LAMPIRAN “C”

PENYATA CUTI REHAT
Nama Pegawai Nombor Fail Jabatan Jawatan Dan Gred Tarikh Mula Berkhidmat : RAHMAN BIN TOLMOK : JP(SB)/ C2-04/ 32681 Nombor Kad Pengenalan : 800409-12-6035 (Kategori / Perkhidmatan) : ……………Kod Gaji :……………………..

: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) : 20 JANUARI 2003 : 20.JANUARI.2013

Tarikh Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Diambil Kira Tempat Bertugas
Rujukan Kuasa Dan Tarikh Tahun Kelayakan Cuti Bagi Sesuatu Tahun

:

SK.TUN DATU HJ.MUSTAPHA,KUDAT
Cuti Yang Diambil Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Jumlah Kelayakan Tarikh Dari (6) Hingga (7) Bilangan Cuti Baki Cuti Cuti Lebih Diambil Tarikh Yahg Diisytiharkan Sebagai Hari Kelepasan Am Dan Tempoh Cuti Lebih Diambil (11) Tarikh Yang Boleh Dikumpulkan Untuk Gantian Cuti Rehat (GCR) Apabila Bersara (12) * Cuti Lucut / Luput Baki Cuti Yang Boleh Dibawa Ke Tahun Hadapan (14) Tandatangan Ringkas Ketua Jabatan Dan Tarikh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

(13)

(15)

31.12.04 30.12.05 29.12.06 28.02.07 31.07.07 29.02.08

2004 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010

6 7 7 7 7 7 7 7

-

6 7 7 7 5 7 7 7

01.02.0 7 17.07.0 7 19.02.0 8 -

02.02.0 7 -

2 1 1 -

5 4 6 -

-

-

-

-

-

LAMPIRAN “C”

PENYATA CUTI REHAT
Nama Pegawai Nombor Fail Jabatan Jawatan Dan Gred Tarikh Mula Berkhidmat : SAMSUL BIN JAMALUDIN : JP(SB)/ C2-04/ 32730 Nombor Kad Pengenalan : 811020-12-5695 (Kategori / Perkhidmatan) : ……………Kod Gaji :……………………..

: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) : 06 JANUARI 2003 : 06.JANUARI.2013

Tarikh Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Diambil Kira Tempat Bertugas
Rujukan Kuasa Dan Tarikh Tahun Kelayakan Cuti Bagi Sesuatu Tahun

:

SK.TUN DATU HJ.MUSTAPHA,KUDAT
Cuti Yang Diambil Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Jumlah Kelayakan Tarikh Dari (6) Hingga (7) Bilangan Cuti Baki Cuti Cuti Lebih Diambil Tarikh Yahg Diisytiharkan Sebagai Hari Kelepasan Am Dan Tempoh Cuti Lebih Diambil (11) Tarikh Yang Boleh Dikumpulkan Untuk Gantian Cuti Rehat (GCR) Apabila Bersara (12) * Cuti Lucut / Luput Baki Cuti Yang Boleh Dibawa Ke Tahun Hadapan (14) Tandatangan Ringkas Ketua Jabatan Dan Tarikh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

(13)

(15)

29.12.06 31.01.07 31.01.08 31.07.08

2006 2007 2008 2008 2009 2010

7 7 7 7 7 7

-

7 7 7 5 7 7

24.01.0 7 24.01.0 8 26.07.0 8 -

25.01.0 7 25.01.0 8 -

2 2 1 -

5 5 4 -

-

-

-

-

-

LAMPIRAN “C”

PENYATA CUTI REHAT
Nama Pegawai Nombor Fail Jabatan Jawatan Dan Gred Tarikh Mula Berkhidmat : MOHD MASNI BIN NANUN : JP(SB)/ C2-04/ 32289 Nombor Kad Pengenalan : 731019-12-5743 (Kategori / Perkhidmatan) : ……………Kod Gaji :……………………..

: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) : 17 JULAI 2002 : 17.JULAI.2012

Tarikh Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Diambil Kira Tempat Bertugas
Rujukan Kuasa Dan Tarikh Tahun Kelayakan Cuti Bagi Sesuatu Tahun

:

SK.TUN DATU HJ.MUSTAPHA,KUDAT
Cuti Yang Diambil Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Jumlah Kelayakan Tarikh Dari (6) Hingga (7) Bilangan Cuti Baki Cuti Cuti Lebih Diambil Tarikh Yahg Diisytiharkan Sebagai Hari Kelepasan Am Dan Tempoh Cuti Lebih Diambil (11) Tarikh Yang Boleh Dikumpulkan Untuk Gantian Cuti Rehat (GCR) Apabila Bersara (12) * Cuti Lucut / Luput Baki Cuti Yang Boleh Dibawa Ke Tahun Hadapan (14) Tandatangan Ringkas Ketua Jabatan Dan Tarikh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

