Anda di halaman 1dari 11

SULIT Bahagian A [ 60 Markah ] Jawab semua soalan 1 (a) Berikan rumus persamaan perakaunan

3756/2

[2 markah]

(b) Rekod urus niaga berikut ke dalam Jurnal Am (Jawab di kertas jawapan seperti format yang diberikan dibawah) 2011 September 10 : Belian perabot secara kredit daripada Kedai Perabot Ameen sebanyak RM 1 800. Tarikh Butir F Debit (RM) Kredit (RM)

[2 markah] (c) Namakan satu akaun kontra yang boleh diperolehi daripada Penyata Pendapatan dan satu akaun kontra yang boleh diperolehi daripada Kunci Kira-kira. [2 markah] (d) Nyatakan jenis dokumen perniagaan berdasarkan fungsi-fungsi berikut: (i) Dokumen perniagaan yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli apabila urus niaga secara kredit dijalankan. (ii) Dokumen perniagaan yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memaklumkan pembeli bahawa akaunnya telah dikreditkan bagi mengurangkan hutang atas sebab pemulangan barang yang rosak. [2 markah] (e) Baki-baki yang berikut diperoleh daripada Perniagaan Asyraf pada 30 September 2011 RM 10 400 35 000 4 800 8 650 5 800 18 000 [2 markah] SULIT

Tunai di bank Premis Penghutang Pemiutang Stok Pinjaman Hitungkan Modal pada 30 September 2011 3756/2 2

SULIT 2

3756/2

Baki-baki berikut diambil daripada buku Perniagaan Cempaka pada 31 Oktober 2011. Imbangan Duga Pada 30 Oktober 2007 Debit RM Kenderaan Stok pada 1 November 2010 Belian Jualan Pulangan masuk Pinjaman Insurans Sewa Penghutang Pemiutang Angkutan masuk Bank Tunai Gaji Kadar bayaran Komisen Modal 227 560 390 7 940 1 040 8 280 480 310 103 550 227 560 1 220 5 800 2 790 5 900 420 10 000 94 000 43 700 62 500 108 800 Kredit RM

Maklumat Tambahan: (i) Stok pada 31 Oktober 2011 mengikut harga pasaran bernilai RM42 100, manakala mengikut harga kos bernilai RM 41 200

(ii)

Pemilik mengambil barang niaga RM320. Tiada sebarang catatan dibuat dalam buku akaunnya.

(iii) 3756/2

Kadar bayaran RM120 belum dijelaskan. 3 SULIT

SULIT (iv)

3756/2 Insuran atas belian sebanyak RM 220 telah tersalah rekod ke Akaun Insurans perniagaan.

(v)

Komisen yang sepatutnya diterima pada 31 Oktober 2011 adalah sebanyak RM 450

(vi)

Gaji yang dibayar termasuk gaji pada bulan November 2011 sebanyak RM 2 280

(vii)

Bayaran sewa adalah RM 500 sebulan.

Anda dikehendaki menyediakan: (a) (b) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Oktober 2011 Kunci Kira-Kira pada 31 Oktober 2011 [13 markah] [12 markah]

3756/2

SULIT

SULIT 3

3756/2

Puan Alifah merupakan pemilik kepada Super Duper Sport Center yang menjalankan perniagaan menjual alatan sukan. Berikut adalah Buku Catatan Pertama yang telah disediakan oleh Puan Alifah pada bulan September 2011 Jurnal Am

Tarikh Butir 2011 Sept 1 Tunai Stok Bank Lengkapan Pembekal Al-Ikhsan Modal (Baki aset, liabiliti dan ekuiti pada tarikh ini) 2 Kenderaan Modal (Membeli kabinet besi secara kredit) Jurnal Jualan Butir

Debit RM 1 000 15 500 9 800 25 500

Kredit RM

4 800 46 500 30 000 30 000

Tarikh 2011 Sept 3 Kelab Badminton Cyberteam 15 Koperasi IQKL 18 Koperasi IQKL 30 Akaun Jualan (Kredit)

Jumlah RM 13 500 18 900 540 32 940

Tarikh 2011 Sept 15 Pembekal Al-Ikhsan 30 Akaun Belian (Debit)

Jurnal Belian Butir

Jumlah RM 12 420 12 420

Jurnal Pulangan Belian Tarikh Butir 2011 Sept 20 Pembekal Al-Ikhsan 30 Akaun Pulangan Belian (Kredit) Jumlah RM 576 576

3756/2

SULIT

SULIT

3756/2

Buku Tunai
Tarikh 2011 Sept 1 Butir Baki b/b Disk. RM Tunai RM 1 000 Bank RM 9 800 6 420 960 Tarikh Butir 2011 Sept 4 Pembekal Al-Ikhsan 23 Tunai (k) 28 Sewa 30 Ambilan 30 Gaji 30 Baki h/b 1 960 Okt 1 Baki b/b 210 16 220 9 200 240 900 210 1 960 9 200 16 220 850 1 500 Disk. RM 240 Tunai RM Bank RM 4 560 960

12 Jualan 23 Bank (k)

Anda dikehendaki: a) menyediakan lejar bagi Buku Catatan Pertama diatas. Jawab pada kertas jawapan yang diberikan. b) menyediakan Imbangan Duga pada 30 September 2011. [16 markah] [9 markah]

