Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

Mensiswazahkan guru-guru bukan siswazah sekolah menengah dan sekolah rendah Selaras dengan aspiras KPM yang menyasarkan 100% guru sekolah menengah dan 50% sekolah rendah memiliki ijazah menjelang 2010.

Program Pensiswazahan Guru

Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)


Dimulakan

pada tahun1999 untuk guru sekolah menengah. Belajar di mana-mana universiti tempatan. Kerjasama IPG dan IPTA Ditamatkan ambilan pada tahun 2006.

Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah


Memberi

peluang kepada guru-guru sekolah rendah penyambung pengajian . Ambilan bermula November 2008 Mengguna pakai kurikulum Ijazah Sarjana Perguruan menggunakan mod Kursus Dalam Cuti (KDC) selama 4 tahun.

Program Khas Pensiswazahan Guru Besar


Dilaksanakan

oleh Institusi Aminuddin Baki Dilaksanakan secara kolaborasi dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris , Tanjung Malim Pengajian selama 3 tahun.