Anda di halaman 1dari 4

SULIT

Pend.Jasmani
& Kesihatan
Mei
2011
1 Jam
NAMA :

TAHUN : ..

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BAYAN


HUTAN MELINTANG, PERAK
____________________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011


_________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Tahun Tiga
Satu Jam
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:
Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B, C, D, E, F, G dan H. Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

____________________________
EN MUSTAPA ALBA BIN UMAR
ZAIN

____________________________
EN MOHD SOLAH BIN MD

SULIT

Pend.Jasmani
& Kesihatan
Mei
2011
1 Jam
NAMA :

TAHUN : ..

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BAYAN


HUTAN MELINTANG, PERAK
____________________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011


_________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Tahun Dua
Satu Jam
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:
Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B, C dan D. Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

___________________________________
EN OMAR BAHARI BIN ZAINAL ABIDIN
ZAIN

____________________________
EN MOHD SOLAH BIN MD

SULIT
Pend.Jasmani

& Kesihatan
Mei
2011
1 Jam
NAMA :

TAHUN : ..

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BAYAN


HUTAN MELINTANG, PERAK
____________________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011


_________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Tahun Empat
Satu Jam
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:
Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

__________________________
PN ROZIAINI BINTI REDZWAN

____________________________
EN MOHD SOLAH BIN MD ZAIN

SULIT
Pend.Jasmani
& Kesihatan
Mei
2011

1 Jam
NAMA :

TAHUN : ..

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BAYAN


HUTAN MELINTANG, PERAK
____________________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011


_________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Tahun Enam
Satu Jam
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:
Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

__________________________
PN NOR ASMA BINTI HASHIM

____________________________
EN MOHD SOLAH BIN MD ZAIN