Anda di halaman 1dari 8

PENGAJARAN KONSEP ASAS DAN SIKAP SAINS

Dari Aspek Konservasi

Merujuk sebagai menjaga dan memelihara sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan.

Ia dilihat sebagai usaha bagi memberikan kepada pelajar-pelajar untuk menjaga dan memelihara hak daripada rosak atau dimusnahkan.

Melalui konsep konservasi, pelajar-pelajar dapat belajar perkara-perkara seperti berikut:

i. Kesedaran terhadap alam semula


jadi.

iv. Mempunyai kemahiran untuk memelihara dan menyelesaikan masalah alam semula jadi.

ii. Berpengetahuan asas tentang serta masalah dan krisis alam semula jadi. v. Mempunyai kebolehan menilai dan

mengambil kira faktor sekitaran dalam


semua tindakan.

iii. Bersikap sayangkan alam


semula jadi serta bertindak proaktif untuk memelihara alam semula jadi. vi. Bekerjasama dan bertanggungjawab dalam menghadapi isu dan krisis yang berkaitan dengan alam sekitar.

Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan.

Dari aspek menghormati persekitaran

Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan.

Melalui konsep menghormati persekitaran, pelajar-pelajar dapat belajar dan memahami perkara-perkara seperti berikut:

Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang bersih dan segar. Udara yang bersih dan segar membolehkan kita menikamti keselesaan.

Persekitaran yang segar dan nyaman membolehkan kita melakukan aktiviti luar dan beriadah tanpa gangguan yang boleh menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa.

Persekitaran yang bersih menghalang haiwan seperti lalat, nyamuk dan tikus daripada membiak dan menyebarkan penyakit kepada manusia seperti malaria, demam denggi , taun dan hawa.

Air yang suci dan bersih merupakan penjana kepada kehidupan di muka bumi.

Penjagaan alam sekitar yang baik dapat mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhtumbuhan yang merupakan salah satu sumber makanan kepada manusia.

Dari aspek menghormati benda hidup


-- Allah telah mencipta alam ini seimbang untuk kemakmuran manusia. --Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia, tumbuh-tumbuhan dan pelbagai jenis haiwan dan hidupan di lautan. --Hubungan manusia dengan haiwan dan tumbuhan telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Oleh itu, manusia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara haiwan dan tumbuhan daripada terpupusnya di alam sekitar ini.

Air yang bersih dan tiada pemcemaran akan membolehkan haiwan dan tumbuhan hidup dalam keadaan yang baik dan sihat

Konsep menghormati benda hidup

Pemuliharaan yang baik terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Penghutanan semula dapat mengekalkan tumbuhan di alam sekitar in.

Makanan yang diberi kepada haiwan adalah tidak dicemari oleh bahan-bahan yang memuderatkan kesihatan haiwan tersebut.

Jangan melakukan sebarang pembuangan sisa toksik ke dalam laut yang boleh mengakibatkan kepupusan hidupan laut. Alam sekitar yang tidak tercemar membolehkan habitat hidupan darat dan air terpelihara.

RUJUKAN
http://alamsekitarbmp.blogspot.com/p/kepentingan-menjaga-alamsekitar_9278.html

http://asmahtse6197.multiply.com/journal/item/9KEPENTINGANPEMELIHARAAN......
Kementerian Pendidikan Malaysia,(2002)KurikulumPrasekolah Kebangsaan,PPK