Anda di halaman 1dari 30

Mengurus Web Joomla! 1.

5
Edisi : FRAM Ipoh
Versi 11.4 (1 April 2011)

Penulis Mohd Faizal bin Ibrahim Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Lahat dan Nazarkhan bin Abdullah Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Sungai Pari

Mengurus Web Joomla! 1.5

Kandungan
1. Pengenalan.......................................................................................................................... 3 2. Posisi Web ........................................................................................................................... 6 3. Pengguna dan Pentadbir ................................................................................................ 9 4. Zon Pentadbir .................................................................................................................. 10 5. Konfigurasi Asas Laman ............................................................................................... 12 6. Mengurus Kandungan ................................................................................................... 13 7. Mengurus Menu ............................................................................................................... 20 8. Mengurus Komponen .................................................................................................... 23 9. Mengurus Modul ............................................................................................................. 24 10. Mengurus Plugin ............................................................................................................. 26 11. Mengurus Templat ......................................................................................................... 27 12. Mengurus Bahasa............................................................................................................ 28 12. Asas Keselamatan ........................................................................................................... 29 13. Hubungi saya .................................................................................................................... 29 14. SEF &SEO ............................................................................................................................ 29 15. Sokongan/ Bantuan ....................................................................................................... 30 16. Sesi Soal & Jawab ............................................................................................................ 30

Muka surat - 2

Mengurus Web Joomla! 1.5

1.

Pengenalan

Joomla!

Drupal

Mambo

phpCMS MODx XOOPS

e107.org CMS Made Simple Website Baker 1.1 Content Management System (CMS) i. Content Management System (CMS) atau Sistem Pengurusan Kandungan menjadikan laman web yang dinamik dan interaktif. CMS adalah satu sistem yang dijalankan di internet untuk menyelenggara, mengatur dan memudahkan pengurusan dokumen, maklumat dan kandungan yang berkaitan dalam sesuatu laman web. Penggunaan CMS memudahkan pengguna menambah, menyunting, mengemaskini maklumat, memuat naik gambar serta menguruskan penerbitannya. TYPO3

ii.

iii.

1.2

Kelebihan CMS i. CMS memudahkan penggunanya untuk menambah artikel baru atau item berita, menguruskan muka surat dan mencipta seberapa banyak jumlah seksyen, kategori dan item kandungan di laman web melalui browser-based interface. CMS boleh melaksanakn tugas yang baik dalam menguruskan kandungan yang diperlukan untuk membuat laman web berfungsi. CMS juga boleh ditingkatkan keupayaannya atau ditambah fungsinya seperti:

ii.

Muka surat - 3

Mengurus Web Joomla! 1.5

1.3 Joomla!

sistem borang dinamik direktori perniagaan atau organisasi pengurusan dokumen galeri gambar dan multimedia enjin e-dagang dan kedai online forum perbincangan dan program sembang kalendar aktiviti program blog sistem emel sistem pengiklanan banner dan iklaneka perkhidmatan langganan

i.

Joomla! merupakan satu aplikasi untuk membina web berasaskan CMS. Sehingga nota ini ditulis, Joomla! telah melancarkan versi terkini iaitu Joomla! 1.6.1. Kunjungi komuniti Joomla! di http://joomla.org

ii. iii.

Joomla adalah perisian percuma dilesenkan di bawah GNU GPL v2 dan amat popular di dunia! Joomla ialah satu sistem kawalan pengurusan memenangi anugerah CMS yang membolehkan anda membina laman web dan aplikasi dalam talian yang amat tinggi keupayaannya. Saya menguruskan web secara Online sama ada di rumah, pejabat, warung mamak, siber kafe malah di mana sahaja yang mempunyai akses internet. Menggunakan mana-mana komputer atau telefon bimbit. Hanya pada peringkat awal membina web dilakukan secara localhost dalam komputer saya.

iv.

Muka surat - 4

Mengurus Web Joomla! 1.5

1.3

Web FRAM Ipoh i. ii. Menggunakan aplikasi Joomla! 1.5.____ Merupakan subdomain kepada FRAM

http://fram.edu.my/v6/ipoh

domainsubdomain iii. Diurus oleh siapa ? Seorang pegawai? Unit ICT? Unit Web? Berdasarkan pengalaman saya sebuah laman web yang dinamik dan sentiasa dikemas kini perlu diurus oleh sekumpulan individu yang mempunyai minat, komitmen dan bertanggungjawab terhadap diri, organisasi , bangsa, agama, negara dan dunia!

