PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI 1.

Pembelajaran di rumah  Secara tidak formal  Dikendalikan oleh ibu bapa @ tutor  Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan kurikulum yang telah diluluskan  Online learning  Pembelajaran berbantukan modul 2. Pendidikan dewasa  Melalui kursus-kursus @ program-program pengajian kolej @ universiti  Latihan pembangunan staf (LPS) – tingkatkan tahap kecekapan dan kompetensi  Meningkatkan ilmu dan kemahirann dalam bidanng yang diminati dan digemari 3. Pendidikan berterusan  Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk menyambung pengajian di kolej @ uni utk memperolehi sijil, diploma @ ijazah lanjutan  Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (sarjana @ ph.D)  Kaedah: bilik kuliah & makmal, pembelajaran jarak jauh, online learning, online interactive courses. 4. Pengetahuan Pekerja  Peningkatan professional dan latihan kerjaya  Pengetahuan pekerja: kayu ukur terhadap pengetahuan dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaanya.  Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru mengenalpasti masalah dann mengemukakan cadangan mengatasi masalah.  Perlu meneroka bidang kerjaya: pengetahuan pedagogi, kandungan pelajaran, psikologi dan pengurusan bilik darjah. 5. Persekitaran pembelajaran kendiri (PPK)  System pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus dan mengawal pembelajaran sendiri.  Pelajar tentukan matlamat pembelajaran, menguruskan pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dgn pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran mencapai matlamat.  Perlu miliki kemahiran social yang bolehkan mereka berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memproleh pelbagai sumber.

6. Peluang yang disediakan KPM:  Program Diploma Perguruan Khas  Program Diploma Perguruan Malaysia

   Program Pensiswazahan Guru Program Pensiswazahan Guru sekolah Rendah Program Berkembar IAB dengan Pihak Universiti .