Anda di halaman 1dari 2

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR 1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Nilai / tajuk 3.

Masa : Pendidikan Moral Tahun 3 : Baik Hati / _____________ : 10.40 -11.40 pagi (60 minit)

4. Standard Pembelajaran : 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 5. Objektif Pembelajaran Penaakulan Moral : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: : i. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara membantu

warga sekolah.
Perasaan Moral : Menyedari sekurang-kurangnya 3 perasaan setelah membantu warga sekolah. : Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan

Perlakuan Moral

warga sekolah.

6. Pengetahuan sedia ada : Murid telah belajar tentang nilai baik hati dalam tahun 2. 7. Teknik : Lakonan

8. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Set induksi : i. ii. iii. Guru meminta murid melakonkan situasi berdasarkan cabutan watak. Murid melakonkan situasi. Guru mengajukan beberapa soalan.

Langkah 1 : i. ii. iii. Menjana idea murid berdasarkan lakonan yang telah dilakonkan oleh murid. Menjana idea murid dengan meminta murid memberikan pendapat tentang nilai-nilai dalam lakonan tersebut dengan menggunakan thinking tool (Peta Buih). Guru menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah.

Langkah 2 : i. Guru mempaparkan dialog dan meminta murid membaca dialog tersebut. 1

ii. iii.

Guru menggunakan thinking tool (Peta Buih Berganda) untuk memastikan kefahaman murid terhadap lakonan tersebut. Perbincangan kelas dijalankan dengan mengaitkan sikap saling membantu di kalangan warga sekolah.

Langkah 3 : i. ii. Dalam kumpulan, murid diminta mengelaskan gambar-gambar yang menunjukkan sikap baik hati dan sebaliknya. Sumbangsaran perasaan murid berdasarkan gambar-gambar tersebut dan menyatakan kepentingan sikap saling membantu di kalangan warga sekolah.

Penutup : i. Murid menyenaraikan sikap saling membantu di kalangan warga sekolah.

9. EMK: i. ii. Kreativiti menjana idea TMK - Menggunakan gambar dari internet

10. Bahan Bantu Belajar: Kotak, kad, gambar, kertas putih, pensel warna, lembaran kerja 11. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja B1D7E1 (Nyatakan sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah) ii. Murid dapat menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah. 12. Refleksi i. 30 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan. ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.