1.4

Keperluan dan persediaan. i. Kursus ini bukan bertujuan menjadikan anda master dalam laman web Joomla! Cukup untuk mengurus web. Bukan untuk membina laman web. Namun tidak mustahil anda akan mampu membina laman web sendiri menggunakan Joomla! dan menjadi sifu! Anda perlu mempunyai komputer yang boleh mengakses internet. Pelayar web yang dicadangkan ialah Mozilla Firefox.

ii.

Mac OS | Windows | Linux

(Versi terkini untuk Mac OS semasa nota ini ditulis)

http:/www.mozilla.com

Muka surat - 5

Mengurus Web Joomla! 1.5

iii.

Kemahiran komputer yang diperlukan? Mahir menggunakan papan kekunci dan tetikus.

2.

Posisi Web
i. Web FRAM Ipoh menggunakan template IT-ICEMAG (http://www.icetheme.com) Tentang templat IT IceMag * IceTheme's mission is to provide the most astonishing Joomla Templates on the market while maintaining on the highest levels accessibility and usability features. With this in mind, the result is our August 09 Joomla Template - IT IceMag. As you can see from the Demo, we have token advantage from the white spaces and shadows, providing so an unique-looking layout which on the other hand will give your members the pleasure of browsing a professional website. Nowadays everyone wants a custom looking website! IceTheme has thought for this to. With an amazing number of 6 template styles and 10 template headers, IT IceMag Joomla Template has the possibility to be your custom website within 5 minutes. Relax yourself while knowing that your Joomla Template has all that are needed to maintain the professionalism up, thing which is made possible by the astonishing number of 6 available Joomla Modules. Also other custmozided and ready to use modules are the ajax search module, date module and weather module. Nowadays everyone wants a custom looking website! IceTheme has thought for this to. With an amazing number of 6 template styles and 10 template headers, IT IceMag Joomla Template has the possibility to be your custom website within 5 minutes.

ii.

Muka surat - 6

Mengurus Web Joomla! 1.5

Features 6 Template Styles 10 Template Headers Two Navigation dropdowns, on the MainMenu and on the OtherMenu Completely rewritten Article/Category/Frontpage/Section pages for maximum usability Extreme Grid-based Design 3 column based layout (can be easily switched to 2 or 1 column) Font Switcher Sidebar Switch Compressed CSS/Javascript with GZIP compression and optimized images 100% tabless design and valid XHTML/CSS based Joomla 1.5 compatible IceSlider, IceAccordion, IceCarousel, IceSlideShow and IceTwitter modules ready Weather Module ready Ajax Search Module Ready Date Module Ready Lots of module variations with icons enabled. Photoshop layout, Fonts and Sample Data available on the download section Cross Browser Support

[* Sumber : http://www.icetheme.com/Joomla-Templates/ITIceMag.htmlakses pada 25 Mac 2011]

iii.

Posisi biasanya berbeza bagi setiap template. Ia boleh ditambah, boleh diisi dengan komponen/ modul/ teks/ berulang kali dan boleh dikawal untuk dipaparkan atau tidak.

Muka surat - 7

Mengurus Web Joomla! 1.5

iv.

Posisi Web FRAM Ipoh [akses pada 24 Mac 2011]

Muka surat - 8

Mengurus Web Joomla! 1.5

3.

Pengguna dan Pentadbir


3.1 3.2 Laman web berasaskan Joomla boleh diurus melalui akses bahagian Front-end, Back-end dan cPanel. Pengguna dan Pentadbir i. Front-end. - Public/ Visitor : Pengunjung laman web - Registered : Penguna berdaftar boleh melihat item yang dibenarkan untuk pengguna berdaftar. Tidak boleh menyunting dan menghantar artikel. - Author : Boleh menghantar artikel baru. Tidak boleh menyunting yang sedia ada. - Editor : Boleh menghantar artikel baru dan menyunting artikel. - Publisher : Boleh menghantar artikel baru, menyunting artikel dan menerbitkan artikel. ii. Back-end. - Manage, Administrator, Super Administrator : Boleh menghantar artikel baru, menyunting artikel dan menerbitkan artikel. - Bidang kuasa lebih tinggi apabila login sebagai pengguna Group Back-end - Boleh akses melalui Front-end? iii. Super Administrator adalah pentadbir tertinggi yang boleh mengurus semua bahagian web termasuk urusan pendaftran pengguna.

