Anda di halaman 1dari 2

Sajak: Burung-burung Pagi

Kata remah yang terdapat dalam sajak di atas bermaksud... A. Makanan yang sudah basi B. Sisa-sisa atau lebihan makanan C. Lebihan makanan semalam D. Bekaln anak-anak untuk dibawa ke sekolah Semua yang berikut ialah perlakuan burung dalam sajak, kecuali... A. Bersiul C. mengirai sayap B. Mematuk D. membuka mata Yang manakah antara yang berikut bukan imej alam? A. Matahari C. roti busuk B. Pepohon D. ulat-ulat Berdasarkan sajak Burung-burung Pagi, apakah perkara yang menyebabkan penyajak terjaga daripada tidurnya? A. Cahaya matahari yang masuk ke biliknya B. Suara kanak-kanak yang hendak ke sekolah C. Terdengar siulan burung yang seakanakan bernyanyi D. Bunyi burung-burung sedang mematuk makanan
Entah siul keberapa kau nyanyikan

4. Berdasarkan sajak Burung-burung Pagi, apakah perkara yang menyebabkan penyajak terjaga daripada tidurnya? A. Cahaya matahari yang masuk ke biliknya B. Suara kanak-kanak yang hendak ke sekolah C. Terdengar siulan burung yang seakanakan bernyanyi D. Bunyi burung-burung sedang mematuk makanan 5.
Entah siul keberapa kau nyanyikan

Pengulangan vokal a dalam baris sajak di atas merupakan unsur... A. Inversi C. responsi B. Aliterasi D. asonansi Syair Perang Saudara di Pahang 1. Berdasarkan rangkap keenam syair, apakah sikap Tengku Jaafar terhadap Encik Engku Ahmad? A. Baik hati C. sopan santun B. Rendah diri D. meninggi diri

2. Penggunaan kata syahda dalam syair ini ialah contoh gaya bahasa... A. Klasik C. Parsi B. Istana D. Arab
3. Mengapakah Encik Engku Ahmad belayar ke Singapura? A. Untuk menghiburkan hatinya yang pilu dan sedih B. Untuk bertemu dengan Tengku Jaafar C. Untuk membuka petempatan baru D. Untuk mencari angkatan perang

Pengulangan vokal a dalam baris sajak di atas merupakan unsur... A. Inversi C. responsi B. Aliterasi D. asonansi

Sajak: Burung-burung Pagi

1. Kata remah yang terdapat dalam sajak di atas bermaksud... A. Makanan yang sudah basi B. Sisa-sisa atau lebihan makanan C. Lebihan makanan semalam D. Bekaln anak-anak untuk dibawa ke sekolah 2. Semua yang berikut ialah perlakuan burung dalam sajak, kecuali... A. bersiul C. mengirai sayap B. mematuk D. membuka mata 3. Yang manakah antara yang berikut bukan imej alam? A. Matahari C. Roti busuk B. Pepohon D. Ulat-ulat

4. Yang manakah antara yang berikut bukan ciri-ciri Syair Perang Saudara di Pahang? A. Ada sepuluh rangkap B. Ada empat baris setiap rangkap C. Rima akhirnya abab D. Berbentuk terikat
5.
Seperti air di dalam gelas

Baris di atas mengandungi unsur gaya bahasa... A. metafora C. hiperbola B. repetisi D. simile

Syair Perang Saudara di Pahang 1. Berdasarkan rangkap keenam syair, apakah sikap Tengku Jaafar terhadap Encik Engku Ahmad? A. Baik hati C. sopan santun B. Rendah diri D. meninggi diri

2. Penggunaan kata syahda dalam syair ini ialah contoh gaya bahasa... A. klasik C. parsi B. istana D. arab
3. Mengapakah Encik Engku Ahmad belayar ke Singapura? A. Untuk menghiburkan hatinya yang pilu dan sedih B. Untuk bertemu dengan Tengku Jaafar C. Untuk membuka petempatan baru D. Untuk mencari angkatan perang

4. Yang manakah antara yang berikut bukan ciri-ciri Syair Perang Saudara di Pahang? A. Ada sepuluh rangkap B. Ada empat baris setiap rangkap C. Rima akhirnya abab D. Berbentuk terikat
5.
Seperti air di dalam gelas

Baris di atas mengandungi unsur gaya bahasa... A. metafora C. hiperbola B. repetisi D. simile