Anda di halaman 1dari 9

Ar-Rahmaan (Ar-Rahman)

Artinya : Yang Maha Pemurah (Most Gracious) Surat ke 55 = 78 Ayat (diwahyukan di Madinah)

arrahmaan [55:1] (Tuhan) Yang Maha Pemurah, [55:1] The Beneficent God,

'allama lqur-aan [55:2] Yang telah mengajarkan al Quran. [55:2] Taught the Quran.

khalaqa l-insaan [55:3] Dia menciptakan manusia. [55:3] He created man,

'allamahu lbayaan [55:4] Mengajarnya pandai berbicara. [55:4] Taught him the mode of expression.

asysyamsu walqamaru bihusbaan [55:5] Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. [55:5] The sun and the moon follow a reckoning.

wannajmu wasysyajaru yasjudaan [55:6] Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya. [55:6] And the herbs and the trees do adore (Him).

wassamaa-a rafa'ahaa wawadha'a lmiizaan [55:7] Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). [55:7] And the heaven, He raised it high, and He made the balance

allaa tathghaw fii lmiizaan [55:8] Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. [55:8] That you may not be inordinate in respect of the measure.

wa-aqiimuu lwazna bilqisthi walaa tukhsiruu lmiizaan [55:9] Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. [55:9] And keep up the balance with equity and do not make the measure deficient.

wal-ardha wadha'ahaa lil-anaam [55:10] Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). [55:10] And the earth, He has set it for living creatures;

fiihaa faakihatun wannakhlu dzaatu l-akmaam [55:11] Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. [55:11] Therein is fruit and palms having sheathed clusters,

walhabbu dzuu l'ashfi warrayhaan [55:12] Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. [55:12] And the grain with (its) husk and fragrance.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:13] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:13] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

khalaqa l-insaana min shalshaalin kalfakhkhaar [55:14] Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, [55:14] He created man from dry clay like earthen vessels,

wakhalaqa ljaanna min maarijin min naar [55:15] dan Dia menciptakan jin dari nyala api. [55:15] And He created the jinn of a flame of fire.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:16] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:16] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

rabbu lmasyriqayni warabbu lmaghribayn [55:17] Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya [55:17] Lord of the East and Lord of the West.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:18] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:18] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

maraja lbahrayni yaltaqiyaan [55:19] Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, [55:19] .He has made the two seas to flow freely (so that) they meet together:

baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan [55:20] antara keduanya ada batas (barzakh) yang tidak dilampaui masing-masing. [55:20] Between them is a barrier which they cannot pass.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:21] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:21] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

yakhruju minhumaallu/luu walmarjaan [55:22] Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. [55:22] There come forth from them pearls, both large and small.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani [55:23] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:23] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

walahu ljawaari lmunsyaaatu fii lbahri kal-a'laam [55:24] Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di [55:24] And His are the ships reared aloft in the sea like mountains.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:25] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:25] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

kullu man 'alayhaa faan [55:26] Semua yang ada di bumi itu akan binasa. [55:26] Everyone on it must pass away.

wayabqaa wajhu rabbika dzuu ljalaali wal-ikraam [55:27] Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. [55:27] And there will endure for ever the person of your Lord, the Lord of glory and honor.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:28] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:28] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

yas-aluhu man fii ssamaawaati wal-ardhi kulla yawmin huwa fii sya/n [55:29] Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. [55:29] All those who are in the heavens and the earth ask of Him; every moment He is in a state (of glory).

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:30] Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? [55:30] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

sanafrughu lakum ayyuhaa tstsaqalaan [55:31] Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. [55:31] Soon will We apply Ourselves to you, O you two armies.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:32] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:32] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

yaa ma'syara ljinni wal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min aqthaari ssamaawaati wal-ardhi fanfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaan [55:33] Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. [55:33] O assembly of the jinn and the men! If you are able to pass through the regions of the heavens and the earth, then pass through; you cannot pass through but with authority.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:34] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:34] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraan [55:35] Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). [55:35] The flames of fire and smoke will be sent on you two, then you will not be able to defend yourselves.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:36] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:36] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fa-idzaa insyaqqati ssamaau fakaanat wardatan kaddihaan [55:37] Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. [55:37] And when the heaven is rent asunder, and then becomes red like red hide.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:38] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:38] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaan [55:39] Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. [55:39] So on that day neither man nor jinni shall be asked about his sin.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:40] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:40] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

yu'rafu lmujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu binnawaasii wal-aqdaam [55:41] Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. [55:41] The guilty shall be recognized by their marks, so they shall be seized by the forelocks and the feet.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:42] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:42] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

haadzihi jahannamullatii yukadzdzibu bihaa lmujrimuun [55:43] Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. [55:43] This is the hell which the guilty called a lie.

yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aan [55:44] Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.

[55:44] Round about shall they go between it and hot, boiling water.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:45] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:45] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan [55:46] Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. [55:46] And for him who fears to stand before his Lord are two gardens.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:47] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, [55:47] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

dzawaataa afnaan [55:48] kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. [55:48] Having in them various kinds.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:49] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:49] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihimaa 'aynaani tajriyaan [55:50] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir [55:50] In both of them are two fountains flowing.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:51] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:51] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan [55:52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. [55:52] In both of them are two pairs of every fruit.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:53] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:53] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wajanaa ljannatayni daan [55:54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buahbuahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. [55:54] Reclining on beds, the inner coverings of which are of silk brocade; and the fruits of the two gardens shall be within reach.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:55] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:55] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihinna qaasiraatu ththharfi lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaan [55:56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. [55:56] In them shall be those who restrained their eyes; before them neither man nor jinni shall have touched them.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:57] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:57] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

ka-annahunna lyaaquutu walmarjaan [55:58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. [55:58] As though they were rubies and pearls.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:59] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:59] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

hal jazaau l-ihsaani illaa l-ihsaan [55:60] Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). [55:60] Is the reward of goodness aught but goodness?

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:61] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:61] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

wamin duunihimaa jannataan [55:62] Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.

[55:62] And besides these two are two (other) gardens:

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:63] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:63] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

mudhaammataan [55:64] Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. [55:64] Both inclining to blackness.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:65] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:65] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataan [55:66] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. [55:66] In both of them are two springs gushing forth.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:67] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:67] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaan [55:68] Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. [55:68] In both are fruits and palms and pomegranates.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:69] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:69] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

fiihinna khayraatun hisaan [55:70] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. [55:70] In them are goodly things, beautiful ones.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:71] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:71] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

huurun maqshuuraatun fii lkhiyaam [55:72] (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. [55:72] Pure ones confined to the pavilions.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:73] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:73] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaan [55:74] Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. [55:74] Man has not touched them before them nor jinni.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:75] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:75] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaan [55:76] Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. [55:76] Reclining on green cushions and beautiful carpets.

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan [55:77] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? [55:77] Which then of the bounties of your Lord will you deny?

tabaaraka ismu rabbika dzii ljalaali wal-ikraam [55:78] Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia. [55:78] Blessed be the name of your Lord, the Lord of Glory and Honor!

Beri Nilai