Muka surat - 9

Mengurus Web Joomla! 1.5

3.2

Menguruskan Pengguna i. Login > Site > User Manager

ii.

Daftarkan pengguna baru > New Tetapkan Group pengguna (rujuk 3.1.i).

iii.

Pinda maklumat > pilih nama pengguna > Edit

4.

Zon Pentadbir
4.1 Antara muka Super Administrator : Back-end.

4.2

Menu-menu yang dipaparkan berbeza mengikut Group : Back-end.

Muka surat - 10

Mengurus Web Joomla! 1.5

4.3

Perbezaan capaian menu Group : Back-end. Menu M Pentadbir A SA

M = Manager

A = Administrator

SA = Super Administrator

Muka surat - 11

Mengurus Web Joomla! 1.5

5.

Konfigurasi Asas Laman


5.1 Login > Site > Global Configuration > [tab] Site

5.1.1 Site settings i. Sitename =

5.1.2 Metadata Settings i. ii. iii. iv. Global Site Meta Description = Global Site Meta Keywords = Show Title Meta Tag = Show Author Meta Tag =

5.1.3 SEO Settings (rujuk juga Bab 13. SEF & SEO) i. Tukarkan file htaccess.txt kepada.htaccess (perlu akses melalui cPanel)

5.2

> [tab] System

5.2.1 User Settings i. ii. iii. Allow User Registration = New User Registration Type = New User Account Activation =
Muka surat - 12

Mengurus Web Joomla! 1.5

5.3

> [tab] Server

5.3.1 Locale Settings i. ii. Time Zone = Lifetime =

6.

Mengurus Kandungan
6.1 Memahami konsep Section, Category dan Articles

Yang manakah perlu disediakan dulu ?

Muka surat - 13

Mengurus Web Joomla! 1.5

Sebelum menulis Articles perlu mencipta Section dan Category atau masukkan Articles dalam Section dan Category Uncategorized 6.2 Section Menu : Content > Section Manager 6.2.1 Section Manager

6.2.2 Wujudkan Section baru > New

Muka surat - 14

Mengurus Web Joomla! 1.5

6.3

Category Menu : Content > Category 6.3.1 Category Manager

6.3.2 Wujudkan Category baru > New

Muka surat - 15

Mengurus Web Joomla! 1.5

6.4

Articles Menu : Content > Article Manager 6.4.1 Articles Manager

6.4.2 WujudkanArticle baru > New

6.4.3 Lifetime : ? Saya mencadangkan artikel yang panjang ditulis dahulu pada Notepad atau MS Office Word.

Muka surat - 16

Mengurus Web Joomla! 1.5

6.5

Front Page Manager Menu : Content > Front Page

6.6

Mengurus gambar-gambar Menu : Site > Media Manager 6.6.1 Upload gambar i. Melalui Media Manager

ii.

Upload file

Muka surat - 17

Mengurus Web Joomla! 1.5

ii.

Semasa menyediakan article

Muka surat - 18

Mengurus Web Joomla! 1.5

Muka surat - 19

Mengurus Web Joomla! 1.5

6.6.2 Penyediaan gambar i. ii. iii. iv. Format : .jpg, .jpeg, .png, .gif Size : _____ kb Quality : maximum/ high/ medium/ low Save for web (Adobe Photoshop Image Ready)

7.

Mengurus Menu
7.1 Menu Manager

7.2

Wujudkan Menu baru > New

Muka surat - 20

Mengurus Web Joomla! 1.5

7.3

Pilihan Jenis Menu Item

7.4

Wujudkan Menu Item baru > New

Senarai Menu Item Type berbeza kerana ada intalasi komponen tambahan.