3756/2

SULIT

SULIT

3756/2

Bahagian B [ 40 Markah ] Jawab dua soalan sahaja. 4 (a) Berikut adalah urus niaga Alisa Trading pada bulan Ogos 2011 Kunci Kira-Kira pada 31 Ogos 2011 RM Kenderaan Stok Penghutang Tunai Perabot 40 000 2 750 4 500 2 570 11 360 61 180 Urus niaga berikut telah berlaku dalam bulan Ogos 2011: (i) Pemilik menerima cek bernilai RM 1 250 daripada seorang penghutang setelah memberinya diskaun RM 75. (ii) (iii) Kenderaan lama berkos RM 8 000 telah dijual dengan tunai sebanyak RM 6 715. Pemilik memasukkan wang sebanyak RM 5 000 ke dalam akaun bank sebagai modal tambahan. (iv) (v) Belian barang niaga secara kredit RM 2 250. Satu per lima daripada jumlah stok telah dijual RM 1 210 dengan tunai. 61 180 Modal Untung bersih Pemiutang Bank RM 50 000 3 450 2 050 5 680

Anda dikehendaki: (a) Mendraf semula Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2011 selepas mengambil kira urus niaga di atas. (Semua pengiraan hendaklah ditunjukkan di luar Kunci Kira-Kira) [12 Markah] 3756/2 7 SULIT

SULIT

3756/2

4 (b) Lengkapkan jadual berikut dengan menyatakan nama akaun yang didebitkan dan dikreditkan bagi setiap urus niaga yang diberikan. Urus Niaga Contoh: Membeli kenderaan secara kredit (a) Membayar pemiutang dengan cek (b) Membawa masuk komputer untuk kegunaan perniagaan (c) Membayar sewa rumah peribadi dengan wang perniagaan (d) Membeli barang niaga secara tunai Debit Kenderaan Akaun Kredit Pemiutang

3756/2

SULIT

SULIT 5 (a)

3756/2

Perniagaan Muhibbah menyimpan Buku Tunai Runcit mengikut Sistem Panjar bermula pada 1 Oktober 2011. Ketua juruwang akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali pada setiap awal bulan. Maklumat penerimaan dan perbelanjaan bulan Mac adalah seperti yang ditunjukkan di bawah: 2011 Okt 1 Menerima cek daripada Ketua Juruwang 4 Mengirim surat berdaftar 6 Beli alas meja pejabat 9 Beli mesin kalkulator 11 Kertas dan dakwat pencetak 15 Pinjaman pekerja am 18 Baiki lampu pejabat 20 Kiriman pos laju 21 Membeli mesin faks 23 Bayar upah cuci pejabat 26 Membeli sampul surat Anda dikehendaki: (i) menyediakan Buku Tunai Runcit sehingga 31 Oktober 2011 dengan menunjukkan lajur analisis alat tuls, belanja pos, belanja pejabat dan pelbagai. (Jawab di kertas Buku Tunai Runcit yang dilampirkan) (ii) Menerangkan maksud Sistem Panjar [8 markah] [2 markah] RM 350 25 45 23 42 70 15 30 650 45 25

3756/2

SULIT

SULIT 5 (b)

3756/2

Peniaga Ali telah mengesan beberapa kesilapan dalam buku akaunnya seperti di bawah ini (i) (ii) Jual mesin lama bernilai RM 330 telah dicatatkan dalam Akaun Jualan Sekeping cek bernilai RM 180 yang diterima daripada Kedai Lim telah direkodkan dalam buku tetapi tidak dilayan. (iii) Invois belian almari yang diterima daripada Syarikat Perabot Aziz bernilai RM 730 belum dimasukkan dalam buku (iv) Angkutan masuk sebanyak RM 140 telah tersilap catat ke dalam Akaun Angkutan Keluar. (v) Hutang lapuk terpulih daripada Sandra bernilai RM 200 secara cek belum direkod lagi Anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan-kesilapan di atas di dalam kertas jurnal yang diberikan (Keterangan tidak diperlukan)

3756/2

10

SULIT

SULIT 6 (a) Maklumat berikut telah dipetik daripada buku-buku Perniagaan Iskandar 1 April 2010 RM 45 31 Mac 2011 RM 60 75 80

3756/2

Sewa terakru Faedah belum terima Alat tulis

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2011 Sewa Alat tulis RM 550 450 Faedah RM 250

Anda dikehendaki menyediakan: (i) (ii) (iii) Akaun sewa Akaun faedah Akaun alat tulis [2 markah] [2 markah] [2 markah]

3756/2

11

SULIT

SULIT 6 (b) Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Gempur Wira:

3756/2

1 Mei 2010 RM Iklan terakru Iklan terdahulu Faedah diterima terakru Faedah diterima terdahulu Komisen diterima terdahulu 185 1000 155

30 April 2011 RM 125 900 145

Butir Faedah diterima Komisen diterima

Buku Tunai (petikan) Tunai Bank Butir (RM) (RM) ? Iklan 1 050 2 700

Tunai (RM) 1 180

Bank (RM)

Maklumat tambahan: Faedah yang sepatutnya diterima pada akhir tempoh perakaunan berjumlah RM 12 100. Anda dikehendaki menyediakan: (i) (ii) (iii) (iv) Akaun iklan Akaun faedah diterima Akaun komisen diterima petikan Kunci Kira-kira pada 30 April 2011 [3 markah] [3 markah] [4 markah] [3 markah]

6 (c)

Nyatakan satu konsep perakaunan yang sesuai bagi soalan 6 (a) dan 6 (b) di atas. [1 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

3756/2

12

SULIT