CONTOH BORANG PESANAN BAHAN BUKAN BUKU

SEK.
BIL

JENIS
BAHAN

JUDUL/ PENERBIT/
PENGARANG

TAHUN
TERBIT
AN

1.

Kamera

Nicon - AF 230

-

2.

CD ROM

Sains KBSM / CIE/- Jld. 1

1999

HURAIAN
FIZIKAL

HARGA
(RM)

LULUS/
T.LULUS

NO.
PEROLEHAN
KAD STOK

NO.
PANGGILA
N

560.00

Lulus

Kew.
313/PSS/10

SSKTMB/P
SS/
KAM/2/200
1

49.50

Lulus

Kew.
313/PSS/0124

500 SAI

3.
4.
5.
6.
Dicadangkan :-

*Disemak :-

Dilulus :-

Nama : ________________

Nama : ________________

Nama : _______________

Jawatan : _______________

Guru Media /Penyelaras PSS **

Pengetua/G.B/GPK 1 **

T/T.

T/T.

T/T.

Tindakan Guru
Perpustakaan:Tarikh Pesanan : ________
Pembekal : _____________

: ________________

: ________________

: _______________
Tarikh Terima :________

Tarikh : ________________

Tarikh : ________________

Tarikh : _______________
No. Invois : _________
Catatan : ____________

BIL. PANGG. ** Potong yang tidak berkenaan. 4. NO. 5. Dicadangkan :- *Disemak :- Dilulus :- Tindakan :- Nama : ________________ Nama : ________________ Nama : _______________ Tarikh Pesan :__________ Jawatan : ________________ Guru Perpustakaan / Penyelaras PSS ** Pengetua/G. T/T. 6. . Invois : ___________ Catatan : _________________________________ * Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan.CONTOH BORANG PESANAN BUKU SEK. M/S ILUSTRASI HARGA (RM) LULUS/ T. PENGARANG JUDUL/ EDISI TAHUN TERBITAN PENERBIT BIL. T/T. 2. 3. Tarikh Terima :_________ : ________________ Tarikh : ________________ : ________________ Tarikh : ________________ : _______________ Tarikh : _______________ No.LULUS NO. 1. PERO.B/GPK 1 ** Pembekal : ___________ T/T.

PROSEDUR PEMILIHAN/PESANAN BUKU Kaunselor Guru Kanan GPK Hem Isi borang pemilihan/ Pesanan Buku / Bahan *Semakan oleh S/Usaha PSS/ Guru Perpustakaan/ Guru Media Kelulusan Guru Besar/ Pengetua/ GPK1 PSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful