Anda di halaman 1dari 17

BAB 2

CIRI-CIRI PEMBINAAN

TAMADUN

1
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

Jangka hayat yang panjang


Wujudnya petempatan,
Dan peningkatan kualiti
ruang lingkup geografi
hidup

Terdapatnya sistem Kemajuan dalam ilmu


kepercayaan pengetahuan, daya cipta
dan amalan beragama dalam teknologi

Wujudnya sistem Perkembangan


Bahasa, seni dan
pemerintahan perbandaran
kesusasteraan
dan organisasi dan sistem ekonomi
sosial yang teratur
2
a) Wujudnya petempatan & ruang lingkup geografi
 Ciri paling asas tentukan tamadun sesebuah masyarakat

 Konteks moden “negara”

 Tamadun mula – petempatan kecil ( kaw strategik ) –


bandar / pekan maju – negeri – wilayah - negara

 Cth : Tamadun Rom ( meliputi Rom Timur & Rom Barat )

 Cth: Tamadun Islam ( Mekah – Madinah )

 Cth : Tamadun Melayu ( Melaka

3
b) Jangka hayat yang panjang & peningkatan kualiti hidup

 Bina tamadun- masa panjang

 Kenapa panjang ?????

 Ibn Khaldun – 100-120 tahun – ada lebih


lama

4
• Penting perubahan dalam tamadun – perubahan
bagaimana ?????????

- Perubahan kebendaan
- Perubahan bukan kebendaan

• Kenapa perubahan berlaku ????

• Faktor dalaman – pertambahan penduduk, penemuan


baru, perselisihan dalam masyarakat, pemberontakan /
revolusi dalam masyarakat

• Faktor luaran – lingkungan alam sekitar, peperangan,


pengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agama

5
 Cth : China (terdapat beberapa dinasti
yang berjaya kekalkan pemerintahan
beberapa abad – Dinasti Tang (300 thn)

 Cth : Jepun – Regim Tokogawa (268 thn)

 Cth : Tamadun Melayu

 setiap dinasti ada sumbangan sendiri


terhadap pembinaan tamadun berkenaan

6
c) Sistem kepercayaan & amalan beragama

 Agama juga penting dalam pembinaan


tamadun – apakah peranan agama ??????

 Sebelum beragama – manusia hidup tanpa


beragama – kepercayaan – animisme

 Kemudian lahir agama – lebih jelas


tentang pentingnya tamadun dalam
beragama
7
 Tamadun India

- Dewa Langit ( Dyaus )


- Dewa Matahari ( Surya )
- Dewa Sungai Saraswathi (Saraswathi )
- Dewa Bumi ( Prithvi )
- Dewa Brahma ( Pencipta )
- Dewa Visnu ( Memelihara )
- Dewa Siva ( Pemusnah )

8
Tamadun China dan Jepun

 Konfucianisme

 Buddha

 Taois

Tamadun Islam

 Ajaran Islam
9
d) Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
 Dua pencapian penting tentukan perubahan kehidupan
manusia – kemajuan ilmu pengetahuan & teknologi –
tahap kemajuan juga berdasarkan dua perkara ini

 Banyak tamadun besar & awal berkembang kerana


kemajuan ilmu pengetahuan & sains

 Cth : Mesir – piramid

China – dakwat & kertas

Islam – ilmu pengetahuan


pelbagai bidang
10
e) Sistem pemerintahan & organisasi sosial

 Penting terutama yang tersusun –


berperanan melengkapkan proses
mengurus negara & masyarakat supaya
lebih sempurna

 Terdapat pelbagai sistem pemerintahan


& organisasi sosial dalam sesebuah
tamadun

11
 Cth ; demokrasi – Tamadun awal Greek &
Yunani – dicetuskan oleh Socrates, Plato
& Aristotle

 Cth : sistem pentadbiran pusat & wilayah


– Tamadun China – yang menyokong
pemerintahan beraja

 Cth : sistem pengagihan kuasa – Tamadun


Islam – juga ada sistem pemerintahan
tersendiri
12
f) Sistem ekonomi & perbandaran
 Saling bersangkutan dalam mempengaruhi
perkembangan tamadun

 Ibn Khaldun sangat pentingkan bandar dalam


perkembangan tamadun

 Konsep”umran” – bandar – gambara tiada


tamadun tanpa bandar sebab ?????

 Bandar berkembang – dari hasil perubahan


ekonomi sesuatu masyrakat – ekonomi
berasaskan perindustran, pertanian,
perdagangan –kaitkan dengan petempatan &
ruang geografi
13
 bukan bandar – masyarakat berpindah
randah – ekonomi sara diri – tiada
petempatan kekal & sukar bangunkan
bandar – kemajuan sukar dicapai

14
g) bahasa, seni dan kesusasteraan
 Penting dalam tamadun – sebagai
identiti sesuatu bangsa & masyarakat
kepada dunia luar

 Sistem tulisan penting untuk rekod &


gambarkan tahap intelektualisme
masyarakat berkenaan

 Cth : masyarakat Sumeria “cuneiform” –


bukti Tamadun Sumeria pernah wujud
dahulu
15
 Bahasa – alat mengembangkan ilmu
pengetahuan, seni dan sastera

 Tanpa bahasa & tluisan – ilmu


pengetahuan tidak dapat disebarkan

 Luas penggunaan sesuatu bahasa –


lingkungan pengaruhnya semakin kuat –
bahasa Inggeris

 Seni dan sastera – gambarkan tahap


inteletualisme sesebuah masyarakat
16
 Cth ; karya falsafah – Socrates & Plato
( Tamadun Greek )

 Karya falsafah – Konfucius ( China )

 Karya sastera – Hikayat Seribu Malam


( zaman Abbasiyyah – Islam )

17