Dialek Kelantan (kecek kelate) Dialek Kelantan merupakan dialek Melayu yang paling banyak mempunyai beza sebutan

dari dialek-dielak Melayu di Semenanjung. Selain beza sebutan, dialek Kelantan juga mempunyai banyak perkataan yang berbeza. Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata dengan huruf ‘e’ (sama dengan bunyi e dalam kata Beca)
Ejaan Standard Dialek Kelantan

Kawan Bulan Terang Tenang Bukan Tangan

Kawe Bule Teghe Tene Buke Tange

Huruf ‘a’ di belakang kata juga diganti dengan bunyi ‘o’
Ejaan Standard Dialek Kelantan

Apa Hamba Mana

Gapo Ambo Mano

Perbezaan kata antara dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard
Ejaan Standard Dialek Kelantan

Satu (dua, tiga empat…) Saya Awak / Kamu Bagaimana Cakap Duit Gaduh Juara Kelapa Kawan / sahabat

Se (dua, tiga empat…) Kawe / ambo Demo Guano Kecek Pitih Gocho Jogho Nyo Saing

Dialek

Kelantan

(kecek

kelate)

Dialek Kelantan merupakan dialek Melayu yang paling banyak mempunyai beza sebutan dari dialek-dielak Melayu di Semenanjung. Selain beza sebutan, dialek Kelantan juga mempunyai banyak perkataan yang berbeza. Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata dengan huruf ‘e’ (sama dengan bunyi e dalam kata Beca) Ejaan
Dialek Kelantan Ambo make doh.

Standard
Dialek Negeri Oden dah makan. Bahasa Baku

Dialek

Kelantan

Daftar C : Perbezaan Dari Segi Struktur Ayat

Saya sudah makan.

Kerojo kito siyak doh.

Kojo oden dah siap. Kerja saya sudah siap.

Kasut tu eno paka ko diyo.Kasut itu miko pakay.Kasut itu dia pakai. Walaupun dalam bahasa Melayu Singapura tidak ada persoalan mengenai dialek, akan tetapi ada kelainankelainan sebutan yang dilakukan oleh penutur-penutur bahasa Melayu Singapura itu. Kelainan-kelainan yang kami maksudkan, bukanlah kelainan dialek dari penutur-penutur yang berasal dari dialek-dialek bahasa Malaysia saja, bahkan kelainan itu timbul dari kelompok batas tempat atau kelainan dari kebiasaan individu, contohnya

Kawan- Kawe Bulan -Bule Terang- Teghe Tenang- Tene Bukan -Buke Tangan- Tange Huruf ‘a’ di belakang kata juga diganti dengan bunyi ‘o’ Ejaan Standard Dialek Kelantan Apa -Gapo Saya- Ambo Mana -Mano Perbezaan kata antara dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard Ejaan Standard Dialek Kelantan Satu (dua, tiga empat…)- Se (dua, tiga empat…) Saya -Kawe / ambo Awak / Kamu -Demo Bagaimana- Guano

Cakap-Kecek Duit- Pitih Gaduh- Gocho Juara -Jogho Kelapa- Nyo Kawan – Saing