(13)

(15)

2009 2009

7 7 7 7 7

-

7 6 5 4 3 7

02.02.0 9 25.02.0 9 17.08.0 9 29.09.0 9 19.09.0 9 22.03.1 0

-

1 1 1 1 1 1

6 5 4 3 2 6

-

-

-

-

-

2010

7

PENYATA CUTI REHAT
Nama Pegawai Nombor Fail Jabatan Jawatan Dan Gred Tarikh Mula Berkhidmat : ASBIAH BINTI AMPAUL : JP(SB)/ KTBM / 6469 : PEMBANTU TADBIR / N17 : 17 NOVEMBER 1997 : 17 NOVEMBER 2007 Nombor Kad Pengenalan : 620712-12-5360 (Kategori / Perkhidmatan) : ……………Kod Gaji :……………………..

Tarikh Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Diambil Kira Tempat Bertugas
Rujukan Kuasa Dan Tarikh Tahun Kelayakan Cuti Bagi Sesuatu Tahun

:

SK.TUN DATU HJ.MUSTAPHA,KUDAT
Cuti Yang Diambil Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Jumlah Kelayakan Tarikh Dari Hingga Bilangan Cuti Baki Cuti Cuti Lebih Diambil Tarikh Yahg Diisytiharkan Sebagai Hari Kelepasan Am Dan Tempoh Cuti Tarikh Yang Boleh Dikumpulkan Untuk Gantian Cuti Rehat (GCR) * Cuti Lucut / Luput Baki Cuti Yang Boleh Dibawa Ke Tandatangan Ringkas Ketua Jabatan Dan Tarikh

Lebih Diambil (6) (1) 27.02.09 29.05.09 31.07.09 30.09.09 31.12.09 (2) 2009 2009 2009 2009 2009 (3) 25 25 25 25 25 (4) 10 (5) 35 34 33 31 30 18.02 26.05 16.07 30.09 25.11 01.12 17.07 (7) (8) 01 01 02 01 04 (9) 34 33 31 30 26 (10) (11)

Apabila Bersara (12) (13)

Tahun Hadapan (14) (15)

PENYATA CUTI REHAT
Nama Pegawai Nombor Fail Jabatan Jawatan Dan Gred Tarikh Mula Berkhidmat : ASONG BIN BOLODUN : JP(SB)/ KTBM / 3100 : JAGA / R11 : 06 OKTOBER 1981 : 06 OKTOBER 1991 Nombor Kad Pengenalan : H 0209423 (Kategori / Perkhidmatan) : ……………Kod Gaji : D 46

Tarikh Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Diambil Kira Tempat Bertugas
Rujukan Kuasa Dan Tarikh Tahun Kelayakan Cuti Bagi Sesuatu Tahun

:

SK.TUN DATU HJ.MUSTAPHA,KUDAT
Cuti Yang Diambil Cuti Dibawa Dari Tahun Lepas Jumlah Kelayakan Tarikh Dari Hingga Bilangan Cuti Baki Cuti Cuti Lebih Diambil Tarikh Yahg Diisytiharkan Sebagai Hari Kelepasan Am Dan Tempoh Cuti Lebih Tarikh Yang Boleh Dikumpulkan Untuk Gantian Cuti Rehat (GCR) Apabila * Cuti Lucut / Luput Baki Cuti Yang Boleh Dibawa Ke Tahun Tandatangan Ringkas Ketua Jabatan Dan Tarikh

Diambil (6) (1) (2) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 (3) 17 17 17 17 17 17 17 17 1989 17 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 17 17 17 17 20 20 1998 1999 20 25 (4) 34 17 -17 20 20 20 25 (5) 34 20 20 20 25 01.04 11.11 18.11 18.11 16.11 25.07 19.12 10.04 13.11 12.05 07.04 19.12 01.01 20.05 01.11 03.12 06.04 27.05 14.06 (7) 18.04 14.12 04.12 02.12 02.12 04.08 27.12 16.04 24.11 25.05 17.04 30.12 02.01 02.06 02.11 06.12 09.04 04.06 (8) 17 34 17 15 17 10 07 06 11 12 10 12 02 12 02 04 03 09 01 (9) 17 02 07 11 05 07 08 18 06 04 17 16 15 (10) (11) -

Bersara (12) (13)

Hadapan (14) (15)

2000 25 2001 25

25 25

25 28

06.09 30.11 19.04 29.05 13.11 01.03 14.04 24.04 25.05 23.08

11.09 10.12 02.06 06.12 30.04 25.08

06 09 01 03 18 01 01 03 01 03

09 24 21 03 27 26 23 22 19

-

-

-