Muka surat - 21

Mengurus Web Joomla! 1.5

7.5

Menu Item Type 7.5.1 Articles This gives you access to content. You can then choose from section, category, archive, articles, front page. Within section, category and archive you can choose list or blog layouts. 7.5.2 Blog Layout Blog layout will show a listing of all Articles of the selected blog type (Section or Category) in the mainbody position of your template. 7.5.3 List Layout Table layout will simply give you a tabular list of all the titles in that particular Section or Category. 7.5.4 Wrapper Wrappers allow you to place stand alone applications and Third Party Web sites inside your Joomla! site. The content within a Wrapper appears within the primary content area defined by the "mainbody" tag and allows you to display their content as a part of your own site. A Wrapper will place an IFRAME into the content Section of your Web site and wrap your standard template navigation around it so it appears in the same way an Article would. 7.5.5 Component Each component will have its own link. Some may require you to make additional choices of options. 7.5.6 External Link Lets you link to an external site. There may be occasions where you also want to point to a link directly to a apage on your site. 7.5.7 Separator This lets you make a text or image only (non-linkable) menu item. 7.5.8 Alias Lets you make a link matching an existing menu item. This avoids the problem of having multiple URLs pointing to the same content.

Muka surat - 22

Mengurus Web Joomla! 1.5

8.

Mengurus Komponen
8.1 Banner Menu : Component > Banner 8.2 Contacts Menu : Component > Contacts 8.3 News Feeds Menu : Component > News Feeds 8.4 Polls Menu : Component > Polls 8.5 Search Menu : Component > Seach 8.6 Web Links Menu : Component > Web Links 8.7 Install/ Uninstall Component 8.7.1 Install : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Install

Muka surat - 23

Mengurus Web Joomla! 1.5

8.7.2 Uninstall : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Component

Pilih Component dan klik

9.

Mengurus Modul
9.1 Module Manager (Menu : Extension > Module)

9.2

Wujudkan Module baru > New

Pilih Module dan klik

Muka surat - 24

Mengurus Web Joomla! 1.5

Jangan lupa Save 9.3 Install/ Uninstall 9.3.1 Install : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Module

9.3.2 Uninstall : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Module

Pilih Module dan klik

Muka surat - 25

Mengurus Web Joomla! 1.5

10. Mengurus Plugin


10.1 Plugin Manager (Menu : Extension > Plugin)

10.2

Install/ Uninstall Plugin 10.2.1 Install : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Install

10.2.2 Uninstall : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Plugin

Pilih Plugin dan klik

Muka surat - 26

Mengurus Web Joomla! 1.5

11. Mengurus Templat


11.1 Template Manager (Menu : Extension > Template)

11.2

Install/ Uninstall 11.2.1 Install : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Install

11.2.2 Uninstall : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Template

Pilih Template dan klik

Muka surat - 27

Mengurus Web Joomla! 1.5

12. Mengurus Bahasa


12.1 Language Manager (Menu : Extension > Language)

12.2

Install/ Uninstall 12.2.1 Install : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Install

12.2.2 Uninstall : Extension > Install/ Uninstall >[tab] Language

Pilih Bahasa dan klik

Muka surat - 28

Mengurus Web Joomla! 1.5

12. Asas Keselamatan


12.1 12.2 12.3 12.4 Melakukan update apabila Joomla! Mengikut saranan Joomla! Security. Melakukan update bagi komponen, module dan plugin yang diinstalasi. Menukar ID Pengguna admin. Melakukan back-up.

13. Hubungi saya 14. SEF &SEO


13.1 Serch Engine Friendy (SEF) dan Search Engine Optimisation (SEO) Google is all about keywords that's how people search for relevant information. Our urls and and website pages need to be highly relevant to what people are searching for. Including urls in web addresses like www.domain.com/how-to-golf.html is relative to the keyword how to golf. Penetapan ini membantu menaikkan ranking laman web dalam senarai carian.

13.2

Untuk melakukan penetapan : 13.2.1 Menukar fail htaccess.txt kepada .htaccess. 13.2.2 Menu : Site > Global Configuration > [tab] Site SEO Settings : Search Engine Friendly URLS : YES Use Apache mod_rewrite : YES Add Suffix to URLs: YES

Muka surat - 29

Mengurus Web Joomla! 1.5

15. Sokongan/ Bantuan

14.1 14.2 14.3

Help

(pada mana-mana antara muka Joomla!)

http://www. joomla.org > Forum Google : how to

16. Sesi Soal & Jawab


Barang siapa yang tahu kenalah bagi tahu kepada yang tidak tahu barang siapa yang tidak tahu kenalah bagi tahu apa yang tidak tahu

Muka surat - 30