Anda di halaman 1dari 25

Sains Gunaan ialah kajian atau penyelidikan yang lebih menekankan keperluan-keperluan yang mempunyai nilai amali.

Contoh : Bidang perubatan dan pertanian

PERUBATAN

Internal

Rasulullah bersabda yang bermaksud : Tiap-tiap penyakit ada ubatnya, jika penyakit itu sesuai dengan ubatnya akan sembuhlah dengan izin Allah.
Dorongan Islam ke arah pencapaian perubatan Firman Allah yang bermaksud : Kemudian

makanlah dari buah-buahan dan tempuhlah jalan yang dimudahkan, dari perut lebah itu keluar (madu) yang beraneka warna, di dalamnya ubat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orangorang yang berfikir. ( surah annahl : 69)

Kegiatan penterjemahan memainkan peranan dalam mengembangkan bidang keilmuan.

OFTALMOLOGI

Cabang ilmu yang berkaitan dengan mata Memperkenalkan istilah retina dan katarak, penyakit trakoma,glaukoma

Tokoh : Abu Ali al-Haitham (965m-1020m)

Kitab Al Manzir : perkara asas mengenai mata

Al Haitham

FARMASI

Enyclopedia Of Islamic Medicine(1975) : Hassan Kamal


Cara penyediaan ubat: kaedah rebusan, pendebuan, salap, kalsinasi dan lain-lain lagi. pelbagai bentuk dos ubat: serbuk,rebusan,sirap,emetik dll. salap,

peralatan ubat:penyepit,bellods,sudu dan penyaring

penyediaan lades,alu,lesung

Kuatkuasa kawalan mutu ubat-ubatan

FARMAKOLOGI

Bidang mengenai pembuatan ubat Sarjana Islam berjaya mengenalpasti sumber, khasiat atau kesan sampingan ubatan-ubatan.

PERUBATAN INTERNAL

Sarjana dan tokoh perubatan islam menemui pelbagai jenis penyakit dalaman manusia.

TOKOH Abu Ali Hussain Ibnu Abdullah ( Ibnu Sina)/Avicenna

SUMBANGAN menemui tanda-tanda dan mengenalpasti penyakit kencing manis dan batuk kering. mengenalpasti penyakit vebereologi

Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Razi ( Al-Razi)

mengenalpasti gejala dan rawatan penyakit cacar penyakit demam bunga ros membezakan penyakit campak dan cacar mengenalpasti wabak berjangkit melalui udara Kitab Maani as Sail (penjelasan tentang symptom plague)

Muhammad bin al-Lakmiash Ahmad bin Ali Lisan bin Khatib

PEMBEDAHAN

Memperkenalkan kaedah-kaedah baru : teknik steril, toresan dan pembuangan tisu-tisu.

Bidang abseterik(perbidanan), pergigian, urologi, trakeostomi dan amputasi.


Anatomi

Ortopedik: patah tulang,terseliuh dan teknik penyembuhan.

TOKOH

SUMBANGAN

Abu Qassim Khalaf Ibnu al- pengarang buku Al Tasrif: perubatan dan Zahrawi( Abulcasis) pembedahan memperkenalkan alat pembedahan : penyepit,penebuk, gunting,pencakup,pisau,alat kauteri dll.

SUMBANGAN ISLAM DALAM PERUBATAN

Memperkenalkan istilah seperti retina dan katarak Prinsip yang dihasilkan tokoh perubatan Islam Kepentingan pemerhatian, kawalan percubaan dan penyimpanan rekod ( bidang kimia ubat dan alkemi) Menubuhkan kedai apotekari dan dispensari Pengawalan etik farmasi melalui undangundang pemeriksaan.

2.

BOTANI

Al Quran menyatakan tentang proses pembiakan tumbuh-tumbuhan

Firman Allah yang bermaksud: Dialah yang telah menurunkan air hujan dari

langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu mengembala ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. ( Surah Annahl: 10-11)

TOKOH

SUMBANGAN mengarang buku berkaitan kuda, unta, binatangbinatang liar, tumbuhan dan kayu-kayan, anggur, batang tamar dan bentuk manusia

Al Asmai

Ibnu Wahshiya

buku Pertanian Nabatea: berkaitan binatang, tanaman, cara memelihara dan menanamnya.

