Prasasti Nang kéné,nang bumi dèsa Guci wis tak pendhem siji prasasti aranku sing tak

ukir nang watu lintang arané kowen sing tansah tak undang-undang nganti dadi kemlandhang – moni saben ngimpi Nang kéné,nang bumi dèsa Guci bumi sing tansah teles èsuk-èsuk wis adus grimis bocah-bocah sang payungan godhong tales tetawa jagung bakar ana mbok tuwa ngiyub nang èmpèr kios tetawa wortel karo godhong slada Nang kéné, luhé kowen tau nètès nang gigir kowen sing lèndhotan pedhut sing ngawé-awé méga nyawang umur sing semingkir alon-alon karo ninggali pitakon sing ora bakal tak jawab embuh,embuh,embuh Nang kéné, nang bumi dèsa Guci ana prasasti sing wis tak pendhem aranku arané kowen lebur dadi lemi kèntir nang kali

Sang Waktu
M.Hadi Utomo

Ngadega terus nang kono – aja mingser Apa maning nglangkahi ayang-ayangku Ngadega terus nang kono – aja nganti ora ngonangi ana malingumur sing lagi mindhak-mindhik arep nylius alon-alon (akh….jebulé, sang waktu pancèn ora gelem krungu)