Anda di halaman 1dari 2

KURVA PERUBAHAN MASSA CAWAN PETRI YANG DILAPISI PLASTIK LDPE DAN HDPE

Hari
1
2
3
4
5

Massa Cawan (gram)


LDPE
HDPE
41,8511 44,9893
41,9411 45,1815
41,9829 45,2126
42,0137 45,2355
42,0852 45,2881

Kurva Perubahan Massa Cawan


(Plastik HDPE & LDPE)

45.5

massa cawan (gr)

45
44.5
44
43.5
43
42.5
42
41.5
0

3
4
Waktu (Hari)

Plastik HDPE
y = 0.0652x + 44.986
R = 0.8136
Plastik LDPE
y = 0.0541x + 41.813
R = 0.9683
Linear
(Plastik
HDPE)
Linear
(Plastik LDPE)
6

Data Pengamatan
A. PERUBAHAN BERAT SELAMA PENYIMPANAN
No.

Sampel

1
2

LDPE (A)
HDPE (B)

Perubahan berat selama penyimpanan (gram)


1
2
3
4
41,8511
41,9411
41,9829
42,0137
44,9893
45,1815
45,2126
45,2355

B. PERMEABILITAS UAP AIR


SAMPEL

PERMEABILITAS UAP AIR


(g/m2/24 jam/92% RH, 28C)
0,054
8,492569002
0,065
10,22253676

SLOPE

LDPE (A)
HDPE (B)

PERHITUNGAN

Luas dari cawan ; d = 9 cm = 0,09 m

Luas cawan A dan B

= d2
= x 3,14 x (0,09)2
= 0,006359 (g/m2/24 jam/92% RH, 28C)

Permeabilitas uap air

Cawan A

= slope/luas (m2)
=0,054/0,006359 m2
= 8,492569002

Cawan B

= slope/luas (m2)
=0,065/0,006359 m2
= 10,22253676 (g/m2/24 jam/92% RH, 28C)

5
42,0852
45,2881