Al Razi

membahagikan benda kepada 3: sayur-syuran, haiwan dan logam zat kimia kepada 3: tumbuh-tumbuhan, haiwan dan mineral

3. MATEMATIK

Penguasaan Ilmu matematik dan astronomi diperlukan dalam Islam.


Contoh : penentuan kiblat, harta pusaka, penentuan tarikh puasa dan lain-lain.

Abad ke 9 dan 10 : zaman kegemilangan ahli-ahli matematik Islam

a.

Sistem Nombor Penggunaan sistem angka: al-Arqam al-Hindiyah dan al-Arqam al-Ghurabiah pada zaman Rasulullah Penterjemahan buku Al Khawarizmi: De Numero Indorum

Konsep sifar(asifr)

zero (kurun 14)

b. Aritmetik dan Teori Nombor

Penguasaan ilmu aritmetik dan menjadi rujukan orang barat. Contoh : Fibonaci
TOKOH SUMBANGAN

Al Kindi
Al Karkhi

11 karya: penerangan nombor dan analisisnya.


Pakar dalam bidang aritmetik, algebra dan geometri Al-Kafi fi al-Hisab: peraturan pengiraan Formula sifat nombor perdana dgn nombor karib.

Thabit bin Qurrah

c. Aljabar

Berasal

Hisab al-Jabr wal-Muqabalah ( Al Khawarizmi) AlGebra

Algiebar dan Almachabel


Tokoh
Al-Khawarizmi

Sumbangan
-Kitab al Mukhtasar fi Hisab al Jabar wal Muqabalah - penyelesaian persamaan ax+b=0 kaedah punca persamaan

Thabit Ibnu Qurrah Al Kakhi Umar alKhayyam Abu Al Wafa Abu Jaafar al Kazin

Penyelesaian persamaan dan kuartik

4. A STRONOMI

Ilmu tentang agihan,pergerakan dan ciri cakerawala dan bintang.

Dan Dialah yang telah menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di barat dan di timur.

(Surah al-Anaam:97)

Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu,
(surah Nuh ; 15-16)

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN

Observatorium

TOKOH Abu al-Abbas Muhammad Ibnu Katsir

SUMBANGAN - Mengukur jarak bumi dan bulan, matahari dengan planet-planet lain.

Abu al-Wafa

- Karya agung : Al Majasti - Menghasilkan teori peredaran bulan - Teori pasang surut air dipengaruhi bulan.

Abul al-Masyar

5. G EOGRAFI

DAN PELAYARAN

A. Geografi
Ilmu yang membicarakan pengagihan ruang mengenai semua fenomena di permukaan bumi. Keperluan keagamaan, ketenteraan dan pemerintah dan semangat ingin tahu tentang dunia. Geografi deskriptif,geografi matematik dan teoritikal. Meliputi ciri fizikal dan budaya. Pengkajian tentang kejadian alam dorongan dari ayat-ayat Al- Quran.

Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat makan daripadanya daging yang segar(ikan), dan kamu keluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera yang belayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari kurniaNya dan kamu bersyukur. (surah an-nahl:14)

TOKOH

SUMBANGAN

Al-Khawarizmi

- Menghasilkan karya yang lengkap mengenai geografi -Menyukat keluasan Syria

b. Pelayaran

Berkait rapat dengan perdagangan Kerajaan Islam membina limbungan kapal untuk armada laut. Pembentukan negara Islam : Pantai Timur Afrika, Aden dan Asia Tenggara. Firman Allah yang bermaksud : Allah jualah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkannya dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu, dan ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintahNya. Juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat darinya ( Surah Ibrahim :32)

TOKOH Ibnu Battutah

SUMBANGAN Ahli pelayaran Islam yang berjaya menjejak kakinya di Asia Tenggara (Pasai) pada 1394.

- Memperkenalkan istilah seperti admiral, almanac dan average.