaakulan m3 mnnam minat dlm m3 pnerokaan & pnjelajahan sndri mgmbil sbrapa bnyk msa utk menelaah mngkut kmmpuan mbina kprcyaan dlm diri bfkr scra kritikal xsesuai kurang pnerokaan minda kurang kemahiran mncongak mlbatkan ruang fzkal dan bhn jadi malas sbb x prlu bfkr pranan gru sbgi pkr rujuk tjejas mlbtkan kos bergantung lebih kpd komutr & kkulator kuasa elektik mslh teknikal

Pyramids: iaitu rajah yang mana tapaknya ialah sebarang polygon dan permukaannya mestilah beberntuk segitiga dengan bucu yang sama. Pyramid dinamakan berdasarkan bentuk tapaknya. Pyramid juga mempunyai puncak (apex). Prisms: iaitu rajah yang mempunyai dua permukaan yang selari diatas dan dibawah yang disebut sebagai tapak,ianya juga merupakan polygon kongruen. Sepertimana pyramid, prisma juga dinamakan berdasarkan bentuk tapaknya. Cones: ialah sebuah bentuk dimana ianya menyerupai pyramid dan prisma tetapi mempunyai tapak yang berbentuk bulat,manakala sisi/tepinya melengkung dan mencondong ke arah bucu(apex). Cylinders: mempunyai dua tapak yang berbentuk bulat yang sama saiz. Ianya mempunyai bahagian sisi yang melengkung yang menghubungkan dua tapak itu tadi.

Spheres: adalah satu siri set titik dalam ruang yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat. Penyatuan semua sfera dalamannya membentuk `solid sphere.

Kesantunan Berbahasa Ialah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi. Timbang rasa yang diberikan kepada pihak yang mendengar apa-apa yang diperkatakan atau terhadap apa-apa yang tulis. Bahasa yang digunakan bukan sahaja mengambil kira bentuk atau pilihan kata tetapi menitikberatkan sistem sapaan yang digunakan Bahasa Sapaan Kata ganti diri dan sapaan dalam keluarga Kata ganti diri : 3 KGND I, II, III Kata sapaan dalam keluarga berbeza mengikut daerah Kata ganti diri dan sapaan dalam masyarakatberdasarkan pangkat dan status Protokol dan panggilan hormat tatasusila dan panggilan hormat melibatkan individu Bahasa Tubuh Bahasa komunikasi bukan lisan yang melibatkan isyarat tangan, air muka, dan gerakan badan. Dapat menyampaikan mesej yang sukar dilahirkan melalui pertuturan atau tulisan. Mampu menggambarkan emosi, personaliti, tujuan, dan status sosial. Komunikasi lisan yang disepadukan dengan bahasa tubuh dapat menterjemahkan maksud yang hendak disampaikan dengan jelas. Gerakan Tubuh Badan Gerakan anggota badan yang berlaku dalam komunikasi tanpa lisan mempunyai makna tertentu. Penggerak anggota dapat menyampaikan mesej dalam komunikasi yang dihasilkan. Biasa membawa makna sejagat yang difahami oleh semua orang Gerakan Mata Mata yang bergerak se sana ke mari menunjukkan tidak berminat Mata dan dahi berkerut menunjukkan minat tetapi tidak percaya Mata berkelip lebih laju daripada biasa menunjukkan dia berdusta Tidak memandang mata menunjukkan berminat tetapu malu/tidak tenteram perasaannya Gerakan Tangan Isyarat gerakan tangan yang digunakan secara tersendiri untuk menyampaikan maksud Maksud yang disampaikan boleh berbeza kerana dipengaruhi budaya Terdapat juga maksud sejagat meletakkan jari di mulut diam.tolong senyap Isyarat gerakan tangan digunakan bersama-sama ucapan lisan dan tujuannya adalah untuk membantu atau mengukuhkan ucapan lisan. Menggunakan tangan untuk menggambarkan sesuatu yang ingin disampaikan. Mimik Muka Melalui pengamatan air muka orang yang berinteraksi dengan kita tahu banyak maksud tersurat dan tersirat Mengetahui keperibadian seseorang Mengesan perasaan sebenar seseorang dengan mengamati air mukanya Menentukan jalinan komunikasi yang dilalui- tunjukkan air muka yang jernih untuk membentuk jalinan komunikasi yang mesra/positif Laporan

Laporan ialah kertas kerja yang mengandungi maklumat atau khabar. Laporan ditulis bagi melaporkan sesuatu hal atau perkara yang telah berlaku. Laporan merupakan maklumat tentang sesuatu perkara yang hendak dilaporkan. Laporan ialah dokuman untuk menyampaikan maklumat yang khusus kepada pembaca yang tertentu. Maklumat tersebut disampaikan secara sistematik dan objektif dengan menitikberatkan kejelasan dan ketepatan kandungannya. Tujuan Melaporkan atau merekodkan sesuatu peristiwa yang dilihat atau didengar. Laporan Umum Laporan untuk bacaan atau pengetahuan umum sahaja Tentang sesuatu kejadian, perkara, isu Laporan Kajian Juga disebut laporan ilmiah/penyelidikan Untuk memerihalkan sesuatu keadaan. Tidak dipengaruhi sebarang unsur emosi penulis. Memerlukan fakta yang tepat dan penyusunan rapi dan tersusun. Laporan Syarikat Laporan tahunan untuk melaporkan aktiviti syarikat dalam tempoh satu tahun. Kandungan aspek kewangan, pemegang syer, senarai harta syarikat, tanggungan dan lain-lain. Gaya bahasa berbentuk huraian dan penjelasan, disusun secara kronologi. Format Laporan Umum Halaman judul muka surat mengandungi nama penulis, organisasi, tajuk laporan, tahun. Abstark sinopsis keseluruhan kandungan. Kandungan tajuk, subtajuk dan lampiran. Pengenalan latar belakang, kaedah penyelidikan dan penghargaan. Huraian data disusun mengikut topik dan subtajuk khusus. Kesimpulan rumusan & cadangan Rujukan & bibliografi Pengumuman Definisi Kertas pengumuman yang mengandungi khabar atau maklumat yang disebarkan untuk bacaan atau perhatian kepada individu atau pihak tertentu. Ciri-ciri Pengumuman Mengandungi maklumat yang benar dan tepat. Keterangan daripada sumber yang dipercayai dan diperoleh daripada pihak yang berkenaan dan bertanggungjawab. Penggunaan bahasa yang ringkas, tepat dan padat. (ayat aktif) Tajuk ditulis di sebelah atas dengan jelas dan dapat menarik perhatian pembaca. Mesej yang ingin disampaikan tidak berbelit-belit. Pengumuman ditulis dengan jelas dan terang. Pengumuman yg tidak lancar , meleret-leret akan mengelirukan pendengar. Format Pengumuman i. Tajuk Bahagian tajuk paling jelas dipaparkan. Ditulis dengan huruf besar dan berbentuk frasa. Diletakkan di atas atau di papan tanda. Dicatatkan perkara yang hendak diumumkan. ii. Penjelasan Terdapat mesej yang hendak disampaikan. Mempunyai maklumat yang lengkap (tarikh,masa,tempat dan sebagainya) Terdapat pelbagai jenis ayat yang diterapkan seperti ayat berita, ayat suruhan, ayat larangan dan sebagainya. iii. Kesimpulan Terdapat pesanan dan pemberitahuan penting.